Dostupné typy médií

Dostupné transformace pro zobrazení

Transformace při zobrazení Popis
Application/Octetstream: Download Zobrazí odkaz na stažení binárních dat sloupce. První parametr je název souboru, druhý název sloupce v tabulce, který obsahuje název souboru. Pokud zadáte druhý parametr, první musí být prázdný.
Application/Octetstream: Hex Zobrazí data šestnáctkově. Nepovinný parametr určuje po kolika znacích má být přidána mezera (výchozí hodnota je 2).
Image/JPEG: Inline Zobrazí náhled obrázku s odkazem na obrázek; parametry jsou maximální šířka a výška v bodech. Poměr stran obrázku zůstane zachován.
Image/JPEG: Link Zobrazí odkaz na obrázek (například stáhnutí pole blob).
Image/PNG: Inline Zobrazí náhled obrázku s odkazem na obrázek; parametry jsou maximální šířka a výška v bodech. Poměr stran obrázku zůstane zachován.
Text/Octetstream: Sql Zobrazí text jako SQL dotaz se zvýrazňováním syntaxe.
Text/Plain: Binarytoip Převede internetovou síťovou adresu (IPv4/IPv6) uloženou jako binární řetězec na text ve standardním formátu.
Text/Plain: Bool2Text Převede logické hodnoty na text (výchozí 'T' a 'F'). První parametr je text pro TRUE, druhý pro FALSE. Nenulová hodnota odpovídá TRUE.
Text/Plain: Dateformat Zobrazí formátovaně datum nebo čas z pole TIME, TIMESTAMP, DATETIME nebo unixový timestamp v numerickém poli. První parametr je posun (v hodinách), který bude přidán k času (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací řetězec. Třetí určuje jestli si přejete zobrazit datum podle místního nastavení nebo UTC čas (použijte text „local“ nebo „utc“). Podle tohoto nastavení, formát má buďto syntaxi funkce strftime() pokud použijete „local“ nebo pro gmtime() pokud použijete „utc“.
Text/Plain: External JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup pošle obsah pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který zformátuje kód HTML. Z bezpečnostních důvodů musíte názvy povolených programů zapsat do souboru libraries/classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPlugin.php. První parametr je číslo programu, který má být spuštěn. Druhý parametr ponechte z historických důvodů prázdný. Třetí parametr určuje, zda mají být ve výstupu nahrazeny HTML entity (např. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) (výchozí je 1, tedy převádět na entity), čtvrtý (při nastavení na 1) zajistí přidání parametru NOWRAP k vypisovanému textu, čímž se zachová formátování (výchozí je 1).
Text/Plain: Formatted Zobrazí původní obsah sloupce tak, jak je uložen v databázi, bez použití funkce htmlspecialchars(). Předpokládá se, že sloupec obsahuje platné HTML.
Text/Plain: Imagelink Zobrazí obrázek a odkaz, sloupec obsahuje název souboru. První parametr je prefix URL (například „https://www.example.com/“), druhý a třetí určuje šířku a výšku obrázku.
Text/Plain: Json Zobrazí text jako JSON se zvýrazňováním syntaxe.
Text/Plain: Sql Zobrazí text jako SQL dotaz se zvýrazňováním syntaxe.
Text/Plain: Xml Zobrazí text jako XML se zvýrazňováním syntaxe.
Text/Plain: Link Zobrazí odkaz, sloupec obsahuje název souboru. První parametr je prefix URL (například „https://www.example.com/“), druhý text odkazu.
Text/Plain: Longtoipv4 Převede internetovou síťovou adresu (IPv4) uloženou jako BIGINT na text ve standardním formátu odděleném tečkami.
Text/Plain: PreApPend Přidá k hodnotě text. První parametr bude přidaný na začátek, druhý na konec (v jednoduchých uvozovkách, výchozí je prázdný řetězec).
Text/Plain: Substring Zobrazí jen část textu. První parametr je posun od začátku (výchozí je 0) a druhý určuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Třetí parametr určuje, jaký text má být přidán za zkrácený text (výchozí je „…“).

Dostupné vstupní transformace

Transformace při zadávání Popis
Image/JPEG: Upload Funkce nahrání obrázku, která zobrazuje také náhled. Lze zvolit šířku a výšku náhledu v bodech. Výchozí nastavení je 100 x 100.
Text/Plain: FileUpload Funkce nahrání souboru pro sloupce typu TEXT. Neobsahuje textovou oblast pro vstup.
Text/Plain: Iptobinary Převede IP adresu (IPv4/IPv6) do binárního formátu
Text/Plain: Iptolong Převede IP adresu (IPv4/IPv6) do celočíselného formátu.
Text/Plain: JsonEditor Editor CodeMirror se zvýrazněním syntaxe pro JSON.
Text/Plain: RegexValidation Ověří řetězec pomocí regulárního výrazu a provede vložení pouze pokud mu řetězec odpovídá. První volba je regulární výraz.
Text/Plain: SqlEditor Editor CodeMirror se zvýrazněním syntaxe pro SQL.
Text/Plain: XmlEditor Editor CodeMirror se zvýrazněním syntaxe pro XML (a HTML).
Text/Plain: Link Zobrazí odkaz, sloupec obsahuje název souboru. První parametr je prefix URL (například „https://www.example.com/“), druhý text odkazu.
Text/Plain: Longtoipv4 Převede internetovou síťovou adresu (IPv4) uloženou jako BIGINT na text ve standardním formátu odděleném tečkami.
Text/Plain: PreApPend Přidá k hodnotě text. První parametr bude přidaný na začátek, druhý na konec (v jednoduchých uvozovkách, výchozí je prázdný řetězec).
Text/Plain: Substring Zobrazí jen část textu. První parametr je posun od začátku (výchozí je 0) a druhý určuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Třetí parametr určuje, jaký text má být přidán za zkrácený text (výchozí je „…“).