Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
Utforskningsläge
Anpassa utforskningsläge.
Utforskningsläge
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Ifall en användare ska få se en "visa alla (rader)"-knapp. Återställ standardvärde
Dokumentation Antal rader som visas vid visning av resultat. Om resultatet innehåller fler rader, visas länkar för "Föregående" och "Nästa". Återställ standardvärde
Dokumentation SMART - dvs fallande ordning för kolumner av typen TIME, DATE, DATETIME och TIMESTAMP, stigande ordning annars. Återställ standardvärde
Dokumentation Markera raden som indikeras av muspekaren. Återställ standardvärde
Dokumentation Markera valda rader. Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Upprepa rubrik varje X celler, 0 avaktiverar den här funktionen. Återställ standardvärde
Dokumentation Maximalt antal tecken som visas i icke-numeriska kolumner i bläddringsvyn. Återställ standardvärde
Dokumentation Dessa är länkar till Redigera, Kopiera och Radera. Återställ standardvärde
Dokumentation Möjliggör visning av rad-länkar även vid avsaknad av en unik nyckel. Återställ standardvärde
Dokumentation Standardsorteringsordning för tabeller med en primär nyckel. Återställ standardvärde
Dokumentation Vid bläddring i tabeller är sorteringen av varje tabell ihågkommen. Återställ standardvärde
Dokumentation Visningsalternativ Återställ standardvärde
SELECT * FROM `address`
Redigera infogade ] [ Redigera ] [ Förklara SQL-kod ] [ Skapa PHP-kod ] [ Uppdatera ]
Kompletta texter address_id address address2 district city_id postal_code phone last_update
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 1
1 47 MySakila Drive NULL Alberta 300 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 2
2 28 MySQL Boulevard NULL QLD 576 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 3
3 23 Workhaven Lane NULL Alberta 300 14033335568 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 4
4 1411 Lillydale Drive NULL QLD 576 6172235589 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 5
5 1913 Hanoi Way Nagasaki 463 35200 28303384290 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 6
6 1121 Loja Avenue California 449 17886 838635286649 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 7
7 692 Joliet Street Attika 38 83579 448477190408 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 8
8 1566 Inegl Manor Mandalay 349 53561 705814003527 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 9
9 53 Idfu Parkway Nantou 361 42399 10655648674 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 10
10 1795 Santiago de Compostela Way Texas 295 18743 860452626434 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 11
11 900 Santiago de Compostela Parkway Central Serbia 280 93896 716571220373 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 12
12 478 Joliet Way Hamilton 200 77948 657282285970 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 13
13 613 Korolev Drive Masqat 329 45844 380657522649 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 14
14 1531 Sal Drive Esfahan 162 53628 648856936185 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 15
15 1542 Tarlac Parkway Kanagawa 440 1027 635297277345 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 16
16 808 Bhopal Manor Haryana 582 10672 465887807014 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 17
17 270 Amroha Parkway Osmaniye 384 29610 695479687538 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 18
18 770 Bydgoszcz Avenue California 120 16266 517338314235 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 19
19 419 Iligan Lane Madhya Pradesh 76 72878 990911107354 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 20
20 360 Toulouse Parkway England 495 54308 949312333307 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 21
21 270 Toulon Boulevard Kalmykia 156 81766 407752414682 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 22
22 320 Brest Avenue Kaduna 252 43331 747791594069 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 23
23 1417 Lancaster Avenue Northern Cape 267 72192 272572357893 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 24
24 1688 Okara Way Nothwest Border Prov 327 21954 144453869132 2006-02-15 04:45:30
Redigera Redigera Kopiera Kopiera Radera Radera
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 25
25 262 A Corua (La Corua) Parkway Dhaka 525 34418 892775750063 2006-02-15 04:45:30
Med markerade: Med markerade:
Operationer för frågeresultat
Skapa bokmärke för den här SQL-frågan Skapa bokmärke för den här SQL-frågan