วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โครงสร้างของตาราง
Settings for the table structure (list of columns).
โครงสร้างของตาราง
เอกสารประกอบ ควรซ่อนการดำเนินการโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ควรแสดงความคิดเห็นคอลัมน์ในมุมมองโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
Default transformations
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม

rental

# ชื่อ ชนิด การตรวจทาน แอตทริบิวต์ ค่าว่าง ค่าเริ่มต้น หมายเหตุ เพิ่มเติม กระทำการ
1 int(11) ไม่ ไม่มี AUTO_INCREMENT เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
2 datetime ไม่ ไม่มี เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
3 mediumint(8) UNSIGNED ไม่ ไม่มี เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
4 smallint(5) UNSIGNED ไม่ ไม่มี เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
5 datetime ใช่ NULL เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
6 tinyint(3) UNSIGNED ไม่ ไม่มี เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
7 timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP ไม่ CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:

เพิ่มคอลัมน์  Add column(s)  
ดัชนี เอกสารประกอบ
กระทำการ ชื่อคีย์ ชนิด เอกลักษณ์ กลุ่ม คอลัมน์ เอกเทศ การตรวจทาน ค่าว่าง หมายเหตุ
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง PRIMARY BTREE ใช่ ไม่ rental_id 16005 A ไม่
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง rental_date BTREE ใช่ ไม่ rental_date 15815 A ไม่
inventory_id 16005 A ไม่
customer_id 16005 A ไม่
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง idx_fk_inventory_id BTREE ไม่ ไม่ inventory_id 4580 A ไม่
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง idx_fk_customer_id BTREE ไม่ ไม่ customer_id 599 A ไม่
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง idx_fk_staff_id BTREE ไม่ ไม่ staff_id 2 A ไม่
Partitions เอกสารประกอบ
ข้อมูล
เนื้อที่ที่ใช้
ข้อมูล 1.5 เมกกะไบต์
ดัชนี 1.1 เมกกะไบต์
เกินความจำเป็น 0 ไบต์
มีผล 2.7 เมกกะไบต์
รวม 2.7 เมกกะไบต์
ปรับแต่งตาราง ปรับแต่งตาราง
Row statistics
รูปแบบ ไม่คงที่
การตรวจทาน utf8_general_ci
Next autoindex 16,049
สร้างเมื่อ 30 ต.ค. 2019 เมื่อ 03:22 PM
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 04 ต.ค. 2022 เมื่อ 05:47 PM
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อ 04 ต.ค. 2022 เมื่อ 05:47 PM