Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
Utforskningsläge
Anpassa utforskningsläge.
Utforskningsläge
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Ifall en användare ska få se en "visa alla (rader)"-knapp. Återställ standardvärde
Dokumentation Antal rader som visas vid visning av resultat. Om resultatet innehåller fler rader, visas länkar för "Föregående" och "Nästa". Återställ standardvärde
Dokumentation SMART - dvs fallande ordning för kolumner av typen TIME, DATE, DATETIME och TIMESTAMP, stigande ordning annars. Återställ standardvärde
Dokumentation Markera raden som indikeras av muspekaren. Återställ standardvärde
Dokumentation Markera valda rader. Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Upprepa rubrik varje X celler, 0 avaktiverar den här funktionen. Återställ standardvärde
Dokumentation Maximalt antal tecken som visas i icke-numeriska kolumner i bläddringsvyn. Återställ standardvärde
Dokumentation Dessa är länkar till Redigera, Kopiera och Radera. Återställ standardvärde
Dokumentation Möjliggör visning av rad-länkar även vid avsaknad av en unik nyckel. Återställ standardvärde
Dokumentation Standardsorteringsordning för tabeller med en primär nyckel. Återställ standardvärde
Dokumentation Vid bläddring i tabeller är sorteringen av varje tabell ihågkommen. Återställ standardvärde
Dokumentation Visningsalternativ Återställ standardvärde
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Redigera infogade ] [ Redigera ] [ Förklara SQL-kod ] [ Skapa PHP-kod ] [ Uppdatera ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8117 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8117 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 0 0 NO 0 0 8117 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 0 0 NO 0 0 8118 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 4 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 8118 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 76 5416 0 NO IO_NONE YES 0
0 5 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 8118 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 6 0 5 TRX_SYSTEM 0 0 NO 0 0 8118 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 7 0 6 SYSTEM 1 0 NO 9813593 0 8119 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 8 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 9813593 0 8119 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 9 0 469 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8119 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 10 0 45 SYSTEM 1 0 NO 9813632 0 8120 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 11 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 9813632 0 8120 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 12 0 513 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8120 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 13 0 46 SYSTEM 1 0 NO 9813671 0 8120 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 14 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 9813671 0 8120 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 15 0 470 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 16 0 47 SYSTEM 1 0 NO 9813710 0 8121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 17 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 9813710 0 8121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 18 0 514 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 19 0 48 SYSTEM 1 0 NO 9813749 0 8122 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 20 0 560 UNDO_LOG 1 0 NO 9813749 0 8122 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 21 0 471 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8122 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 22 0 49 SYSTEM 1 0 NO 9813788 0 8122 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 23 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 9813788 0 8122 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 24 0 515 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8123 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
Operationer för frågeresultat
Skapa bokmärke för den här SQL-frågan Skapa bokmärke för den här SQL-frågan