วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
แบบสอบถาม SQL
SQL queries settings.
แบบสอบถาม SQL
เอกสารประกอบ Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไม่ว่าจะเป็นคำเตือน ("คุณแน่ใจจริง ๆ ... ") ควรจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังจะสูญเสียข้อมูล คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ How many queries are kept in history. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ If enabled, phpMyAdmin continues computing multiple-statement queries even if one of the queries failed. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters used when a SQL query is displayed. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Defines whether the query box should stay on-screen after its submission. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ใช้โปรแกรมแก้ไขที่ใช้งานง่ายสำหรับแก้ไขคิวรี่ SQL (CodeMirror) ด้วยการเน้นไวยากรณ์และหมายเลขบรรทัด คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ พบข้อผิดพลาดในคิวรีก่อนที่จะดำเนินการ จำเป็นต้องให้ CodeMirror เปิดใช้งาน คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ การทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติของชื่อตารางและคอลัมน์ในคิวรี SQL คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default value for foreign key checks checkbox for some queries. คืนค่าเดิม
SQL Query box
Customize links shown in SQL Query boxes.
SQL Query box
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
Run SQL query/queries on table menagerie.pet: เอกสารประกอบ