วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ส่งออก Exporting rows from "table_stats" table

ส่งออกค่าเริ่มต้น
ปรับแต่งตัวเลือกการส่งออกเริ่มต้น
ส่งออกค่าเริ่มต้น
คืนค่าเดิม
รวดเร็ว
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Custom
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
SQL
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
SQL
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
โครงสร้าง
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
CodeGen
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
CodeGen
คืนค่าเดิม
CSV
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
CSV
CSV
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล CSV สำหรับไมโครซอฟต์เอ็กเซล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
LaTeX
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
LaTeX
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
โครงสร้าง
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Microsoft Office
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
Microsoft Office
Microsoft Word 2000
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
OpenDocument
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
OpenDocument
OpenDocument Spreadsheet
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
OpenDocument Text
คืนค่าเดิม
โครงสร้าง
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
แท็กซี่! ข้อความ
Customize default options
แท็กซี่! ข้อความ
คืนค่าเดิม
ข้อมูล
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Export templates:
New template:
Existing templates:
Export method:
รูปแบบ:
Rows:
Output:
  • The size is measured in MiB.
ตัวเลือกรูปแบบเฉพาะ:

CodeGen

CSV

CSV for MS Excel

JSON

LaTeX

Dump table
Object creation options
Data dump options

MediaWiki Table

Dump table

Microsoft Word 2000

Dump table
Data dump options

OpenDocument Spreadsheet

OpenDocument Text

Dump table
Object creation options
Data dump options

PHP array

This format has no options

SQL

Object creation options
  • Add statements:
Data creation options
  • Syntax to use when inserting data:

Texy! text

Dump table
Data dump options

XML

Object creation options (all are recommended)
Data dump options

YAML

This format has no options