Ρίξτε αρχεία εδώ

SQL upload ( 0 ) x -

Ρυθμίσεις σχετικές με τη σελίδα Πατήστε στη γραμμή για να μεταβείτε στην κορυφή της σελίδας
Πατήστε Ctrl+Enter για εκτέλεση του ερωτήματος Πατήστε Enter για εκτέλεση του ερωτήματος
αύξουσα
φθίνουσα
Ταξινόμηση:
Ανίχνευση λαθών SQL
Μέτρηση
Σειρά εκτέλεσης
Χρόνος που παρήλθε
Ταξινόμηση κατά:
Ομαδοποίηση ερωτημάτων
Αποομαδοποίηση ερωτημάτων
Σύμπτηξη Ανάπτυξη Προβολή ίχνους Απόκρυψη ίχνους Μέτρηση: Χρόνος που παρήλθε:
Σελιδοδείκτες
Ανανέωση
Προσθήκη
Κανένας σελιδοδείκτης
Προσθήκη σελιδοδείκτη
Επιλογές
Ορισμός προεπιλογής
Σύμπτηξη Ανάπτυξη Επανερώτημα Επεξεργασία Εξήγηση Δημιουργία προφίλ Σελιδοδείκτης Το ερώτημα απέτυχε Βάση δεδομένων: Χρόνος ερωτήματος:
Κατάσταση αναζήτησης
Προσαρμοσμένη κατάσταση αναζήτησης.
Κατάσταση αναζήτησης
Τεκμηρίωση Χρήση μόνο εικονιδίων, μόνο κειμένου ή και τα δύο. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Χρήση μόνο εικονιδίων, μόνο κειμένου ή και τα δύο. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αν θα εμφανίζεται στο χρήστη ένα κουμπί «εμφάνιση όλων (των εγγραφών)». Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αριθμός γραμμών που θα προβάλονται όταν γίνεται περιήγηση σε κάποιο αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα περιέχει περισσότερες γραμμές, θα εμφανίζονται σύνδεσμοι «Προηγούμενο» και «Επόμενο». Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση SMART - π.χ. φθίνουσα ταξινόμηση για στήλες τύπου TIME, DATE, DATETIME και TIMESTAMP, αύξουσα ταξινόμηση στα υπόλοιπα. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επισήμανση γραμμής που δείχνει ο δείκτης του ποντικιού. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επισήμανση επιλεγμένων γραμμών. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Επανάληψη κεφαλίδων κάθε Χ κελιά. Το 0 απενεργοποιεί το χαρακτηριστικό. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που φαίνεται σε μη αριθμητική στήλη στην προβολή φυλλομετρητή. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι Επεξεργασία, Αντιγραφή και Διαγραφή. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Αν θα προβάλονται σύνδεσμοι εγγραφής ακόμα και κατά την απουσία μοναδικού κλειδιού. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Προεπιλεγμένη ταξινόμηση για πίνακες με πρωτεύον κλειδί. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Όταν μεταικινήστε μταξύ πινάκων, η ταξινόμηση για κάθε πίανακα απομνημονεύεται. Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
Τεκμηρίωση Για Επιλογές προβολής Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 1 0 NO 12536448 0 8033 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8033 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 1 0 NO 12094034 0 8033 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 0 0 NO 0 0 8034 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 4 0 11 INDEX 1 0 NO 12551324 0 8034 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 98 7438 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 5 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 8034 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 6 0 5 TRX_SYSTEM 0 0 NO 0 0 8034 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 7 0 6 SYSTEM 1 0 NO 12805496 0 8035 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 8 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 12805496 0 8035 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 9 0 469 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8035 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 10 0 45 SYSTEM 1 0 NO 12805535 0 8035 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 11 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 12805535 0 8036 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 12 0 513 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8036 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 13 0 46 SYSTEM 1 0 NO 12805574 0 8036 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 14 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 12805574 0 8036 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 15 0 470 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8036 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 16 0 47 SYSTEM 1 0 NO 12805613 0 8037 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 17 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 12805613 0 8037 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 18 0 514 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8037 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 19 0 48 SYSTEM 1 0 NO 12805668 0 8037 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 20 0 560 UNDO_LOG 1 0 NO 12805668 0 8038 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 21 0 471 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8038 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 22 0 49 SYSTEM 1 0 NO 12805707 0 8038 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 23 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 12805707 0 8038 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 24 0 515 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8038 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
Λειτουργίες αποτελεσμάτων ερωτήματος
Αποθήκευση αυτού του ερωτήματος SQL Αποθήκευση αυτού του ερωτήματος SQL