Пуснете файловете тук

SQL upload ( 0 ) x -

Страница-свързани настройки Кликнете върху лентата, за да превъртите до началото на страницата
Натисни Ctrl+Enter за изпълнение на заявката Натиснете Enter, за да изпълни заявката
възходящо
низходящо
Поръчка:
Трасиране SQL
Броене
Изпълнение на поръчката
Time taken
Подредени по:
Група заявки
Разгрупиране на заявки
Колапс Разширяване Покажи следа Скрий следа Бройка: Използвано време:
Бележки
Опресняване
Добави
Няма бележки
Добави бележка
Настройки
Сложи по подразбиране
Колапс Разширяване Подзаявка Редакция Обяснение Профилиране Бележки Заявката е не успешна DB: Време за изпълнение на заявката:
Преглеждане
Персонализиране на преглеждането.
Преглеждане
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Стойност по подразбиране
Документация Брой редове, показвани при разглеждане на набор от резултати. Ако наборът от резултати съдържа повече редове, ще бъдат показани „Назад“ и „Напред“. Стойност по подразбиране
Документация SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране редовете, посочени с мишка. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране избраните редове. Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Стойност по подразбиране
Документация Максимален брой знаци, показвани в произволна нечислова колона в изгледа за преглед. Стойност по подразбиране
Документация These are Edit, Copy and Delete links. Стойност по подразбиране
Документация Whether to show row links even in the absence of a unique key. Стойност по подразбиране
Документация Default sort order for tables with a primary key. Стойност по подразбиране
Документация When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Стойност по подразбиране
Документация For display Options Стойност по подразбиране
SELECT * FROM `help_keyword`
Пълни текстове help_keyword_id name
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 0
0 JOIN
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 1
1 HOST
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 2
2 REPEAT
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 3
3 SERIALIZABLE
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 4
4 REPLACE
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 5
5 AT
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 6
6 SCHEDULE
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 7
7 RETURNS
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 8
8 STARTS
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 9
9 MASTER_SSL_CA
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 10
10 NCHAR
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 11
11 COLUMNS
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 12
12 COMPLETION
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 13
13 WORK
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 14
14 DATETIME
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 15
15 MODE
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 16
16 OPEN
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 17
17 INTEGER
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 18
18 ESCAPE
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 19
19 VALUE
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 20
20 MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 21
21 SQL_BIG_RESULT
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 22
22 DROP
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 23
23 GEOMETRYCOLLECTIONFROMWKB
Редакция Редакция Копиране Копиране Изтриване Изтриване
DELETE FROM help_keyword WHERE `help_keyword`.`help_keyword_id` = 24
24 EVENTS
Когато има отметка: Когато има отметка:
Операции с резултата от заявката
Отбелязване SQL заявката Отбелязване SQL заявката