วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `world_borders`
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Full texts FIPS ISO2 ISO3 UN NAME POP2005 REGION SUBREGION LON LAT GEOG
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ABW'
AA AW ABW 533 Aruba 102897 19 29 -69.977 12.517 [GEOMETRY - 81 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AFG'
AF AF AFG 4 Afghanistan 25067407 142 34 65.216 33.677 [GEOMETRY - 881 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AGO'
AO AO AGO 24 Angola 16095214 2 17 17.544 -12.296 [GEOMETRY - 804 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AIA'
AV AI AIA 660 Anguilla 12256 19 29 -63.032 18.237 [GEOMETRY - 81 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ALA'
AX AX ALA 248 Åland Islands 0 150 154 19.952 60.198 [GEOMETRY - 414 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ALB'
AL AL ALB 8 Albania 3153731 150 39 20.068 41.143 [GEOMETRY - 257 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AND'
AN AD AND 20 Andorra 73483 150 39 1.576 42.549 [GEOMETRY - 81 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ANT'
NT AN ANT 530 Netherlands Antilles 186392 19 29 -68.87 12.123 [GEOMETRY - 244 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ARE'
AE AE ARE 784 United Arab Emirates 4104291 142 145 54.163 23.549 [GEOMETRY - 1.1 กิโลไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ARG'
AR AR ARG 32 Argentina 38747148 19 5 -65.167 -35.377 [GEOMETRY - 2.3 กิโลไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ARM'
AM AM ARM 51 Armenia 3017661 142 145 44.563 40.534 [GEOMETRY - 461 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ASM'
AQ AS ASM 16 American Samoa 64051 9 61 -170.73 -14.318 [GEOMETRY - 398 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ATF'
FS TF ATF 260 French Southern and Antarctic Lands 0 0 0 69.117 -49.302 [GEOMETRY - 1.4 กิโลไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'ATG'
AC AG ATG 28 Antigua and Barbuda 83039 19 29 -61.783 17.078 [GEOMETRY - 167 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AUS'
AS AU AUS 36 Australia 20310208 9 53 136.189 -24.973 [GEOMETRY - 10.8 กิโลไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AUT'
AU AT AUT 40 Austria 8291979 150 155 14.912 47.683 [GEOMETRY - 417 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'AZE'
AJ AZ AZE 31 Azerbaijan 8352021 142 145 47.395 40.43 [GEOMETRY - 734 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BDI'
BY BI BDI 108 Burundi 7858791 2 14 29.887 -3.356 [GEOMETRY - 193 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BEL'
BE BE BEL 56 Belgium 10398049 150 155 4.664 50.643 [GEOMETRY - 305 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BEN'
BN BJ BEN 204 Benin 8490301 2 11 2.469 10.541 [GEOMETRY - 289 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BFA'
UV BF BFA 854 Burkina Faso 13933363 2 11 -1.74 12.278 [GEOMETRY - 497 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BGD'
BG BD BGD 50 Bangladesh 15328112 142 34 89.941 24.218 [GEOMETRY - 3.4 กิโลไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BGR'
BU BG BGR 100 Bulgaria 7744591 150 151 25.231 42.761 [GEOMETRY - 401 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BHR'
BA BH BHR 48 Bahrain 724788 142 145 50.562 26.019 [GEOMETRY - 475 ไบต์]
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM world_borders WHERE `world_borders`.`ISO3` = 'BHS'
BF BS BHS 44 Bahamas 323295 19 29 -78.014 24.628 [GEOMETRY - 2.3 กิโลไบต์]
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้