Пуснете файловете тук

SQL upload ( 0 ) x -

Страница-свързани настройки Кликнете върху лентата, за да превъртите до началото на страницата
Натисни Ctrl+Enter за изпълнение на заявката Натиснете Enter, за да изпълни заявката
възходящо
низходящо
Поръчка:
Трасиране SQL
Броене
Изпълнение на поръчката
Time taken
Подредени по:
Група заявки
Разгрупиране на заявки
Колапс Разширяване Покажи следа Скрий следа Бройка: Използвано време:
Бележки
Опресняване
Добави
Няма бележки
Добави бележка
Настройки
Сложи по подразбиране
Колапс Разширяване Подзаявка Редакция Обяснение Профилиране Бележки Заявката е не успешна DB: Време за изпълнение на заявката:
Преглеждане
Персонализиране на преглеждането.
Преглеждане
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Use only icons, only text or both. Стойност по подразбиране
Документация Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Стойност по подразбиране
Документация Брой редове, показвани при разглеждане на набор от резултати. Ако наборът от резултати съдържа повече редове, ще бъдат показани „Назад“ и „Напред“. Стойност по подразбиране
Документация SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране редовете, посочени с мишка. Стойност по подразбиране
Документация Маркиране избраните редове. Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Стойност по подразбиране
Документация Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Стойност по подразбиране
Документация Максимален брой знаци, показвани в произволна нечислова колона в изгледа за преглед. Стойност по подразбиране
Документация These are Edit, Copy and Delete links. Стойност по подразбиране
Документация Whether to show row links even in the absence of a unique key. Стойност по подразбиране
Документация Default sort order for tables with a primary key. Стойност по подразбиране
Документация When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Стойност по подразбиране
Документация For display Options Стойност по подразбиране
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 1 0 NO 9705822 0 8100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 1 0 NO 9682257 0 8100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 0 0 NO 0 0 8100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 4 0 11 INDEX 1 0 NO 9712391 0 8101 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 89 6371 0 NO IO_NONE YES 0
0 5 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 8101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 6 0 5 TRX_SYSTEM 0 0 NO 0 0 8101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 7 0 6 SYSTEM 1 0 NO 9715123 0 8101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 8 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 9715123 0 8101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 9 0 469 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 10 0 45 SYSTEM 1 0 NO 9715162 0 8102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 11 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 9715162 0 8102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 12 0 513 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 13 0 46 SYSTEM 1 0 NO 9572905 0 8102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 14 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 9572905 0 8103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 15 0 470 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 16 0 47 SYSTEM 1 0 NO 9715217 0 8103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 17 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 9715217 0 8103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 18 0 514 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 19 0 48 SYSTEM 1 0 NO 9715256 0 8104 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 20 0 560 UNDO_LOG 1 0 NO 9715256 0 8104 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 21 0 471 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8104 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 22 0 49 SYSTEM 1 0 NO 9715295 0 8104 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 23 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 9715295 0 8104 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 24 0 515 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 8105 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
Операции с резултата от заявката
Отбелязване SQL заявката Отбелязване SQL заявката