วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `ALL_PLUGINS`
แก้ไขแบบอินไลน์ ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
PLUGIN_NAME PLUGIN_VERSION PLUGIN_STATUS PLUGIN_TYPE PLUGIN_TYPE_VERSION PLUGIN_LIBRARY PLUGIN_LIBRARY_VERSION PLUGIN_AUTHOR PLUGIN_DESCRIPTION PLUGIN_LICENSE LOAD_OPTION PLUGIN_MATURITY PLUGIN_AUTH_VERSION
binlog 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB This is a pseudo storage engine to represent the b... GPL FORCE Stable 1.0
mysql_native_password 1.0 ACTIVE AUTHENTICATION 2.2 NULL NULL R.J.Silk, Sergei Golubchik Native MySQL authentication GPL FORCE Stable 1.0
mysql_old_password 1.0 ACTIVE AUTHENTICATION 2.2 NULL NULL R.J.Silk, Sergei Golubchik Old MySQL-4.0 authentication GPL FORCE Stable 1.0
wsrep 1.0 ACTIVE REPLICATION 2.0 NULL NULL Codership Oy Wsrep replication plugin GPL FORCE Stable 1.0
CSV 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL Brian Aker, MySQL AB Stores tables as CSV files GPL FORCE Stable 1.0
MEMORY 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB Hash based, stored in memory, useful for temporary... GPL FORCE Stable 1.0
Aria 1.5 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MariaDB Corporation Ab Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for i... GPL FORCE Stable 1.5
MyISAM 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB Non-transactional engine with good performance and... GPL FORCE Stable 1.0
MRG_MyISAM 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB Collection of identical MyISAM tables GPL FORCE Stable 1.0
CLIENT_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik Client Statistics GPL FORCE Stable 2.0
INDEX_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik Index Statistics GPL FORCE Stable 2.0
TABLE_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik Table Statistics GPL FORCE Stable 2.0
USER_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik User Statistics GPL FORCE Stable 2.0
SQL_SEQUENCE 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL jianwei.zhao @ Aliyun & Monty @ MariaDB corp Sequence Storage Engine for CREATE SEQUENCE GPL FORCE Stable 1.0
InnoDB 10.4 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Supports transactions, row-level locking, foreign ... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_TRX 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB transactions GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_LOCKS 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB conflicting locks GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_LOCK_WAITS 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB which lock is blocking which GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP_RESET 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression; reset cumul... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMPMEM 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compressed buffer pool GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMPMEM_RESET 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; ... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP_PER_INDEX 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression (per index) GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression (per index);... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_BUFFER_PAGE 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB Buffer Page Information GPL ON Stable 10.4.8
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้