Drop filerne her

SQL upload ( 0 ) x -

Siderelaterede indstillinger Klik på bjælken for at rulle til sidens top
Tast Ctrl+Enter for at udføre forespørgsel Tast Enter for at udføre forespørgsel
Stigende
Faldende
Rækkefølge:
Ret fejl i SQL
Antal
Rækkefølge for udførelse
Tidsforbrug
Rækkefølge:
Gruppér SQL-forespørgsler
Opløs gruppering af SQL-forespørgsler
Fold sammen Fold ud Vis sporing Skjul sporing Antal: Tidsforbrug:
Bogmærker
Opdater
Tilføj
Ingen bogmærker
Tilføj bogmærke
Indstillinger
Angiv standardværdi
Fold sammen Fold ud Genforespørg Ret Forklar Profilering Bogmærke Forespørgslen mislykkedes Database: Tid på forespørgsel:
Redigeringstilstand
Tilpas redigeringstilstand.
Redigeringstilstand
Dokumentation Tillad ikke redigering af BLOB og BINARY kolonner. Gendan standardværdi
Dokumentation Vis funktionsfelterne i rediger/indsæt tilstand. Gendan standardværdi
Dokumentation Definerer om typefelter skal startes med at vises i ret/indsæt tilstand. Gendan standardværdi
Dokumentation Hvor mange rækker kan der indsættes på een gang. Gendan standardværdi
Dokumentation Sorteringsrækkefølge for elementer i en dropdown boks med fremmede nøgler; content er de refererede data, id er nøglens værdi. Gendan standardværdi
Dokumentation Der vil blive brugt en valgboks, hvis færre elementer er til stede. Gendan standardværdi
Tekstfelter
Tilpas tekstfelter.
Tekstfelter
Dokumentation Definerer typen af redigeringskontroller som skal anvendes i CHAR og VARCHAR kolonner. input - tillader begrænsning i længden af input, textarea - tillader linjeskift i kolonner. Gendan standardværdi
Dokumentation Definerer den mindste størrelse på input-felter som genereres for CHAR- og VARCHAR-kolonner. Gendan standardværdi
Dokumentation Definerer den maksimale størrelse på input-felter som genereres for CHAR og VARCHAR kolonner. Gendan standardværdi
Dokumentation Bredde på CHAR/VARCHAR tekstbokse. Gendan standardværdi
Dokumentation Højde på CHAR/VARCHAR-tekstbokse. Gendan standardværdi
Dokumentation Tekstboksstørrelse (kolonner) i redigeringstilstand; denne værdi vil blive fremhævet i SQL forespørgselstekstbokse (*2). Gendan standardværdi
Dokumentation Tekstboksstørrelse (rækker) i redigeringstilstand; denne værdi vil blive fremhævet i SQL forespørgselstekstbokse (*2). Gendan standardværdi
Dokumentation Dobbelt størrelse for tekstboks for LONGTEXT kolonner. Gendan standardværdi
Kolonne Datatype Funktion Nulværdi Værdi
db_name varchar(64)
table_name varchar(64)
column_name varchar(64)
min_value varbinary(255)
max_value varbinary(255)
nulls_ratio decimal(12,4)
avg_length decimal(12,4)
avg_frequency decimal(12,4)
hist_size tinyint(3) unsigned
hist_type enum --
histogram varbinary(255)


Kolonne Datatype Funktion Nulværdi Værdi
db_name varchar(64)
table_name varchar(64)
column_name varchar(64)
min_value varbinary(255)
max_value varbinary(255)
nulls_ratio decimal(12,4)
avg_length decimal(12,4)
avg_frequency decimal(12,4)
hist_size tinyint(3) unsigned
hist_type enum --
histogram varbinary(255)

og derefter
Brug TAB-tasten for at flytte dig fra værdi til værdi, eller CTRL+piletasterne til at flytte frit omkring.

Fortsæt indsættelse med rækker