วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `events_errors_summary_global_by_error`
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
ERROR_NUMBER ERROR_NAME SQL_STATE SUM_ERROR_RAISED SUM_ERROR_HANDLED FIRST_SEEN LAST_SEEN
NULL NULL NULL 0 0 NULL NULL
1002 ER_NO HY000 0 0 NULL NULL
1003 ER_YES HY000 0 0 NULL NULL
1004 ER_CANT_CREATE_FILE HY000 0 0 NULL NULL
1005 ER_CANT_CREATE_TABLE HY000 0 0 NULL NULL
1006 ER_CANT_CREATE_DB HY000 0 0 NULL NULL
1007 ER_DB_CREATE_EXISTS HY000 0 0 NULL NULL
1008 ER_DB_DROP_EXISTS HY000 0 0 NULL NULL
1010 ER_DB_DROP_RMDIR HY000 0 0 NULL NULL
1012 ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC HY000 0 0 NULL NULL
1013 ER_CANT_GET_STAT HY000 0 0 NULL NULL
1015 ER_CANT_LOCK HY000 0 0 NULL NULL
1016 ER_CANT_OPEN_FILE HY000 0 0 NULL NULL
1017 ER_FILE_NOT_FOUND HY000 0 0 NULL NULL
1018 ER_CANT_READ_DIR HY000 0 0 NULL NULL
1020 ER_CHECKREAD HY000 0 0 NULL NULL
1022 ER_DUP_KEY 23000 0 0 NULL NULL
1024 ER_ERROR_ON_READ HY000 0 0 NULL NULL
1025 ER_ERROR_ON_RENAME HY000 0 0 NULL NULL
1026 ER_ERROR_ON_WRITE HY000 0 0 NULL NULL
1027 ER_FILE_USED HY000 0 0 NULL NULL
1028 ER_FILSORT_ABORT HY000 0 0 NULL NULL
1030 ER_GET_ERRNO HY000 0 0 NULL NULL
1031 ER_ILLEGAL_HA HY000 0 0 NULL NULL
1032 ER_KEY_NOT_FOUND HY000 0 0 NULL NULL
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม