Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Count: Tidsbruk:
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:
SQL-spørringer
SQL-søkeinnstilinger.
SQL-spørringer
Dokumentasjon Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Om en advarsel ("Er du helt sikker…") skal vises når du er i ferd med å miste data. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon How many queries are kept in history. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon If enabled, phpMyAdmin continues computing multiple-statement queries even if one of the queries failed. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Maximum number of characters used when a SQL query is displayed. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Definerer om søkeboksen skal forbli på skjermen etter at den er sendt. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Bruk brukervennlig tekstbehandler for redigering av SQL-spørringer (CodeMirror) med syntaks utheving og nummererte linjer. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Finn enhver feil i spørringen før den kjøres. Kreves at "CodeMirror" er påslått. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Autofullføring av tabellen og kolonnens navn i SQL-spørringene. Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Standardverdi for fremmed nøkkel kontroller avkrysningsruten for noen spørsmål. Gjennopprett standard verdi
SQL spørringsboks
Tilpass lenker vist i SQL-spørringsbokser.
SQL spørringsboks
Dokumentasjon Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Gjennopprett standard verdi
Dokumentasjon Gjennopprett standard verdi
Run SQL query/queries on table mysql.event: Dokumentasjon