วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
Showing 1 bookmark (both private and shared)
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
แก้ไขแบบอินไลน์ ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 1 0 NO 10239189 0 8108 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8109 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 1 0 NO 9988787 0 8109 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 0 0 NO 0 0 8109 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 4 0 11 INDEX 1 0 NO 10242531 0 8109 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 54 3843 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 5 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 8110 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 6 0 5 TRX_SYSTEM 0 0 NO 0 0 8110 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 7 0 6 SYSTEM 1 0 NO 10373195 0 8110 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 8 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 10373195 0 8110 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 9 0 469 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8110 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 10 0 45 SYSTEM 1 0 NO 10373234 0 8111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 11 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 10373234 0 8111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 12 0 513 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 13 0 46 SYSTEM 1 0 NO 10373273 0 8111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 14 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 10373273 0 8111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 15 0 470 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 16 0 47 SYSTEM 1 0 NO 10373312 0 8112 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 17 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 10373312 0 8112 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 18 0 514 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8112 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 19 0 48 SYSTEM 1 0 NO 10373351 0 8112 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 20 0 560 UNDO_LOG 1 0 NO 10373351 0 8112 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 21 0 471 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8113 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 22 0 49 SYSTEM 1 0 NO 10373390 0 8113 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 23 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 10373390 0 8113 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 24 0 515 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8113 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้