Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Antall Time taken
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:
Utfør en "spørring ved eksempel" (jokertegn: "%")
Kolonne Type Sammenligning Operatør Verdi
id int(5)
db_name varchar(64) utf8_bin
table_name varchar(64) utf8_bin
column_name varchar(64) utf8_bin
comment varchar(255) utf8_general_ci
mimetype varchar(255) utf8_general_ci
transformation varchar(255) utf8_bin
transformation_options varchar(255) utf8_bin
input_transformation varchar(255) utf8_bin
input_transformation_options varchar(255) utf8_bin
Visningsrekkefølge: