Пуснете файловете тук

SQL upload ( 0 ) x -

Страница-свързани настройки Кликнете върху лентата, за да превъртите до началото на страницата
Натисни Ctrl+Enter за изпълнение на заявката Натиснете Enter, за да изпълни заявката
възходящо
низходящо
Поръчка:
Трасиране SQL
Броене
Изпълнение на поръчката
Time taken
Подредени по:
Група заявки
Разгрупиране на заявки
Колапс Разширяване Покажи следа Скрий следа Бройка: Използвано време:
Бележки
Опресняване
Добави
Няма бележки
Добави бележка
Настройки
Сложи по подразбиране
Колапс Разширяване Подзаявка Редакция Обяснение Профилиране Бележки Заявката е не успешна DB: Време за изпълнение на заявката:
Преглеждане
Персонализиране на преглеждането.
Преглеждане
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Стойност по подразбиране
Документация Брой редове, показвани при разглеждане на набор от резултати. Ако наборът от резултати съдържа повече редове, ще бъдат показани „Назад“ и „Напред“. Стойност по подразбиране
Документация SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране редовете, посочени с мишка. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране избраните редове. Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Стойност по подразбиране
Документация Максимален брой знаци, показвани в произволна нечислова колона в изгледа за преглед. Стойност по подразбиране
Документация These are Edit, Copy and Delete links. Стойност по подразбиране
Документация Whether to show row links even in the absence of a unique key. Стойност по подразбиране
Документация Default sort order for tables with a primary key. Стойност по подразбиране
Документация When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Стойност по подразбиране
Документация For display Options Стойност по подразбиране
SELECT * FROM `customer`
Пълни текстове customer_id store_id first_name last_name email address_id active create_date last_update
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 1
1 1 MARY SMITH MARY.SMITH@sakilacustomer.org 5 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 2
2 1 PATRICIA JOHNSON PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org 6 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 3
3 1 LINDA WILLIAMS LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org 7 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 4
4 2 BARBARA JONES BARBARA.JONES@sakilacustomer.org 8 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 5
5 1 ELIZABETH BROWN ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org 9 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 6
6 2 JENNIFER DAVIS JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org 10 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 7
7 1 MARIA MILLER MARIA.MILLER@sakilacustomer.org 11 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 8
8 2 SUSAN WILSON SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org 12 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 9
9 2 MARGARET MOORE MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org 13 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 10
10 1 DOROTHY TAYLOR DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org 14 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 11
11 2 LISA ANDERSON LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org 15 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 12
12 1 NANCY THOMAS NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org 16 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 13
13 2 KAREN JACKSON KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org 17 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 14
14 2 BETTY WHITE BETTY.WHITE@sakilacustomer.org 18 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 15
15 1 HELEN HARRIS HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org 19 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 16
16 2 SANDRA MARTIN SANDRA.MARTIN@sakilacustomer.org 20 0 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 17
17 1 DONNA THOMPSON DONNA.THOMPSON@sakilacustomer.org 21 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 18
18 2 CAROL GARCIA CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org 22 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 19
19 1 RUTH MARTINEZ RUTH.MARTINEZ@sakilacustomer.org 23 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 20
20 2 SHARON ROBINSON SHARON.ROBINSON@sakilacustomer.org 24 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 21
21 1 MICHELLE CLARK MICHELLE.CLARK@sakilacustomer.org 25 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 22
22 1 LAURA RODRIGUEZ LAURA.RODRIGUEZ@sakilacustomer.org 26 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 23
23 2 SARAH LEWIS SARAH.LEWIS@sakilacustomer.org 27 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 24
24 2 KIMBERLY LEE KIMBERLY.LEE@sakilacustomer.org 28 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 25
25 1 DEBORAH WALKER DEBORAH.WALKER@sakilacustomer.org 29 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Когато има отметка: Когато има отметка:
Операции с резултата от заявката
Отбелязване SQL заявката Отбелязване SQL заявката