Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:

Servervariabler och inställningar Dokumentation

Spara Spara Avbryt Avbryt Dokumentation
Filter
Åtgärd Variabel Värde
Redigera Redigera alter algorithm DEFAULT
Redigera Redigera analyze sample percentage 100
Redigera Redigera aria block size 8 192
Redigera Redigera aria checkpoint interval 30
Redigera Redigera aria checkpoint log activity 1 048 576
Redigera Redigera aria encrypt tables OFF
Redigera Redigera aria force start after recovery failures 0
Redigera Redigera aria group commit none
Redigera Redigera aria group commit interval 0
Redigera Redigera aria log file size 1 073 741 824
Redigera Redigera aria log purge type immediate
Redigera Redigera aria max sort file size 9 223 372 036 853 727 232
Redigera Redigera aria page checksum ON
Redigera Redigera aria pagecache age threshold 300
Redigera Redigera aria pagecache buffer size 134 217 728
Redigera Redigera aria pagecache division limit 100
Redigera Redigera aria pagecache file hash size 512
Redigera Redigera aria recover options BACKUP,​QUICK
Redigera Redigera aria repair threads 1
Redigera Redigera aria sort buffer size 268 434 432
Redigera Redigera aria stats method nulls_unequal
Redigera Redigera aria sync log dir NEWFILE
Redigera Redigera aria used for temp tables ON
Redigera Redigera auto increment increment 1
Redigera Redigera auto increment offset 1
Redigera Redigera autocommit ON
Redigera Redigera automatic sp privileges ON
Redigera Redigera back log 70
Redigera Redigera basedir /usr
Redigera Redigera big tables OFF
Redigera Redigera bind address 192.168.30.22
Redigera Redigera binlog annotate row events ON
Redigera Redigera binlog cache size 32 768
Redigera Redigera binlog checksum CRC32
Redigera Redigera binlog commit wait count 0
Redigera Redigera binlog commit wait usec 100 000
Redigera Redigera binlog direct non transactional updates OFF
Redigera Redigera binlog file cache size 16 384
Redigera Redigera binlog format MIXED
Redigera Redigera binlog optimize thread scheduling ON
Redigera Redigera binlog row image FULL
Redigera Redigera binlog stmt cache size 32 768
Redigera Redigera bulk insert buffer size 16 777 216
Redigera Redigera character set client utf8mb4
Redigera Redigera character set connection utf8mb4
Redigera Redigera character set database utf8mb4
Redigera Redigera character set filesystem binary
Redigera Redigera character set results utf8mb4
Redigera Redigera character set server utf8mb4
Redigera Redigera character set system utf8
Redigera Redigera character sets dir /usr/share/mysql/charsets/
Redigera Redigera check constraint checks ON
Redigera Redigera collation connection utf8mb4_general_ci
Redigera Redigera collation database utf8mb4_general_ci
Redigera Redigera collation server utf8mb4_general_ci
Redigera Redigera column compression threshold 100
Redigera Redigera column compression zlib level 6
Redigera Redigera column compression zlib strategy DEFAULT_STRATEGY
Redigera Redigera column compression zlib wrap OFF
Redigera Redigera completion type NO_CHAIN
Redigera Redigera concurrent insert ALWAYS
Redigera Redigera connect timeout 5
Redigera Redigera core file OFF
Redigera Redigera datadir /var/lib/mysql/
Redigera Redigera date format %Y-%m-%d
Redigera Redigera datetime format %Y-%m-%d %H:%i:%s
Redigera Redigera deadlock search depth long 15
Redigera Redigera deadlock search depth short 4
Redigera Redigera deadlock timeout long 50 000 000
Redigera Redigera deadlock timeout short 10 000
Redigera Redigera debug no thread alarm OFF
Redigera Redigera default password lifetime 0
Redigera Redigera default regex flags
Redigera Redigera default storage engine InnoDB
Redigera Redigera default tmp storage engine
Redigera Redigera default week format 0
Redigera Redigera delay key write ON
Redigera Redigera delayed insert limit 100
Redigera Redigera delayed insert timeout 300
Redigera Redigera delayed queue size 1 000
Redigera Redigera disconnect on expired password OFF
Redigera Redigera div precision increment 4
Redigera Redigera encrypt binlog OFF
Redigera Redigera encrypt tmp disk tables OFF
Redigera Redigera encrypt tmp files OFF
Redigera Redigera enforce storage engine
Redigera Redigera eq range index dive limit 200
Redigera Redigera event scheduler OFF
Redigera Redigera expensive subquery limit 100
Redigera Redigera expire logs days 10
Redigera Redigera explicit defaults for timestamp OFF
Redigera Redigera extra max connections 1
Redigera Redigera extra port 0
Redigera Redigera flush OFF
Redigera Redigera flush time 0
Redigera Redigera foreign key checks ON
Redigera Redigera ft boolean syntax + -><()~*:""&|
Redigera Redigera ft max word len 84
Redigera Redigera ft min word len 4
Redigera Redigera ft query expansion limit 20
Redigera Redigera ft stopword file (built-in)
Redigera Redigera general log OFF
Redigera Redigera general log file demo-mariadb.log
Redigera Redigera group concat max len 1 048 576
Redigera Redigera gtid binlog pos 0-1-12393
Redigera Redigera gtid binlog state 0-1-12393
Redigera Redigera gtid cleanup batch size 64
Redigera Redigera gtid current pos 0-1-12393
Redigera Redigera gtid domain id 0
Redigera Redigera gtid ignore duplicates OFF
Redigera Redigera gtid pos auto engines
Redigera Redigera gtid slave pos
Redigera Redigera gtid strict mode OFF
Redigera Redigera have compress YES
Redigera Redigera have crypt YES
Redigera Redigera have dynamic loading YES
Redigera Redigera have geometry YES
Redigera Redigera have openssl YES
Redigera Redigera have profiling YES
Redigera Redigera have query cache YES
Redigera Redigera have rtree keys YES
Redigera Redigera have ssl DISABLED
Redigera Redigera have symlink YES
Redigera Redigera histogram size 254
Redigera Redigera histogram type DOUBLE_PREC_HB
Redigera Redigera host cache size 228
Redigera Redigera hostname demo-mariadb
Redigera Redigera idle readonly transaction timeout 0
Redigera Redigera idle transaction timeout 0
Redigera Redigera idle write transaction timeout 0
Redigera Redigera ignore builtin innodb OFF
Redigera Redigera ignore db dirs
Redigera Redigera in predicate conversion threshold 1 000
Redigera Redigera init connect
Redigera Redigera init file
Redigera Redigera init slave
Redigera Redigera innodb adaptive flushing ON
Redigera Redigera innodb adaptive flushing lwm 10
Redigera Redigera innodb adaptive hash index ON
Redigera Redigera innodb adaptive hash index parts 8
Redigera Redigera innodb adaptive max sleep delay 150 000
Redigera Redigera innodb autoextend increment 64
Redigera Redigera innodb autoinc lock mode 1
Redigera Redigera innodb background scrub data check interval 3 600
Redigera Redigera innodb background scrub data compressed OFF
Redigera Redigera innodb background scrub data interval 604 800
Redigera Redigera innodb background scrub data uncompressed OFF
Redigera Redigera innodb buf dump status frequency 0
Redigera Redigera innodb buffer pool chunk size 134 217 728
Redigera Redigera innodb buffer pool dump at shutdown ON
Redigera Redigera innodb buffer pool dump now OFF
Redigera Redigera innodb buffer pool dump pct 25
Redigera Redigera innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
Redigera Redigera innodb buffer pool instances 1
Redigera Redigera innodb buffer pool load abort OFF
Redigera Redigera innodb buffer pool load at startup ON
Redigera Redigera innodb buffer pool load now OFF
Redigera Redigera innodb buffer pool size 268 435 456
Redigera Redigera innodb change buffer max size 25
Redigera Redigera innodb change buffering all
Redigera Redigera innodb checksum algorithm crc32
Redigera Redigera innodb checksums ON
Redigera Redigera innodb cmp per index enabled OFF
Redigera Redigera innodb commit concurrency 0
Redigera Redigera innodb compression algorithm zlib
Redigera Redigera innodb compression default OFF
Redigera Redigera innodb compression failure threshold pct 5
Redigera Redigera innodb compression level 6
Redigera Redigera innodb compression pad pct max 50
Redigera Redigera innodb concurrency tickets 5 000
Redigera Redigera innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
Redigera Redigera innodb data home dir
Redigera Redigera innodb deadlock detect ON
Redigera Redigera innodb default encryption key id 1
Redigera Redigera innodb default row format dynamic
Redigera Redigera innodb defragment OFF
Redigera Redigera innodb defragment fill factor 1
Redigera Redigera innodb defragment fill factor n recs 20
Redigera Redigera innodb defragment frequency 40
Redigera Redigera innodb defragment n pages 7
Redigera Redigera innodb defragment stats accuracy 0
Redigera Redigera innodb disable sort file cache OFF
Redigera Redigera innodb disallow writes OFF
Redigera Redigera innodb doublewrite ON
Redigera Redigera innodb encrypt log OFF
Redigera Redigera innodb encrypt tables OFF
Redigera Redigera innodb encrypt temporary tables OFF
Redigera Redigera innodb encryption rotate key age 1
Redigera Redigera innodb encryption rotation iops 100
Redigera Redigera innodb encryption threads 0
Redigera Redigera innodb fast shutdown 1
Redigera Redigera innodb fatal semaphore wait threshold 600
Redigera Redigera innodb file format
Redigera Redigera innodb file per table ON
Redigera Redigera innodb fill factor 100
Redigera Redigera innodb flush log at timeout 1
Redigera Redigera innodb flush log at trx commit 1
Redigera Redigera innodb flush method O_DIRECT
Redigera Redigera innodb flush neighbors 1
Redigera Redigera innodb flush sync ON
Redigera Redigera innodb flushing avg loops 30
Redigera Redigera innodb force load corrupted OFF
Redigera Redigera innodb force primary key OFF
Redigera Redigera innodb force recovery 0
Redigera Redigera innodb ft aux table
Redigera Redigera innodb ft cache size 8 000 000
Redigera Redigera innodb ft enable diag print OFF
Redigera Redigera innodb ft enable stopword ON
Redigera Redigera innodb ft max token size 84
Redigera Redigera innodb ft min token size 3
Redigera Redigera innodb ft num word optimize 2 000
Redigera Redigera innodb ft result cache limit 2 000 000 000
Redigera Redigera innodb ft server stopword table
Redigera Redigera innodb ft sort pll degree 2
Redigera Redigera innodb ft total cache size 640 000 000
Redigera Redigera innodb ft user stopword table
Redigera Redigera innodb idle flush pct 100
Redigera Redigera innodb immediate scrub data uncompressed OFF
Redigera Redigera innodb io capacity 400
Redigera Redigera innodb io capacity max 2 000
Redigera Redigera innodb large prefix
Redigera Redigera innodb lock schedule algorithm fcfs
Redigera Redigera innodb lock wait timeout 50
Redigera Redigera innodb locks unsafe for binlog OFF
Redigera Redigera innodb log buffer size 8 388 608
Redigera Redigera innodb log checksums ON
Redigera Redigera innodb log compressed pages ON
Redigera Redigera innodb log file size 50 331 648
Redigera Redigera innodb log files in group 2
Redigera Redigera innodb log group home dir ./
Redigera Redigera innodb log optimize ddl ON
Redigera Redigera innodb log write ahead size 8 192
Redigera Redigera innodb lru scan depth 1 024
Redigera Redigera innodb max dirty pages pct 75
Redigera Redigera innodb max dirty pages pct lwm 0
Redigera Redigera innodb max purge lag 0
Redigera Redigera innodb max purge lag delay 0
Redigera Redigera innodb max undo log size 10 485 760
Redigera Redigera innodb monitor disable
Redigera Redigera innodb monitor enable
Redigera Redigera innodb monitor reset
Redigera Redigera innodb monitor reset all
Redigera Redigera innodb old blocks pct 37
Redigera Redigera innodb old blocks time 1 000
Redigera Redigera innodb online alter log max size 134 217 728
Redigera Redigera innodb open files 400
Redigera Redigera innodb optimize fulltext only OFF
Redigera Redigera innodb page cleaners 1
Redigera Redigera innodb page size 16 384
Redigera Redigera innodb prefix index cluster optimization OFF
Redigera Redigera innodb print all deadlocks OFF
Redigera Redigera innodb purge batch size 300
Redigera Redigera innodb purge rseg truncate frequency 128
Redigera Redigera innodb purge threads 4
Redigera Redigera innodb random read ahead OFF
Redigera Redigera innodb read ahead threshold 56
Redigera Redigera innodb read io threads 4
Redigera Redigera innodb read only OFF
Redigera Redigera innodb replication delay 0
Redigera Redigera innodb rollback on timeout OFF
Redigera Redigera innodb rollback segments 128
Redigera Redigera innodb scrub log OFF
Redigera Redigera innodb scrub log speed 256
Redigera Redigera innodb sort buffer size 1 048 576
Redigera Redigera innodb spin wait delay 4
Redigera Redigera innodb stats auto recalc ON
Redigera Redigera innodb stats include delete marked OFF
Redigera Redigera innodb stats method nulls_equal
Redigera Redigera innodb stats modified counter 0
Redigera Redigera innodb stats on metadata OFF
Redigera Redigera innodb stats persistent ON
Redigera Redigera innodb stats persistent sample pages 20
Redigera Redigera innodb stats sample pages 8
Redigera Redigera innodb stats traditional ON
Redigera Redigera innodb stats transient sample pages 8
Redigera Redigera innodb status output OFF
Redigera Redigera innodb status output locks OFF
Redigera Redigera innodb strict mode ON
Redigera Redigera innodb sync array size 1
Redigera Redigera innodb sync spin loops 30
Redigera Redigera innodb table locks ON
Redigera Redigera innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
Redigera Redigera innodb thread concurrency 0
Redigera Redigera innodb thread sleep delay 10 000
Redigera Redigera innodb tmpdir
Redigera Redigera innodb undo directory ./
Redigera Redigera innodb undo log truncate OFF
Redigera Redigera innodb undo logs 128
Redigera Redigera innodb undo tablespaces 0
Redigera Redigera innodb use atomic writes ON
Redigera Redigera innodb use native aio ON
Redigera Redigera innodb version 10.4.8
Redigera Redigera innodb write io threads 4
Redigera Redigera interactive timeout 28 800
Redigera Redigera join buffer size 262 144
Redigera Redigera join buffer space limit 2 097 152
Redigera Redigera join cache level 2
Redigera Redigera keep files on create OFF
Redigera Redigera key buffer size 16 777 216
Redigera Redigera key cache age threshold 300
Redigera Redigera key cache block size 1 024
Redigera Redigera key cache division limit 100
Redigera Redigera key cache file hash size 512
Redigera Redigera key cache segments 0
Redigera Redigera large files support ON
Redigera Redigera large page size 0
Redigera Redigera large pages OFF
Redigera Redigera lc messages en_US
lc messages (Sessionsvärde) pt_BR
Redigera Redigera lc messages dir /usr/share/mysql
Redigera Redigera lc time names en_US
Redigera Redigera license GPL
Redigera Redigera local infile ON
Redigera Redigera lock wait timeout 86 400
Redigera Redigera locked in memory OFF
Redigera Redigera log bin ON
Redigera Redigera log bin basename /var/log/mysql/mariadb-bin
Redigera Redigera log bin compress OFF
Redigera Redigera log bin compress min len 256
Redigera Redigera log bin index /var/log/mysql/mariadb-bin.index
Redigera Redigera log bin trust function creators OFF
Redigera Redigera log disabled statements sp
Redigera Redigera log error /var/log/mysql/error.log
Redigera Redigera log output FILE
Redigera Redigera log queries not using indexes OFF
Redigera Redigera log slave updates OFF
Redigera Redigera log slow admin statements ON
Redigera Redigera log slow disabled statements sp
Redigera Redigera log slow filter admin,​filesort,​filesort_on_disk,​filesort_priority_queue,​full_join,​full_scan,​query_cache,​query_cache_miss,​tmp_table,​tmp_table_on_disk
Redigera Redigera log slow rate limit 1
Redigera Redigera log slow slave statements ON
Redigera Redigera log slow verbosity query_plan
Redigera Redigera log tc size 24 576
Redigera Redigera log warnings 2
Redigera Redigera long query time 10
Redigera Redigera low priority updates OFF
Redigera Redigera lower case file system OFF
Redigera Redigera lower case table names 0
Redigera Redigera master verify checksum OFF
Redigera Redigera max allowed packet 16 777 216
Redigera Redigera max binlog cache size 18 446 744 073 709 547 520
Redigera Redigera max binlog size 104 857 600
Redigera Redigera max binlog stmt cache size 18 446 744 073 709 547 520
Redigera Redigera max connect errors 100
Redigera Redigera max connections 100
Redigera Redigera max delayed threads 20
Redigera Redigera max digest length 1 024
Redigera Redigera max error count 64
Redigera Redigera max heap table size 33 554 432
Redigera Redigera max insert delayed threads 20
Redigera Redigera max join size 18 446 744 073 709 551 616
Redigera Redigera max length for sort data 1 024
Redigera Redigera max long data size 16 777 216
Redigera Redigera max password errors 4 294 967 295
Redigera Redigera max prepared stmt count 16 382
Redigera Redigera max recursive iterations 4 294 967 295
Redigera Redigera max relay log size 104 857 600
Redigera Redigera max rowid filter size 131 072
Redigera Redigera max seeks for key 4 294 967 295
Redigera Redigera max session mem used 9 223 372 036 854 775 808
Redigera Redigera max sort length 1 024
Redigera Redigera max sp recursion depth 0
Redigera Redigera max statement time 0
Redigera Redigera max tmp tables 32
Redigera Redigera max user connections 0
Redigera Redigera max write lock count 4 294 967 295
Redigera Redigera metadata locks cache size 1 024
Redigera Redigera metadata locks hash instances 8
Redigera Redigera min examined row limit 0
Redigera Redigera mrr buffer size 262 144
Redigera Redigera multi range count 256
Redigera Redigera myisam block size 1 024
Redigera Redigera myisam data pointer size 6
Redigera Redigera myisam max sort file size 9 223 372 036 853 727 232
Redigera Redigera myisam mmap size 18 446 744 073 709 551 616
Redigera Redigera myisam recover options BACKUP
Redigera Redigera myisam repair threads 1
Redigera Redigera myisam sort buffer size 536 870 912
Redigera Redigera myisam stats method NULLS_UNEQUAL
Redigera Redigera myisam use mmap OFF
Redigera Redigera mysql56 temporal format ON
Redigera Redigera net buffer length 16 384
Redigera Redigera net read timeout 30
Redigera Redigera net retry count 10
Redigera Redigera net write timeout 60
Redigera Redigera old OFF
Redigera Redigera old alter table DEFAULT
Redigera Redigera old mode
Redigera Redigera old passwords OFF
Redigera Redigera open files limit 933
Redigera Redigera optimizer prune level 1
Redigera Redigera optimizer search depth 62
Redigera Redigera optimizer selectivity sampling limit 100
Redigera Redigera optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​index_merge_sort_intersection=off,​engine_condition_pushdown=off,​index_condition_pushdown=on,​derived_merge=on,​derived_with_keys=on,​firstmatch=on,​loosescan=on,​materialization=on,​in_to_exists=on,​semijoin=on,​partial_match_rowid_merge=on,​partial_match_table_scan=on,​subquery_cache=on,​mrr=off,​mrr_cost_based=off,​mrr_sort_keys=off,​outer_join_with_cache=on,​semijoin_with_cache=on,​join_cache_incremental=on,​join_cache_hashed=on,​join_cache_bka=on,​optimize_join_buffer_size=on,​table_elimination=on,​extended_keys=on,​exists_to_in=on,​orderby_uses_equalities=on,​condition_pushdown_for_derived=on,​split_materialized=on,​condition_pushdown_for_subquery=on,​rowid_filter=on,​condition_pushdown_from_having=on
Redigera Redigera optimizer trace enabled=off
Redigera Redigera optimizer trace max mem size 1 048 576
Redigera Redigera optimizer use condition selectivity 4
Redigera Redigera performance schema OFF
Redigera Redigera performance schema accounts size -1
Redigera Redigera performance schema digests size -1
Redigera Redigera performance schema events stages history long size -1
Redigera Redigera performance schema events stages history size -1
Redigera Redigera performance schema events statements history long size -1
Redigera Redigera performance schema events statements history size -1
Redigera Redigera performance schema events waits history long size -1
Redigera Redigera performance schema events waits history size -1
Redigera Redigera performance schema hosts size -1
Redigera Redigera performance schema max cond classes 80
Redigera Redigera performance schema max cond instances -1
Redigera Redigera performance schema max digest length 1 024
Redigera Redigera performance schema max file classes 50
Redigera Redigera performance schema max file handles 32 768
Redigera Redigera performance schema max file instances -1
Redigera Redigera performance schema max mutex classes 200
Redigera Redigera performance schema max mutex instances -1
Redigera Redigera performance schema max rwlock classes 40
Redigera Redigera performance schema max rwlock instances -1
Redigera Redigera performance schema max socket classes 10
Redigera Redigera performance schema max socket instances -1
Redigera Redigera performance schema max stage classes 160
Redigera Redigera performance schema max statement classes 202
Redigera Redigera performance schema max table handles -1
Redigera Redigera performance schema max table instances -1
Redigera Redigera performance schema max thread classes 50
Redigera Redigera performance schema max thread instances -1
Redigera Redigera performance schema session connect attrs size -1
Redigera Redigera performance schema setup actors size 100
Redigera Redigera performance schema setup objects size 100
Redigera Redigera performance schema users size -1
Redigera Redigera pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Redigera Redigera plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
Redigera Redigera plugin maturity gamma
Redigera Redigera port 3 306
Redigera Redigera preload buffer size 32 768
Redigera Redigera profiling OFF
Redigera Redigera profiling history size 15
Redigera Redigera progress report time 5
Redigera Redigera protocol version 10
Redigera Redigera proxy protocol networks
Redigera Redigera query alloc block size 16 384
Redigera Redigera query cache limit 1 048 576
Redigera Redigera query cache min res unit 4 096
Redigera Redigera query cache size 16 777 216
Redigera Redigera query cache strip comments OFF
Redigera Redigera query cache type ON
Redigera Redigera query cache wlock invalidate OFF
Redigera Redigera query prealloc size 24 576
Redigera Redigera range alloc block size 4 096
Redigera Redigera read binlog speed limit 0
Redigera Redigera read buffer size 2 097 152
Redigera Redigera read only OFF
Redigera Redigera read rnd buffer size 1 048 576
Redigera Redigera relay log
Redigera Redigera relay log basename
Redigera Redigera relay log index
Redigera Redigera relay log info file relay-log.info
Redigera Redigera relay log purge ON
Redigera Redigera relay log recovery OFF
Redigera Redigera relay log space limit 0
Redigera Redigera replicate annotate row events ON
Redigera Redigera replicate do db
Redigera Redigera replicate do table
Redigera Redigera replicate events marked for skip REPLICATE
Redigera Redigera replicate ignore db
Redigera Redigera replicate ignore table
Redigera Redigera replicate wild do table
Redigera Redigera replicate wild ignore table
Redigera Redigera report host
Redigera Redigera report password
Redigera Redigera report port 3 306
Redigera Redigera report user
Redigera Redigera rowid merge buff size 8 388 608
Redigera Redigera rpl semi sync master enabled OFF
Redigera Redigera rpl semi sync master timeout 10 000
Redigera Redigera rpl semi sync master trace level 32
Redigera Redigera rpl semi sync master wait no slave ON
Redigera Redigera rpl semi sync master wait point AFTER_COMMIT
Redigera Redigera rpl semi sync slave delay master OFF
Redigera Redigera rpl semi sync slave enabled OFF
Redigera Redigera rpl semi sync slave kill conn timeout 5
Redigera Redigera rpl semi sync slave trace level 32
Redigera Redigera secure auth ON
Redigera Redigera secure file priv
Redigera Redigera secure timestamp NO
Redigera Redigera server id 1
Redigera Redigera session track schema ON
Redigera Redigera session track state change OFF
Redigera Redigera session track system variables autocommit,​character_set_client,​character_set_connection,​character_set_results,​time_zone
Redigera Redigera session track transaction info OFF
Redigera Redigera skip external locking ON
Redigera Redigera skip name resolve OFF
Redigera Redigera skip networking OFF
Redigera Redigera skip show database OFF
Redigera Redigera slave compressed protocol OFF
Redigera Redigera slave ddl exec mode IDEMPOTENT
Redigera Redigera slave domain parallel threads 0
Redigera Redigera slave exec mode STRICT
Redigera Redigera slave load tmpdir /tmp
Redigera Redigera slave max allowed packet 1 073 741 824
Redigera Redigera slave net timeout 60
Redigera Redigera slave parallel max queued 131 072
Redigera Redigera slave parallel mode conservative
Redigera Redigera slave parallel threads 0
Redigera Redigera slave parallel workers 0
Redigera Redigera slave run triggers for rbr NO
Redigera Redigera slave skip errors OFF
Redigera Redigera slave sql verify checksum ON
Redigera Redigera slave transaction retries 10
Redigera Redigera slave transaction retry errors 1158,​1159,​1160,​1161,​1205,​1213,​1429,​2013,​12701
Redigera Redigera slave transaction retry interval 0
Redigera Redigera slave type conversions
Redigera Redigera slow launch time 2
Redigera Redigera slow query log OFF
Redigera Redigera slow query log file /var/log/mysql/mariadb-slow.log
Redigera Redigera socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Redigera Redigera sort buffer size 4 194 304
Redigera Redigera sql auto is null OFF
Redigera Redigera sql big selects ON
Redigera Redigera sql buffer result OFF
Redigera Redigera sql log bin ON
Redigera Redigera sql log off OFF
Redigera Redigera sql mode STRICT_TRANS_TABLES,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_AUTO_CREATE_USER,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Redigera Redigera sql notes ON
Redigera Redigera sql quote show create ON
Redigera Redigera sql safe updates OFF
Redigera Redigera sql select limit 18 446 744 073 709 551 616
Redigera Redigera sql slave skip counter 0
Redigera Redigera sql warnings OFF
Redigera Redigera ssl ca
Redigera Redigera ssl capath
Redigera Redigera ssl cert
Redigera Redigera ssl cipher
Redigera Redigera ssl crl
Redigera Redigera ssl crlpath
Redigera Redigera ssl key
Redigera Redigera standard compliant cte ON
Redigera Redigera storage engine InnoDB
Redigera Redigera stored program cache 256
Redigera Redigera strict password validation ON
Redigera Redigera sync binlog 0
Redigera Redigera sync frm ON
Redigera Redigera sync master info 10 000
Redigera Redigera sync relay log 10 000
Redigera Redigera sync relay log info 10 000
Redigera Redigera system time zone CET
Redigera Redigera system versioning alter history ERROR
Redigera Redigera system versioning asof DEFAULT
Redigera Redigera table definition cache 400
Redigera Redigera table open cache 400
Redigera Redigera table open cache instances 8
Redigera Redigera tcp keepalive interval 0
Redigera Redigera tcp keepalive probes 0
Redigera Redigera tcp keepalive time 0
Redigera Redigera tcp nodelay ON
Redigera Redigera thread cache size 8
Redigera Redigera thread concurrency 10
Redigera Redigera thread handling one-thread-per-connection
Redigera Redigera thread pool idle timeout 60
Redigera Redigera thread pool max threads 65 536
Redigera Redigera thread pool oversubscribe 3
Redigera Redigera thread pool prio kickup timer 1 000
Redigera Redigera thread pool priority auto
Redigera Redigera thread pool size 2
Redigera Redigera thread pool stall limit 500
Redigera Redigera thread stack 196 608
Redigera Redigera time format %H:%i:%s
Redigera Redigera time zone SYSTEM
Redigera Redigera timed mutexes OFF
Redigera Redigera tls version TLSv1.1,​TLSv1.2,​TLSv1.3
Redigera Redigera tmp disk table size 18 446 744 073 709 551 616
Redigera Redigera tmp memory table size 33 554 432
Redigera Redigera tmp table size 33 554 432
Redigera Redigera tmpdir /tmp
Redigera Redigera transaction alloc block size 8 192
Redigera Redigera transaction prealloc size 4 096
Redigera Redigera tx isolation REPEATABLE-READ
Redigera Redigera tx read only OFF
Redigera Redigera unique checks ON
Redigera Redigera updatable views with limit YES
Redigera Redigera use stat tables PREFERABLY_FOR_QUERIES
Redigera Redigera userstat OFF
Redigera Redigera version 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log
Redigera Redigera version comment mariadb.org binary distribution
Redigera Redigera version compile machine x86_64
Redigera Redigera version compile os debian-linux-gnu
Redigera Redigera version malloc library system
Redigera Redigera version source revision 4c2464b87d58a43d1292e166bae6720b51f4b000
Redigera Redigera version ssl library OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
Redigera Redigera wait timeout 600
Redigera Redigera wsrep osu method TOI
Redigera Redigera wsrep sr store table
Redigera Redigera wsrep auto increment control ON
Redigera Redigera wsrep causal reads OFF
Redigera Redigera wsrep certification rules strict
Redigera Redigera wsrep certify nonpk ON
Redigera Redigera wsrep cluster address
Redigera Redigera wsrep cluster name my_wsrep_cluster
Redigera Redigera wsrep convert lock to trx OFF
Redigera Redigera wsrep data home dir /var/lib/mysql/
Redigera Redigera wsrep dbug option
Redigera Redigera wsrep debug NONE
Redigera Redigera wsrep desync OFF
Redigera Redigera wsrep dirty reads OFF
Redigera Redigera wsrep drupal 282555 workaround OFF
Redigera Redigera wsrep forced binlog format NONE
Redigera Redigera wsrep gtid domain id 0
Redigera Redigera wsrep gtid mode OFF
Redigera Redigera wsrep ignore apply errors 7
Redigera Redigera wsrep load data splitting OFF
Redigera Redigera wsrep log conflicts OFF
Redigera Redigera wsrep max ws rows 0
Redigera Redigera wsrep max ws size 2 147 483 647
Redigera Redigera wsrep mysql replication bundle 0
Redigera Redigera wsrep node address
Redigera Redigera wsrep node incoming address AUTO
Redigera Redigera wsrep node name demo-mariadb
Redigera Redigera wsrep notify cmd
Redigera Redigera wsrep on OFF
Redigera Redigera wsrep patch version wsrep_26.22
Redigera Redigera wsrep provider none
Redigera Redigera wsrep provider options
Redigera Redigera wsrep recover OFF
Redigera Redigera wsrep reject queries NONE
Redigera Redigera wsrep replicate myisam OFF
Redigera Redigera wsrep restart slave OFF
Redigera Redigera wsrep retry autocommit 1
Redigera Redigera wsrep slave fk checks ON
Redigera Redigera wsrep slave uk checks OFF
Redigera Redigera wsrep slave threads 1
Redigera Redigera wsrep sst auth
Redigera Redigera wsrep sst donor
Redigera Redigera wsrep sst donor rejects queries OFF
Redigera Redigera wsrep sst method rsync
Redigera Redigera wsrep sst receive address AUTO
Redigera Redigera wsrep start position 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
Redigera Redigera wsrep sync wait 0
Redigera Redigera wsrep trx fragment size 0
Redigera Redigera wsrep trx fragment unit bytes