Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Count: Tidsbruk:
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:
  Brukere som har adgang til "phpmyadmin.pma__table_coords"
Brukernavn Host name Type Privilegier Rettighet Handling
debian-sys-maint localhost global ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
pma 192.168.30.% databasespesifikk SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Nei Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
root 127.0.0.1 global ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
root 192.168.30.% global ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
root ::1 global ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
root demo-mariadb global ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
root localhost global ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
Med avkrysset: Med avkrysset: