Soltar os ficheiros aquí

SQL upload ( 0 ) x -

Configuración relacionada coas páxinas Prema a barra para desprazarse até a parte superior da páxina
Prema Ctrl+Intro para executar a consulta Prema Intro para executar a consulta
ascendente
descendente
Orde:
Depurar o SQL
Cantidade
Orde de execución
Tempo que leva
Ordenar por:
Agrupar as consultas
Desagrupar as consultas
Contraer Expandir Mostrar o trazado Agochar o trazado Cantidade: Tempo que levou:
Marcadores
Anovar
Engadir
Non hai marcadores
Engadir un marcador
Opcións
Estabelecer o predeterminado
Contraer Expandir Requery Editar Explicar Análise do desempeño Marcador Fallou a consulta Base de datos: Queried time:
Modo de navegación
Personalizar o modo de navegación.
Modo de navegación
Documentación Empregar só iconas, só texto ou ambos os dous. Restaurar o valor por omisión
Documentación Empregar só iconas, só texto ou ambos os dous. Restaurar o valor por omisión
Documentación Se se lle desexa mostrar un botón «mostrar todas (as filas)» ao usuario. Restaurar o valor por omisión
Documentación Número máximo de fileiras que aparecen cando se visualiza un conxunto de resultados. Se o conxunto de resultados contén máis fileiras, aparecen as ligazóns "Anterior" e "Seguinte". Restaurar o valor por omisión
Documentación INTELIXENTE - isto é, orde descendente para os campos do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP e ascendente para os demais. Restaurar o valor por omisión
Documentación Realzar a fila á que apunta o cursor do rato. Restaurar o valor por omisión
Documentación Realzar as fileiras seleccionadas. Restaurar o valor por omisión
Documentación Restaurar o valor por omisión
Documentación Restaurar o valor por omisión
Documentación Repetir os cabezallos cada X celas; 0 desactiva esta funcionalidade. Restaurar o valor por omisión
Documentación Número máximo de caracteres mostrados nunha columna non numérica na vista de exploración. Restaurar o valor por omisión
Documentación Estas son as ligazóns Editar, Copiar e Eliminar. Restaurar o valor por omisión
Documentación Mostrar as ligazóns das filas mesmo na ausencia de chaves únicas. Restaurar o valor por omisión
Documentación Orde predeterminada de ordenación das táboas con chave primaria. Restaurar o valor por omisión
Documentación Ao navegar polas táboas lémbrase a ordenación de cada unha delas. Restaurar o valor por omisión
Documentación For display Options Restaurar o valor por omisión
SELECT * FROM `address`
Editar na liña ] [ Editar ] [ Explicar o SQL ] [ Crear código PHP ] [ Anovar ]
Textos completos address_id address address2 district city_id postal_code phone last_update
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 1
1 47 MySakila Drive NULL Alberta 300 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 2
2 28 MySQL Boulevard NULL QLD 576 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 3
3 23 Workhaven Lane NULL Alberta 300 14033335568 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 4
4 1411 Lillydale Drive NULL QLD 576 6172235589 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 5
5 1913 Hanoi Way Nagasaki 463 35200 28303384290 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 6
6 1121 Loja Avenue California 449 17886 838635286649 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 7
7 692 Joliet Street Attika 38 83579 448477190408 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 8
8 1566 Inegl Manor Mandalay 349 53561 705814003527 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 9
9 53 Idfu Parkway Nantou 361 42399 10655648674 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 10
10 1795 Santiago de Compostela Way Texas 295 18743 860452626434 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 11
11 900 Santiago de Compostela Parkway Central Serbia 280 93896 716571220373 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 12
12 478 Joliet Way Hamilton 200 77948 657282285970 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 13
13 613 Korolev Drive Masqat 329 45844 380657522649 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 14
14 1531 Sal Drive Esfahan 162 53628 648856936185 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 15
15 1542 Tarlac Parkway Kanagawa 440 1027 635297277345 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 16
16 808 Bhopal Manor Haryana 582 10672 465887807014 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 17
17 270 Amroha Parkway Osmaniye 384 29610 695479687538 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 18
18 770 Bydgoszcz Avenue California 120 16266 517338314235 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 19
19 419 Iligan Lane Madhya Pradesh 76 72878 990911107354 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 20
20 360 Toulouse Parkway England 495 54308 949312333307 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 21
21 270 Toulon Boulevard Kalmykia 156 81766 407752414682 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 22
22 320 Brest Avenue Kaduna 252 43331 747791594069 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 23
23 1417 Lancaster Avenue Northern Cape 267 72192 272572357893 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 24
24 1688 Okara Way Nothwest Border Prov 327 21954 144453869132 2006-02-15 04:45:30
Editar Editar Copiar Copiar Eliminar Eliminar
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 25
25 262 A Corua (La Corua) Parkway Dhaka 525 34418 892775750063 2006-02-15 04:45:30
Cos marcados: Cos marcados:
Operacións cos resultados da consulta
Marcar esta consulta de SQL Marcar esta consulta de SQL