วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `COLLATIONS`
แก้ไขแบบอินไลน์ ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
COLLATION_NAME CHARACTER_SET_NAME ID IS_DEFAULT IS_COMPILED SORTLEN
big5_chinese_ci big5 1 Yes Yes 1
big5_bin big5 84 Yes 1
big5_chinese_nopad_ci big5 1025 Yes 1
big5_nopad_bin big5 1108 Yes 1
dec8_swedish_ci dec8 3 Yes Yes 1
dec8_bin dec8 69 Yes 1
dec8_swedish_nopad_ci dec8 1027 Yes 1
dec8_nopad_bin dec8 1093 Yes 1
cp850_general_ci cp850 4 Yes Yes 1
cp850_bin cp850 80 Yes 1
cp850_general_nopad_ci cp850 1028 Yes 1
cp850_nopad_bin cp850 1104 Yes 1
hp8_english_ci hp8 6 Yes Yes 1
hp8_bin hp8 72 Yes 1
hp8_english_nopad_ci hp8 1030 Yes 1
hp8_nopad_bin hp8 1096 Yes 1
koi8r_general_ci koi8r 7 Yes Yes 1
koi8r_bin koi8r 74 Yes 1
koi8r_general_nopad_ci koi8r 1031 Yes 1
koi8r_nopad_bin koi8r 1098 Yes 1
latin1_german1_ci latin1 5 Yes 1
latin1_swedish_ci latin1 8 Yes Yes 1
latin1_danish_ci latin1 15 Yes 1
latin1_german2_ci latin1 31 Yes 2
latin1_bin latin1 47 Yes 1
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้