วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดแก้ไข
ปรับแต่งโหมดแก้ไข
โหมดแก้ไข
เอกสารประกอบ Disallow BLOB and BINARY columns from editing. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Display the function fields in edit/insert mode. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/insert mode. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ How many rows can be inserted at one time. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Sort order for items in a foreign-key dropdown box; content is the referenced data, id is the key value. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ A dropdown will be used if fewer items are present. คืนค่าเดิม
ฟิลด์ข้อความ
Customize text input fields.
ฟิลด์ข้อความ
เอกสารประกอบ กำหนดประเภทของการควบคุมการแก้ไขที่ควรใช้สำหรับคอลัมน์ CHAR และ VARCHAR input - อนุญาตการจำกัดความยาวของข้อความ textarea - อนุญาตการขึ้นบรรทัดใหม่ในคอลัมน์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ กำหนดขนาดต่ำสุดสำหรับฟิลด์อินพุตที่สร้างขึ้นสำหรับคอลัมน์ CHAR และ VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ กำหนดขนาดสูงสุดสำหรับฟิลด์อินพุตที่สร้างขึ้นสำหรับคอลัมน์ CHAR และ VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ จำนวนของคอลัมน์สำหรับพื่นที่ข้อความ CHAR / VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ จำนวนแถวของพื้นที่ข้อความ CHAR / VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Textarea size (columns) in edit mode, this value will be emphasized for SQL query textareas (*2). คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Textarea size (rows) in edit mode, this value will be emphasized for SQL query textareas (*2). คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Double size of textarea for LONGTEXT columns. คืนค่าเดิม
คอลัมน์ ชนิด ฟังก์ชั่น ค่าว่าง ค่า
db_name varchar(64)
table_name varchar(64)
index_name varchar(64)
prefix_arity int(11) unsigned
avg_frequency decimal(12,4)


คอลัมน์ ชนิด ฟังก์ชั่น ค่าว่าง ค่า
db_name varchar(64)
table_name varchar(64)
index_name varchar(64)
prefix_arity int(11) unsigned
avg_frequency decimal(12,4)

and then
Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere.

Continue insertion with rows