Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
Redigeringsläge
Anpassa redigeringsläge.
Redigeringsläge
Dokumentation Tillåt ej redigering av BLOB- och BINARY-kolumner. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa funktionsfälten i ändra/infoga-läge. Återställ standardvärde
Dokumentation Anger om typ-fält först bör visas i ändra/infoga-läge. Återställ standardvärde
Dokumentation Hur många rader som kan infogas på en gång. Återställ standardvärde
Dokumentation Sorteringsordning för poster i en främmande nyckel-listruta; innehåll är refererad data, id är nyckelvärdet. Återställ standardvärde
Dokumentation En listruta kommer användas om färre objekt finns. Återställ standardvärde
Textfält
Anpassa textfält.
Textfält
Dokumentation Anger vilken typ av redigeringskontroll som ska användas för CHAR- och VARCHAR-fält; input - tillåter begränsning av inmatningens längd, textarea - tillåter radbrytningar i kolumner. Återställ standardvärde
Dokumentation Definierar minsta storlek för inmatningsfält skapade för CHAR- och VARCHAR-kolumner. Återställ standardvärde
Dokumentation Anger den maximala storleken för inmatningsfält skapade för CHAR- och VARCHAR-kolumner. Återställ standardvärde
Dokumentation Antal kolumner för CHAR/VARCHAR textfält. Återställ standardvärde
Dokumentation Antal rader för CHAR/VARCHAR textfält. Återställ standardvärde
Dokumentation Textareans storlek (kolumner) i redigeringsläge, detta värde kommer betonas för SQL-frågetextfält (* 2). Återställ standardvärde
Dokumentation Textareans storlek (rader) i redigeringsläge, detta värde kommer betonas för SQL-frågetextfält (* 2). Återställ standardvärde
Dokumentation Dubbel storlek på textområdet för LONGTEXT-kolumner. Återställ standardvärde
Kolumn Typ Funktion nolläge Värde
film_id smallint(5) unsigned
title varchar(255)
description text
release_year year(4)
language_id tinyint(3) unsigned
original_language_id tinyint(3) unsigned
rental_duration tinyint(3) unsigned 3
rental_rate decimal(4,2) 4.99
length smallint(5) unsigned
replacement_cost decimal(5,2) 19.99
rating enum -- G
special_features set --
last_update timestamp current_timestamp()


Kolumn Typ Funktion nolläge Värde
film_id smallint(5) unsigned
title varchar(255)
description text
release_year year(4)
language_id tinyint(3) unsigned
original_language_id tinyint(3) unsigned
rental_duration tinyint(3) unsigned 3
rental_rate decimal(4,2) 4.99
length smallint(5) unsigned
replacement_cost decimal(5,2) 19.99
rating enum -- G
special_features set --
last_update timestamp current_timestamp()

och sedan
Använd TAB-tangenten för att flytta från värde till värde, eller CTRL+pil för att flytta vart som helst.

Fortsätt inmatning med rader