วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โครงสร้างของตาราง
Settings for the table structure (list of columns).
โครงสร้างของตาราง
เอกสารประกอบ ควรซ่อนการดำเนินการโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ควรแสดงความคิดเห็นคอลัมน์ในมุมมองโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
Default transformations
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ค่าสำหรับรายการตัวเลือกสำหรับการแปลงค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับ หากมีการแปลงถูกเติมที่หน้าโครงสร้างตาราง คืนค่าเดิม

pma__column_info

# ชื่อ ชนิด การตรวจทาน แอตทริบิวต์ ค่าว่าง ค่าเริ่มต้น หมายเหตุ เพิ่มเติม กระทำการ
1 int(5) UNSIGNED ไม่ ไม่มี AUTO_INCREMENT เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
2 varchar(64) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
3 varchar(64) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
4 varchar(64) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
5 varchar(255) utf8_general_ci ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
6 varchar(255) utf8_general_ci ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
7 varchar(255) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
8 varchar(255) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
9 varchar(255) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
10 varchar(255) utf8_bin ไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน โยนทิ้ง โยนทิ้ง
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:

เพิ่มคอลัมน์  Add column(s)  
ดัชนี เอกสารประกอบ
กระทำการ ชื่อคีย์ ชนิด เอกลักษณ์ กลุ่ม คอลัมน์ เอกเทศ การตรวจทาน ค่าว่าง หมายเหตุ
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง PRIMARY BTREE ใช่ ไม่ id 0 A ไม่
แก้ไข แก้ไข Rename Rename โยนทิ้ง โยนทิ้ง db_name BTREE ใช่ ไม่ db_name 0 A ไม่
table_name 0 A ไม่
column_name 0 A ไม่
Partitions เอกสารประกอบ
ข้อมูล

หมายเหตุของตาราง: Column information for phpMyAdmin

เนื้อที่ที่ใช้
ข้อมูล 16.0 กิโลไบต์
ดัชนี 16.0 กิโลไบต์
เกินความจำเป็น 0 ไบต์
มีผล 32.0 กิโลไบต์
รวม 32.0 กิโลไบต์
ปรับแต่งตาราง ปรับแต่งตาราง
Row statistics
รูปแบบ Compact
การตรวจทาน utf8_bin
Next autoindex 1
สร้างเมื่อ 09 มี.ค. 2017 เมื่อ 02:34 PM
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 26 ก.ย. 2022 เมื่อ 09:42 AM
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อ 26 ก.ย. 2022 เมื่อ 09:42 AM