วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace จำนวน Time taken
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `help_relation`
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Full texts help_topic_id help_keyword_id
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 1 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 0
1 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 356 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 0
356 0
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 473 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 1
473 1
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 232 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 2
232 2
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 447 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 3
447 3
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 3 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 4
3 4
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 130 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 4
130 4
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 421 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 4
421 4
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 89 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 5
89 5
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 89 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 6
89 6
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 406 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 6
406 6
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 97 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 7
97 7
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 89 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 8
89 8
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 185 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 9
185 9
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 430 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 10
430 10
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 21 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 11
21 11
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 347 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 11
347 11
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 421 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 11
421 11
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 463 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 11
463 11
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 468 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 11
468 11
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 89 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 12
89 12
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 406 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 12
406 12
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 146 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 13
146 13
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 230 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 14
230 14
แก้ไข แก้ไข คัดลอก คัดลอก ลบ ลบ
DELETE FROM help_relation WHERE `help_relation`.`help_topic_id` = 88 AND `help_relation`.`help_keyword_id` = 15
88 15
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้