วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `innodb_table_stats`
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Full texts database_name table_name last_update n_rows clustered_index_size sum_of_other_index_sizes
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Ejemplo_019133' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Banco'
Ejemplo_019133 Banco 2022-09-27 20:05:37 0 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Ejemplo_019133' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Ciudad'
Ejemplo_019133 Ciudad 2022-09-27 20:05:36 0 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Ejemplo_019133' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Cuenta'
Ejemplo_019133 Cuenta 2022-09-27 20:05:37 0 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Ejemplo_019133' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Tipo_Documento'
Ejemplo_019133 Tipo_Documento 2022-09-27 20:05:36 0 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Normalizacion' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Banco'
Normalizacion Banco 2022-09-27 21:01:47 4 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Normalizacion' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Beneficiario'
Normalizacion Beneficiario 2022-09-27 21:01:48 0 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Normalizacion' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Cheque'
Normalizacion Cheque 2022-09-27 21:01:48 3 1 1
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Normalizacion' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Ciudad'
Normalizacion Ciudad 2022-09-27 21:01:47 4 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Normalizacion' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Cuenta'
Normalizacion Cuenta 2022-09-27 20:59:30 2 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'Normalizacion' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Tipo_documento'
Normalizacion Tipo_documento 2022-09-27 21:01:47 4 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Bancos'
NormalizacionClase Bancos 2022-09-27 20:16:10 5 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Beneficiario'
NormalizacionClase Beneficiario 2022-09-27 20:16:11 0 1 2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Cheque'
NormalizacionClase Cheque 2022-09-27 20:16:11 3 1 1
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Ciudad'
NormalizacionClase Ciudad 2022-09-27 20:16:11 3 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Comprobante_Engreso'
NormalizacionClase Comprobante_Engreso 2022-09-27 20:16:11 0 1 3
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Cuenta'
NormalizacionClase Cuenta 2022-09-27 20:16:10 2 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Documentos'
NormalizacionClase Documentos 2022-09-27 20:16:10 4 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'NormalizacionClase' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'Firma_Beneficiario'
NormalizacionClase Firma_Beneficiario 2022-09-27 20:16:11 0 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'categoriaLeitor'
biblioteca categoriaLeitor 2022-09-27 20:33:33 2 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'categoriaObra'
biblioteca categoriaObra 2022-09-27 20:33:49 2 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'copia'
biblioteca copia 2022-09-27 20:34:54 6 1 2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'emprestimo'
biblioteca emprestimo 2022-09-27 20:36:13 2 1 3
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'funcionario'
biblioteca funcionario 2022-09-27 20:34:38 4 1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'leitor'
biblioteca leitor 2022-09-27 20:34:28 9 1 2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM innodb_table_stats WHERE `innodb_table_stats`.`database_name` = 'biblioteca' AND `innodb_table_stats`.`table_name` = 'obra'
biblioteca obra 2022-09-27 20:35:04 4 1 1
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้