วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `rental`
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Full texts rental_id rental_date inventory_id customer_id return_date staff_id last_update
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 1
1 2005-05-24 22:53:30 367 130 2005-05-26 22:04:30 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 2
2 2005-05-24 22:54:33 1525 459 2005-05-28 19:40:33 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 3
3 2005-05-24 23:03:39 1711 408 2005-06-01 22:12:39 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 4
4 2005-05-24 23:04:41 2452 333 2005-06-03 01:43:41 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 5
5 2005-05-24 23:05:21 2079 222 2005-06-02 04:33:21 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 6
6 2005-05-24 23:08:07 2792 549 2005-05-27 01:32:07 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 7
7 2005-05-24 23:11:53 3995 269 2005-05-29 20:34:53 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 8
8 2005-05-24 23:31:46 2346 239 2005-05-27 23:33:46 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 9
9 2005-05-25 00:00:40 2580 126 2005-05-28 00:22:40 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 10
10 2005-05-25 00:02:21 1824 399 2005-05-31 22:44:21 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 11
11 2005-05-25 00:09:02 4443 142 2005-06-02 20:56:02 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 12
12 2005-05-25 00:19:27 1584 261 2005-05-30 05:44:27 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 13
13 2005-05-25 00:22:55 2294 334 2005-05-30 04:28:55 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 14
14 2005-05-25 00:31:15 2701 446 2005-05-26 02:56:15 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 15
15 2005-05-25 00:39:22 3049 319 2005-06-03 03:30:22 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 16
16 2005-05-25 00:43:11 389 316 2005-05-26 04:42:11 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 17
17 2005-05-25 01:06:36 830 575 2005-05-27 00:43:36 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 18
18 2005-05-25 01:10:47 3376 19 2005-05-31 06:35:47 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 19
19 2005-05-25 01:17:24 1941 456 2005-05-31 06:00:24 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 20
20 2005-05-25 01:48:41 3517 185 2005-05-27 02:20:41 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 21
21 2005-05-25 01:59:46 146 388 2005-05-26 01:01:46 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 22
22 2005-05-25 02:19:23 727 509 2005-05-26 04:52:23 2 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 23
23 2005-05-25 02:40:21 4441 438 2005-05-29 06:34:21 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 24
24 2005-05-25 02:53:02 3273 350 2005-05-27 01:15:02 1 2006-02-15 21:30:53
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM rental WHERE `rental`.`rental_id` = 25
25 2005-05-25 03:21:20 3961 37 2005-05-27 21:25:20 2 2006-02-15 21:30:53
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้