Drop filerne her

SQL upload ( 0 ) x -

Siderelaterede indstillinger Klik på bjælken for at rulle til sidens top
Tast Ctrl+Enter for at udføre forespørgsel Tast Enter for at udføre forespørgsel
Stigende
Faldende
Rækkefølge:
Ret fejl i SQL
Antal
Rækkefølge for udførelse
Tidsforbrug
Rækkefølge:
Gruppér SQL-forespørgsler
Opløs gruppering af SQL-forespørgsler
Fold sammen Fold ud Vis sporing Skjul sporing Antal: Tidsforbrug:
Bogmærker
Opdater
Tilføj
Ingen bogmærker
Tilføj bogmærke
Indstillinger
Angiv standardværdi
Fold sammen Fold ud Genforespørg Ret Forklar Profilering Bogmærke Forespørgslen mislykkedes Database: Tid på forespørgsel:
Gennemsynstilstand
Tilpas for gennemsynstilstand.
Gennemsynstilstand
Dokumentation Brug kun ikoner, kun tekst eller begge. Gendan standardværdi
Dokumentation Brug kun ikoner, kun tekst eller begge. Gendan standardværdi
Dokumentation Om en "vis alle (rækker)" knap, skal vises for brugeren. Gendan standardværdi
Dokumentation Antal rækker vist, når man kigger på et sæt resultater. Hvis resultatet indeholder flere rækker, links til "Forrige" og "Næstet" vil blive vist. Gendan standardværdi
Dokumentation SMART - dvs faldende orden for kolonner af type TIME, DATE, DATETIME og TIMESTAMP ellers stigende orden. Gendan standardværdi
Dokumentation Fremhæv den række, som musemarkøren peger på. Gendan standardværdi
Dokumentation Fremhæv valgte rækker. Gendan standardværdi
Dokumentation Gendan standardværdi
Dokumentation Gendan standardværdi
Dokumentation Gentag overskrifter for hver X celler, 0 deaktiverer dette. Gendan standardværdi
Dokumentation Maksimalt antal tegn vist i ikke-numerisk kolonne ved gennemsyn. Gendan standardværdi
Dokumentation Dette er Ret, Kopi og Slet links. Gendan standardværdi
Dokumentation Om der skal vises række-links selv i tilfælde af en manglende unik nøgle. Gendan standardværdi
Dokumentation Forvalgt sorteringsrækkefølge for tabeller med en primær nøgle. Gendan standardværdi
Dokumentation Når tabeller vises huskes sorteringen af hver tabel. Gendan standardværdi
Dokumentation For visningsindstillinger Gendan standardværdi
SELECT * FROM `help_topic`
Redigér indlejret ] [ Ret ] [ Forklar SQL ] [ Fremstil PHP-kode ] [ Opdater ]
Komplette tekster help_topic_id name help_category_id description example url
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 0
0 MIN 16 Syntax:
MIN([DISTINCT] expr)

Returns the minimum ...
MariaDB> SELECT student_name, MIN(test_score), MAX...
https://mariadb.com/kb/en/min/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 1
1 JOIN 27 MySQL supports the following JOIN syntaxes for the...
SELECT left_tbl.*
 FROM left_tbl LEFT JOIN right_...
https://mariadb.com/kb/en/join-syntax/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 2
2 HEX 37 Syntax:
HEX(str), HEX(N)

For a string argument st...
MariaDB> SELECT 0x616263, HEX('abc'), UNHEX(HEX('a...
https://mariadb.com/kb/en/hex/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 3
3 REPLACE 27 Syntax:
REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
   [INTO...
https://mariadb.com/kb/en/replace/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 4
4 CONTAINS 30 Contains(g1,g2)

Returns 1 or 0 to indicate whethe...
https://mariadb.com/kb/en/contains/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 5
5 SRID 36 SRID(g)

Returns an integer indicating the Spatial...
MariaDB> SELECT SRID(GeomFromText('LineString(1 1,...
https://mariadb.com/kb/en/srid/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 6
6 CURRENT_TIMESTAMP 31 Syntax:
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP()

CU...
https://mariadb.com/kb/en/current_timestamp/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 7
7 SHOW CONTRIBUTORS 26 Syntax:
SHOW CONTRIBUTORS

The SHOW CONTRIBUTORS s...
https://mariadb.com/kb/en/show-contributors/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 8
8 VARIANCE 16 Syntax:
VARIANCE(expr)

Returns the population sta...
https://mariadb.com/kb/en/variance/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 9
9 DROP SERVER 39 Syntax:
DROP SERVER [ IF EXISTS ] server_name

Dro...
https://mariadb.com/kb/en/drop-server/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 10
10 SHOW AUTHORS 26 Syntax:
SHOW AUTHORS

The SHOW AUTHORS statement d...
https://mariadb.com/kb/en/show-authors/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 11
11 VAR_SAMP 16 Syntax:
VAR_SAMP(expr)

Returns the sample varianc...
https://mariadb.com/kb/en/var_samp/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 12
12 CONCAT 37 Syntax:
CONCAT(str1,str2,...)

Returns the string ...
MariaDB> SELECT CONCAT('My', 'S', 'QL');
    -...
https://mariadb.com/kb/en/concat/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 13
13 GEOMETRY HIERARCHY 34 Geometry is the base class. It is an abstract clas... https://mariadb.com/kb/en/geometry-hierarchy/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 14
14 CHAR FUNCTION 37 Syntax:
CHAR(N,... [USING charset_name])

CHAR() i...
MariaDB> SELECT CHAR(77,121,83,81,'76');
    -...
https://mariadb.com/kb/en/char-function/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 15
15 DATETIME 22 DATETIME

A date and time combination. The support...
https://mariadb.com/kb/en/datetime/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 16
16 SHOW CREATE TRIGGER 26 Syntax:
SHOW CREATE TRIGGER trigger_name

This sta...
https://mariadb.com/kb/en/show-create-trigger/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 17
17 SHOW CREATE PROCEDURE 26 Syntax:
SHOW CREATE PROCEDURE proc_name

This stat...
MariaDB> SHOW CREATE PROCEDURE test.simpleproc\G
*...
https://mariadb.com/kb/en/show-create-procedure/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 18
18 OPEN 23 Syntax:
OPEN cursor_name

This statement opens a p...
https://mariadb.com/kb/en/open/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 19
19 INTEGER 22 INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

This type is a...
https://mariadb.com/kb/en/sql_language-data_types-int
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 20
20 LOWER 37 Syntax:
LOWER(str)

Returns the string str with al...
https://mariadb.com/kb/en/lower/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 21
21 SHOW COLUMNS 26 Syntax:
SHOW [FULL] COLUMNS {FROM | IN} tbl_name [...
https://mariadb.com/kb/en/show-columns/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 22
22 CREATE TRIGGER 39 Syntax:
CREATE
   [DEFINER = { user | CURRENT_USE...
https://mariadb.com/kb/en/create-trigger/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 23
23 MONTH 31 Syntax:
MONTH(date)

Returns the month for date, i...
MariaDB> SELECT MONTH('2008-02-03');
    -> 2

https://mariadb.com/kb/en/month/
Ret Ret Kopi Kopi Slet Slet
DELETE FROM help_topic WHERE `help_topic`.`help_topic_id` = 24
24 TINYINT 22 TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

A very small i...
https://mariadb.com/kb/en/tinyint/
Med det markerede: Med det markerede:
Forespørgselsresultat operationer
Lav bogmærke til denne SQL-forespørgsel Lav bogmærke til denne SQL-forespørgsel