Ρίξτε αρχεία εδώ

SQL upload ( 0 ) x -

Ρυθμίσεις σχετικές με τη σελίδα Πατήστε στη γραμμή για να μεταβείτε στην κορυφή της σελίδας
Πατήστε Ctrl+Enter για εκτέλεση του ερωτήματος Πατήστε Enter για εκτέλεση του ερωτήματος
αύξουσα
φθίνουσα
Ταξινόμηση:
Ανίχνευση λαθών SQL
Μέτρηση
Σειρά εκτέλεσης
Χρόνος που παρήλθε
Ταξινόμηση κατά:
Ομαδοποίηση ερωτημάτων
Αποομαδοποίηση ερωτημάτων
Σύμπτηξη Ανάπτυξη Προβολή ίχνους Απόκρυψη ίχνους Μέτρηση Χρόνος που παρήλθε
Σελιδοδείκτες
Ανανέωση
Προσθήκη
Προβολή 1 σελιδοδείκτη (τόσο ιδιωτικού όσο και κοινόχρηστου)
Προσθήκη σελιδοδείκτη
Επιλογές
Ορισμός προεπιλογής
Σύμπτηξη Ανάπτυξη Επανερώτημα Επεξεργασία Εξήγηση Δημιουργία προφίλ Σελιδοδείκτης Το ερώτημα απέτυχε Βάση δεδομένων: Χρόνος ερωτήματος:
Κατάσταση αναζήτησης
Προσαρμοσμένη κατάσταση αναζήτησης.
Κατάσταση αναζήτησης
Τεκμηρίωση Χρήση μόνο εικονιδίων, μόνο κειμένου ή και τα δύο. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Χρήση μόνο εικονιδίων, μόνο κειμένου ή και τα δύο. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αν θα εμφανίζεται στο χρήστη ένα κουμπί «εμφάνιση όλων (των εγγραφών)». Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αριθμός γραμμών που θα προβάλονται όταν γίνεται περιήγηση σε κάποιο αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα περιέχει περισσότερες γραμμές, θα εμφανίζονται σύνδεσμοι «Προηγούμενο» και «Επόμενο». Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση SMART - π.χ. φθίνουσα ταξινόμηση για στήλες τύπου TIME, DATE, DATETIME και TIMESTAMP, αύξουσα ταξινόμηση στα υπόλοιπα. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επισήμανση γραμμής που δείχνει ο δείκτης του ποντικιού. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επισήμανση επιλεγμένων γραμμών. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επανάληψη κεφαλίδων κάθε Χ κελιά. Το 0 απενεργοποιεί το χαρακτηριστικό. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που φαίνεται σε μη αριθμητική στήλη στην προβολή φυλλομετρητή. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι Επεξεργασία, Αντιγραφή και Διαγραφή. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αν θα προβάλονται σύνδεσμοι εγγραφής ακόμα και κατά την απουσία μοναδικού κλειδιού. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Προεπιλεγμένη ταξινόμηση για πίνακες με πρωτεύον κλειδί. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Όταν μεταικινήστε μταξύ πινάκων, η ταξινόμηση για κάθε πίανακα απομνημονεύεται. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Για Επιλογές προβολής Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
SELECT * FROM `address`
Πλήρη κείμενα address_id address address2 district city_id postal_code phone last_update
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 1
1 47 MySakila Drive NULL Alberta 300 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 2
2 28 MySQL Boulevard NULL QLD 576 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 3
3 23 Workhaven Lane NULL Alberta 300 14033335568 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 4
4 1411 Lillydale Drive NULL QLD 576 6172235589 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 5
5 1913 Hanoi Way Nagasaki 463 35200 28303384290 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 6
6 1121 Loja Avenue California 449 17886 838635286649 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 7
7 692 Joliet Street Attika 38 83579 448477190408 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 8
8 1566 Inegl Manor Mandalay 349 53561 705814003527 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 9
9 53 Idfu Parkway Nantou 361 42399 10655648674 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 10
10 1795 Santiago de Compostela Way Texas 295 18743 860452626434 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 11
11 900 Santiago de Compostela Parkway Central Serbia 280 93896 716571220373 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 12
12 478 Joliet Way Hamilton 200 77948 657282285970 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 13
13 613 Korolev Drive Masqat 329 45844 380657522649 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 14
14 1531 Sal Drive Esfahan 162 53628 648856936185 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 15
15 1542 Tarlac Parkway Kanagawa 440 1027 635297277345 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 16
16 808 Bhopal Manor Haryana 582 10672 465887807014 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 17
17 270 Amroha Parkway Osmaniye 384 29610 695479687538 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 18
18 770 Bydgoszcz Avenue California 120 16266 517338314235 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 19
19 419 Iligan Lane Madhya Pradesh 76 72878 990911107354 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 20
20 360 Toulouse Parkway England 495 54308 949312333307 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 21
21 270 Toulon Boulevard Kalmykia 156 81766 407752414682 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 22
22 320 Brest Avenue Kaduna 252 43331 747791594069 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 23
23 1417 Lancaster Avenue Northern Cape 267 72192 272572357893 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 24
24 1688 Okara Way Nothwest Border Prov 327 21954 144453869132 2006-02-15 04:45:30
Επεξεργασία Επεξεργασία Αντιγραφή Αντιγραφή Διαγραφή Διαγραφή
DELETE FROM address WHERE `address`.`address_id` = 25
25 262 A Corua (La Corua) Parkway Dhaka 525 34418 892775750063 2006-02-15 04:45:30
Με τους επιλεγμένους: Με τους επιλεγμένους:
Λειτουργίες αποτελεσμάτων ερωτήματος
Αποθήκευση αυτού του ερωτήματος SQL Αποθήκευση αυτού του ερωτήματος SQL