วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โครงสร้าง เอกสารประกอบ
ชื่อ ชนิด เอกสารประกอบ ความยาว/เซต* If column type is "enum" or "set", please enter the values using this format: 'a','b','c'…
If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("'") amongst those values, precede it with a backslash (for example '\\xyz' or 'a\'b').
ค่าเริ่มต้น For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a การตรวจทาน แอตทริบิวต์ ค่าว่าง Adjust privileges เอกสารประกอบ A_I หมายเหตุ Virtuality Move column

Edit ENUM/SET values

Online transactionเอกสารประกอบ