Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Count: Tidsbruk:
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:
Utfør en "spørring ved eksempel" (jokertegn: "%")
Kolonne Type Sammenligning Operatør Verdi
id int(5)
db_name varchar(64) utf8_bin
table_name varchar(64) utf8_bin
column_name varchar(64) utf8_bin
comment varchar(255) utf8_general_ci
mimetype varchar(255) utf8_general_ci
transformation varchar(255) utf8_bin
transformation_options varchar(255) utf8_bin
input_transformation varchar(255) utf8_bin
input_transformation_options varchar(255) utf8_bin
Visningsrekkefølge: