วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `film`
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Full texts film_id title description release_year language_id original_language_id rental_duration rental_rate length replacement_cost rating special_features last_update
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 1
1 ACADEMY DINOSAUR A Epic Drama of a Feminist And a Mad Scientist who... 2006 1 NULL 6 0.99 86 20.99 PG Deleted Scenes,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 2
2 ACE GOLDFINGER A Astounding Epistle of a Database Administrator A... 2006 1 NULL 3 4.99 48 12.99 G Trailers,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 3
3 ADAPTATION HOLES A Astounding Reflection of a Lumberjack And a Car ... 2006 1 NULL 7 2.99 50 18.99 NC-17 Trailers,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 4
4 AFFAIR PREJUDICE A Fanciful Documentary of a Frisbee And a Lumberja... 2006 1 NULL 5 2.99 117 26.99 G Commentaries,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 5
5 AFRICAN EGG A Fast-Paced Documentary of a Pastry Chef And a De... 2006 1 NULL 6 2.99 130 22.99 G Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 6
6 AGENT TRUMAN A Intrepid Panorama of a Robot And a Boy who must ... 2006 1 NULL 3 2.99 169 17.99 PG Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 7
7 AIRPLANE SIERRA A Touching Saga of a Hunter And a Butler who must ... 2006 1 NULL 6 4.99 62 28.99 PG-13 Trailers,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 8
8 AIRPORT POLLOCK A Epic Tale of a Moose And a Girl who must Confron... 2006 1 NULL 6 4.99 54 15.99 R Trailers 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 9
9 ALABAMA DEVIL A Thoughtful Panorama of a Database Administrator ... 2006 1 NULL 3 2.99 114 21.99 PG-13 Trailers,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 10
10 ALADDIN CALENDAR A Action-Packed Tale of a Man And a Lumberjack who... 2006 1 NULL 6 4.99 63 24.99 NC-17 Trailers,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 11
11 ALAMO VIDEOTAPE A Boring Epistle of a Butler And a Cat who must Fi... 2006 1 NULL 6 0.99 126 16.99 G Commentaries,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 12
12 ALASKA PHANTOM A Fanciful Saga of a Hunter And a Pastry Chef who ... 2006 1 NULL 6 0.99 136 22.99 PG Commentaries,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 13
13 ALI FOREVER A Action-Packed Drama of a Dentist And a Crocodile... 2006 1 NULL 4 4.99 150 21.99 PG Deleted Scenes,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 14
14 ALICE FANTASIA A Emotional Drama of a A Shark And a Database Admi... 2006 1 NULL 6 0.99 94 23.99 NC-17 Trailers,Deleted Scenes,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 15
15 ALIEN CENTER A Brilliant Drama of a Cat And a Mad Scientist who... 2006 1 NULL 5 2.99 46 10.99 NC-17 Trailers,Commentaries,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 16
16 ALLEY EVOLUTION A Fast-Paced Drama of a Robot And a Composer who m... 2006 1 NULL 6 2.99 180 23.99 NC-17 Trailers,Commentaries 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 17
17 ALONE TRIP A Fast-Paced Character Study of a Composer And a D... 2006 1 NULL 3 0.99 82 14.99 R Trailers,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 18
18 ALTER VICTORY A Thoughtful Drama of a Composer And a Feminist wh... 2006 1 NULL 6 0.99 57 27.99 PG-13 Trailers,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 19
19 AMADEUS HOLY A Emotional Display of a Pioneer And a Technical W... 2006 1 NULL 6 0.99 113 20.99 PG Commentaries,Deleted Scenes,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 20
20 AMELIE HELLFIGHTERS A Boring Drama of a Woman And a Squirrel who must ... 2006 1 NULL 4 4.99 79 23.99 R Commentaries,Deleted Scenes,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 21
21 AMERICAN CIRCUS A Insightful Drama of a Girl And a Astronaut who m... 2006 1 NULL 3 4.99 129 17.99 R Commentaries,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 22
22 AMISTAD MIDSUMMER A Emotional Character Study of a Dentist And a Cro... 2006 1 NULL 6 2.99 85 10.99 G Commentaries,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 23
23 ANACONDA CONFESSIONS A Lacklusture Display of a Dentist And a Dentist w... 2006 1 NULL 3 0.99 92 9.99 R Trailers,Deleted Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 24
24 ANALYZE HOOSIERS A Thoughtful Display of a Explorer And a Pastry Ch... 2006 1 NULL 6 2.99 181 19.99 R Trailers,Behind the Scenes 2006-02-15 05:03:42
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM film WHERE `film`.`film_id` = 25
25 ANGELS LIFE A Thoughtful Display of a Woman And a Astronaut wh... 2006 1 NULL 3 2.99 74 15.99 G Trailers 2006-02-15 05:03:42
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้