Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Antall Time taken
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:
Utfør en "spørring ved eksempel" (jokertegn: "%")
Kolonne Type Sammenligning Operatør Verdi
Host char(60) utf8_bin
Db char(64) utf8_bin
User char(80) utf8_bin
Select_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Insert_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Update_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Delete_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Drop_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Grant_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
References_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Index_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Alter_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_tmp_table_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Lock_tables_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_view_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Show_view_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_routine_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Alter_routine_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Execute_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Event_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Trigger_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Visningsrekkefølge: