Пуснете файловете тук

SQL upload ( 0 ) x -

Страница-свързани настройки Кликнете върху лентата, за да превъртите до началото на страницата
Натисни Ctrl+Enter за изпълнение на заявката Натиснете Enter, за да изпълни заявката
възходящо
низходящо
Поръчка:
Трасиране SQL
Броене
Изпълнение на поръчката
Time taken
Подредени по:
Група заявки
Разгрупиране на заявки
Колапс Разширяване Покажи следа Скрий следа Бройка: Използвано време:
Бележки
Опресняване
Добави
Няма бележки
Добави бележка
Настройки
Сложи по подразбиране
Колапс Разширяване Подзаявка Редакция Обяснение Профилиране Бележки Заявката е не успешна DB: Време за изпълнение на заявката:
Преглеждане
Персонализиране на преглеждането.
Преглеждане
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Стойност по подразбиране
Документация Брой редове, показвани при разглеждане на набор от резултати. Ако наборът от резултати съдържа повече редове, ще бъдат показани „Назад“ и „Напред“. Стойност по подразбиране
Документация SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране редовете, посочени с мишка. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране избраните редове. Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Стойност по подразбиране
Документация Максимален брой знаци, показвани в произволна нечислова колона в изгледа за преглед. Стойност по подразбиране
Документация These are Edit, Copy and Delete links. Стойност по подразбиране
Документация Whether to show row links even in the absence of a unique key. Стойност по подразбиране
Документация Default sort order for tables with a primary key. Стойност по подразбиране
Документация When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Стойност по подразбиране
Документация For display Options Стойност по подразбиране
SELECT * FROM `address`
Пълни текстове address_id address address2 district city_id postal_code phone last_update
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 1
1 47 MySakila Drive NULL Alberta 300 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 2
2 28 MySQL Boulevard NULL QLD 576 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 3
3 23 Workhaven Lane NULL Alberta 300 14033335568 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 4
4 1411 Lillydale Drive NULL QLD 576 6172235589 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 5
5 1913 Hanoi Way Nagasaki 463 35200 28303384290 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 6
6 1121 Loja Avenue California 449 17886 838635286649 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 7
7 692 Joliet Street Attika 38 83579 448477190408 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 8
8 1566 Inegl Manor Mandalay 349 53561 705814003527 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 9
9 53 Idfu Parkway Nantou 361 42399 10655648674 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 10
10 1795 Santiago de Compostela Way Texas 295 18743 860452626434 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 11
11 900 Santiago de Compostela Parkway Central Serbia 280 93896 716571220373 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 12
12 478 Joliet Way Hamilton 200 77948 657282285970 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 13
13 613 Korolev Drive Masqat 329 45844 380657522649 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 14
14 1531 Sal Drive Esfahan 162 53628 648856936185 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 15
15 1542 Tarlac Parkway Kanagawa 440 1027 635297277345 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 16
16 808 Bhopal Manor Haryana 582 10672 465887807014 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 17
17 270 Amroha Parkway Osmaniye 384 29610 695479687538 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 18
18 770 Bydgoszcz Avenue California 120 16266 517338314235 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 19
19 419 Iligan Lane Madhya Pradesh 76 72878 990911107354 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 20
20 360 Toulouse Parkway England 495 54308 949312333307 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 21
21 270 Toulon Boulevard Kalmykia 156 81766 407752414682 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 22
22 320 Brest Avenue Kaduna 252 43331 747791594069 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 23
23 1417 Lancaster Avenue Northern Cape 267 72192 272572357893 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 24
24 1688 Okara Way Nothwest Border Prov 327 21954 144453869132 2006-02-15 04:45:30
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 25
25 262 A Corua (La Corua) Parkway Dhaka 525 34418 892775750063 2006-02-15 04:45:30
Когато има отметка: Когато има отметка:
Операции с резултата от заявката
Отбелязване SQL заявката Отбелязване SQL заявката