Tutaj upuść pliki

Przesyłanie SQL ( 0 ) x -

Ustawienia strony Kliknij na pasku, aby przewinąć do góry strony
Wciśnij Ctrl+Enter aby wykonać zapytanie Wciśnij Enter, aby wykonać zapytanie
rosnąco
malejąco
Kolejność:
Debug SQL
Licznik
Kolejność wykonywania
Zajeło czasu
Sortuj według:
Grupuj kwerendy
Rozgrupuj kwerendy
Zwiń Rozszerz Pokaż ścieżkę Ukryj ścieżkę Liczba: Zajeło to:
Zakładki
Odśwież
Dodaj
Brak zakładek
Dodaj zakładkę
Opcje
Ustaw wartość domyślną
Zwiń Rozszerz Wykonaj zapytanie ponownie Edytuj Wyjaśnij Profilowanie Dodaj do zakładek Zapytanie nie powiodło się Baza danych: Czas zapytania:

Zmienne i ustawienia serwera Dokumentacja

Zapisz Zapisz Anuluj Anuluj Dokumentacja
Filtry
Działanie Zmienna Wartość
Edytuj Edytuj alter algorithm DEFAULT
Edytuj Edytuj analyze sample percentage 100
Edytuj Edytuj aria block size 8,​192
Edytuj Edytuj aria checkpoint interval 30
Edytuj Edytuj aria checkpoint log activity 1,​048,​576
Edytuj Edytuj aria encrypt tables OFF
Edytuj Edytuj aria force start after recovery failures 0
Edytuj Edytuj aria group commit none
Edytuj Edytuj aria group commit interval 0
Edytuj Edytuj aria log file size 1,​073,​741,​824
Edytuj Edytuj aria log purge type immediate
Edytuj Edytuj aria max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
Edytuj Edytuj aria page checksum ON
Edytuj Edytuj aria pagecache age threshold 300
Edytuj Edytuj aria pagecache buffer size 134,​217,​728
Edytuj Edytuj aria pagecache division limit 100
Edytuj Edytuj aria pagecache file hash size 512
Edytuj Edytuj aria recover options BACKUP,​QUICK
Edytuj Edytuj aria repair threads 1
Edytuj Edytuj aria sort buffer size 268,​434,​432
Edytuj Edytuj aria stats method nulls_unequal
Edytuj Edytuj aria sync log dir NEWFILE
Edytuj Edytuj aria used for temp tables ON
Edytuj Edytuj auto increment increment 1
Edytuj Edytuj auto increment offset 1
Edytuj Edytuj autocommit ON
Edytuj Edytuj automatic sp privileges ON
Edytuj Edytuj back log 70
Edytuj Edytuj basedir /usr
Edytuj Edytuj big tables OFF
Edytuj Edytuj bind address 192.168.30.22
Edytuj Edytuj binlog annotate row events ON
Edytuj Edytuj binlog cache size 32,​768
Edytuj Edytuj binlog checksum CRC32
Edytuj Edytuj binlog commit wait count 0
Edytuj Edytuj binlog commit wait usec 100,​000
Edytuj Edytuj binlog direct non transactional updates OFF
Edytuj Edytuj binlog file cache size 16,​384
Edytuj Edytuj binlog format MIXED
Edytuj Edytuj binlog optimize thread scheduling ON
Edytuj Edytuj binlog row image FULL
Edytuj Edytuj binlog stmt cache size 32,​768
Edytuj Edytuj bulk insert buffer size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj character set client utf8mb4
Edytuj Edytuj character set connection utf8mb4
Edytuj Edytuj character set database utf8mb4
Edytuj Edytuj character set filesystem binary
Edytuj Edytuj character set results utf8mb4
Edytuj Edytuj character set server utf8mb4
Edytuj Edytuj character set system utf8
Edytuj Edytuj character sets dir /usr/share/mysql/charsets/
Edytuj Edytuj check constraint checks ON
Edytuj Edytuj collation connection utf8mb4_general_ci
collation connection (Wartość sesji) utf8mb4_unicode_ci
Edytuj Edytuj collation database utf8mb4_general_ci
Edytuj Edytuj collation server utf8mb4_general_ci
Edytuj Edytuj column compression threshold 100
Edytuj Edytuj column compression zlib level 6
Edytuj Edytuj column compression zlib strategy DEFAULT_STRATEGY
Edytuj Edytuj column compression zlib wrap OFF
Edytuj Edytuj completion type NO_CHAIN
Edytuj Edytuj concurrent insert ALWAYS
Edytuj Edytuj connect timeout 5
Edytuj Edytuj core file OFF
Edytuj Edytuj datadir /var/lib/mysql/
Edytuj Edytuj date format %Y-%m-%d
Edytuj Edytuj datetime format %Y-%m-%d %H:%i:%s
Edytuj Edytuj deadlock search depth long 15
Edytuj Edytuj deadlock search depth short 4
Edytuj Edytuj deadlock timeout long 50,​000,​000
Edytuj Edytuj deadlock timeout short 10,​000
Edytuj Edytuj debug no thread alarm OFF
Edytuj Edytuj default password lifetime 0
Edytuj Edytuj default regex flags
Edytuj Edytuj default storage engine InnoDB
Edytuj Edytuj default tmp storage engine
Edytuj Edytuj default week format 0
Edytuj Edytuj delay key write ON
Edytuj Edytuj delayed insert limit 100
Edytuj Edytuj delayed insert timeout 300
Edytuj Edytuj delayed queue size 1,​000
Edytuj Edytuj disconnect on expired password OFF
Edytuj Edytuj div precision increment 4
Edytuj Edytuj encrypt binlog OFF
Edytuj Edytuj encrypt tmp disk tables OFF
Edytuj Edytuj encrypt tmp files OFF
Edytuj Edytuj enforce storage engine
Edytuj Edytuj eq range index dive limit 200
Edytuj Edytuj event scheduler OFF
Edytuj Edytuj expensive subquery limit 100
Edytuj Edytuj expire logs days 10
Edytuj Edytuj explicit defaults for timestamp OFF
Edytuj Edytuj extra max connections 1
Edytuj Edytuj extra port 0
Edytuj Edytuj flush OFF
Edytuj Edytuj flush time 0
Edytuj Edytuj foreign key checks ON
Edytuj Edytuj ft boolean syntax + -><()~*:""&|
Edytuj Edytuj ft max word len 84
Edytuj Edytuj ft min word len 4
Edytuj Edytuj ft query expansion limit 20
Edytuj Edytuj ft stopword file (built-in)
Edytuj Edytuj general log OFF
Edytuj Edytuj general log file demo-mariadb.log
Edytuj Edytuj group concat max len 1,​048,​576
Edytuj Edytuj gtid binlog pos 0-1-12440
Edytuj Edytuj gtid binlog state 0-1-12440
Edytuj Edytuj gtid cleanup batch size 64
Edytuj Edytuj gtid current pos 0-1-12440
Edytuj Edytuj gtid domain id 0
Edytuj Edytuj gtid ignore duplicates OFF
Edytuj Edytuj gtid pos auto engines
Edytuj Edytuj gtid slave pos
Edytuj Edytuj gtid strict mode OFF
Edytuj Edytuj have compress YES
Edytuj Edytuj have crypt YES
Edytuj Edytuj have dynamic loading YES
Edytuj Edytuj have geometry YES
Edytuj Edytuj have openssl YES
Edytuj Edytuj have profiling YES
Edytuj Edytuj have query cache YES
Edytuj Edytuj have rtree keys YES
Edytuj Edytuj have ssl DISABLED
Edytuj Edytuj have symlink YES
Edytuj Edytuj histogram size 254
Edytuj Edytuj histogram type DOUBLE_PREC_HB
Edytuj Edytuj host cache size 228
Edytuj Edytuj hostname demo-mariadb
Edytuj Edytuj idle readonly transaction timeout 0
Edytuj Edytuj idle transaction timeout 0
Edytuj Edytuj idle write transaction timeout 0
Edytuj Edytuj ignore builtin innodb OFF
Edytuj Edytuj ignore db dirs
Edytuj Edytuj in predicate conversion threshold 1,​000
Edytuj Edytuj init connect
Edytuj Edytuj init file
Edytuj Edytuj init slave
Edytuj Edytuj innodb adaptive flushing ON
Edytuj Edytuj innodb adaptive flushing lwm 10
Edytuj Edytuj innodb adaptive hash index ON
Edytuj Edytuj innodb adaptive hash index parts 8
Edytuj Edytuj innodb adaptive max sleep delay 150,​000
Edytuj Edytuj innodb autoextend increment 64
Edytuj Edytuj innodb autoinc lock mode 1
Edytuj Edytuj innodb background scrub data check interval 3,​600
Edytuj Edytuj innodb background scrub data compressed OFF
Edytuj Edytuj innodb background scrub data interval 604,​800
Edytuj Edytuj innodb background scrub data uncompressed OFF
Edytuj Edytuj innodb buf dump status frequency 0
Edytuj Edytuj innodb buffer pool chunk size 134,​217,​728
Edytuj Edytuj innodb buffer pool dump at shutdown ON
Edytuj Edytuj innodb buffer pool dump now OFF
Edytuj Edytuj innodb buffer pool dump pct 25
Edytuj Edytuj innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
Edytuj Edytuj innodb buffer pool instances 1
Edytuj Edytuj innodb buffer pool load abort OFF
Edytuj Edytuj innodb buffer pool load at startup ON
Edytuj Edytuj innodb buffer pool load now OFF
Edytuj Edytuj innodb buffer pool size 268,​435,​456
Edytuj Edytuj innodb change buffer max size 25
Edytuj Edytuj innodb change buffering all
Edytuj Edytuj innodb checksum algorithm crc32
Edytuj Edytuj innodb checksums ON
Edytuj Edytuj innodb cmp per index enabled OFF
Edytuj Edytuj innodb commit concurrency 0
Edytuj Edytuj innodb compression algorithm zlib
Edytuj Edytuj innodb compression default OFF
Edytuj Edytuj innodb compression failure threshold pct 5
Edytuj Edytuj innodb compression level 6
Edytuj Edytuj innodb compression pad pct max 50
Edytuj Edytuj innodb concurrency tickets 5,​000
Edytuj Edytuj innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
Edytuj Edytuj innodb data home dir
Edytuj Edytuj innodb deadlock detect ON
Edytuj Edytuj innodb default encryption key id 1
Edytuj Edytuj innodb default row format dynamic
Edytuj Edytuj innodb defragment OFF
Edytuj Edytuj innodb defragment fill factor 1
Edytuj Edytuj innodb defragment fill factor n recs 20
Edytuj Edytuj innodb defragment frequency 40
Edytuj Edytuj innodb defragment n pages 7
Edytuj Edytuj innodb defragment stats accuracy 0
Edytuj Edytuj innodb disable sort file cache OFF
Edytuj Edytuj innodb disallow writes OFF
Edytuj Edytuj innodb doublewrite ON
Edytuj Edytuj innodb encrypt log OFF
Edytuj Edytuj innodb encrypt tables OFF
Edytuj Edytuj innodb encrypt temporary tables OFF
Edytuj Edytuj innodb encryption rotate key age 1
Edytuj Edytuj innodb encryption rotation iops 100
Edytuj Edytuj innodb encryption threads 0
Edytuj Edytuj innodb fast shutdown 1
Edytuj Edytuj innodb fatal semaphore wait threshold 600
Edytuj Edytuj innodb file format
Edytuj Edytuj innodb file per table ON
Edytuj Edytuj innodb fill factor 100
Edytuj Edytuj innodb flush log at timeout 1
Edytuj Edytuj innodb flush log at trx commit 1
Edytuj Edytuj innodb flush method O_DIRECT
Edytuj Edytuj innodb flush neighbors 1
Edytuj Edytuj innodb flush sync ON
Edytuj Edytuj innodb flushing avg loops 30
Edytuj Edytuj innodb force load corrupted OFF
Edytuj Edytuj innodb force primary key OFF
Edytuj Edytuj innodb force recovery 0
Edytuj Edytuj innodb ft aux table
Edytuj Edytuj innodb ft cache size 8,​000,​000
Edytuj Edytuj innodb ft enable diag print OFF
Edytuj Edytuj innodb ft enable stopword ON
Edytuj Edytuj innodb ft max token size 84
Edytuj Edytuj innodb ft min token size 3
Edytuj Edytuj innodb ft num word optimize 2,​000
Edytuj Edytuj innodb ft result cache limit 2,​000,​000,​000
Edytuj Edytuj innodb ft server stopword table
Edytuj Edytuj innodb ft sort pll degree 2
Edytuj Edytuj innodb ft total cache size 640,​000,​000
Edytuj Edytuj innodb ft user stopword table
Edytuj Edytuj innodb idle flush pct 100
Edytuj Edytuj innodb immediate scrub data uncompressed OFF
Edytuj Edytuj innodb io capacity 400
Edytuj Edytuj innodb io capacity max 2,​000
Edytuj Edytuj innodb large prefix
Edytuj Edytuj innodb lock schedule algorithm fcfs
Edytuj Edytuj innodb lock wait timeout 50
Edytuj Edytuj innodb locks unsafe for binlog OFF
Edytuj Edytuj innodb log buffer size 8,​388,​608
Edytuj Edytuj innodb log checksums ON
Edytuj Edytuj innodb log compressed pages ON
Edytuj Edytuj innodb log file size 50,​331,​648
Edytuj Edytuj innodb log files in group 2
Edytuj Edytuj innodb log group home dir ./
Edytuj Edytuj innodb log optimize ddl ON
Edytuj Edytuj innodb log write ahead size 8,​192
Edytuj Edytuj innodb lru scan depth 1,​024
Edytuj Edytuj innodb max dirty pages pct 75
Edytuj Edytuj innodb max dirty pages pct lwm 0
Edytuj Edytuj innodb max purge lag 0
Edytuj Edytuj innodb max purge lag delay 0
Edytuj Edytuj innodb max undo log size 10,​485,​760
Edytuj Edytuj innodb monitor disable
Edytuj Edytuj innodb monitor enable
Edytuj Edytuj innodb monitor reset
Edytuj Edytuj innodb monitor reset all
Edytuj Edytuj innodb old blocks pct 37
Edytuj Edytuj innodb old blocks time 1,​000
Edytuj Edytuj innodb online alter log max size 134,​217,​728
Edytuj Edytuj innodb open files 400
Edytuj Edytuj innodb optimize fulltext only OFF
Edytuj Edytuj innodb page cleaners 1
Edytuj Edytuj innodb page size 16,​384
Edytuj Edytuj innodb prefix index cluster optimization OFF
Edytuj Edytuj innodb print all deadlocks OFF
Edytuj Edytuj innodb purge batch size 300
Edytuj Edytuj innodb purge rseg truncate frequency 128
Edytuj Edytuj innodb purge threads 4
Edytuj Edytuj innodb random read ahead OFF
Edytuj Edytuj innodb read ahead threshold 56
Edytuj Edytuj innodb read io threads 4
Edytuj Edytuj innodb read only OFF
Edytuj Edytuj innodb replication delay 0
Edytuj Edytuj innodb rollback on timeout OFF
Edytuj Edytuj innodb rollback segments 128
Edytuj Edytuj innodb scrub log OFF
Edytuj Edytuj innodb scrub log speed 256
Edytuj Edytuj innodb sort buffer size 1,​048,​576
Edytuj Edytuj innodb spin wait delay 4
Edytuj Edytuj innodb stats auto recalc ON
Edytuj Edytuj innodb stats include delete marked OFF
Edytuj Edytuj innodb stats method nulls_equal
Edytuj Edytuj innodb stats modified counter 0
Edytuj Edytuj innodb stats on metadata OFF
Edytuj Edytuj innodb stats persistent ON
Edytuj Edytuj innodb stats persistent sample pages 20
Edytuj Edytuj innodb stats sample pages 8
Edytuj Edytuj innodb stats traditional ON
Edytuj Edytuj innodb stats transient sample pages 8
Edytuj Edytuj innodb status output OFF
Edytuj Edytuj innodb status output locks OFF
Edytuj Edytuj innodb strict mode ON
Edytuj Edytuj innodb sync array size 1
Edytuj Edytuj innodb sync spin loops 30
Edytuj Edytuj innodb table locks ON
Edytuj Edytuj innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
Edytuj Edytuj innodb thread concurrency 0
Edytuj Edytuj innodb thread sleep delay 10,​000
Edytuj Edytuj innodb tmpdir
Edytuj Edytuj innodb undo directory ./
Edytuj Edytuj innodb undo log truncate OFF
Edytuj Edytuj innodb undo logs 128
Edytuj Edytuj innodb undo tablespaces 0
Edytuj Edytuj innodb use atomic writes ON
Edytuj Edytuj innodb use native aio ON
Edytuj Edytuj innodb version 10.4.8
Edytuj Edytuj innodb write io threads 4
Edytuj Edytuj interactive timeout 28,​800
Edytuj Edytuj join buffer size 262,​144
Edytuj Edytuj join buffer space limit 2,​097,​152
Edytuj Edytuj join cache level 2
Edytuj Edytuj keep files on create OFF
Edytuj Edytuj key buffer size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj key cache age threshold 300
Edytuj Edytuj key cache block size 1,​024
Edytuj Edytuj key cache division limit 100
Edytuj Edytuj key cache file hash size 512
Edytuj Edytuj key cache segments 0
Edytuj Edytuj large files support ON
Edytuj Edytuj large page size 0
Edytuj Edytuj large pages OFF
Edytuj Edytuj lc messages en_US
lc messages (Wartość sesji) pl_PL
Edytuj Edytuj lc messages dir /usr/share/mysql
Edytuj Edytuj lc time names en_US
Edytuj Edytuj license GPL
Edytuj Edytuj local infile ON
Edytuj Edytuj lock wait timeout 86,​400
Edytuj Edytuj locked in memory OFF
Edytuj Edytuj log bin ON
Edytuj Edytuj log bin basename /var/log/mysql/mariadb-bin
Edytuj Edytuj log bin compress OFF
Edytuj Edytuj log bin compress min len 256
Edytuj Edytuj log bin index /var/log/mysql/mariadb-bin.index
Edytuj Edytuj log bin trust function creators OFF
Edytuj Edytuj log disabled statements sp
Edytuj Edytuj log error /var/log/mysql/error.log
Edytuj Edytuj log output FILE
Edytuj Edytuj log queries not using indexes OFF
Edytuj Edytuj log slave updates OFF
Edytuj Edytuj log slow admin statements ON
Edytuj Edytuj log slow disabled statements sp
Edytuj Edytuj log slow filter admin,​filesort,​filesort_on_disk,​filesort_priority_queue,​full_join,​full_scan,​query_cache,​query_cache_miss,​tmp_table,​tmp_table_on_disk
Edytuj Edytuj log slow rate limit 1
Edytuj Edytuj log slow slave statements ON
Edytuj Edytuj log slow verbosity query_plan
Edytuj Edytuj log tc size 24,​576
Edytuj Edytuj log warnings 2
Edytuj Edytuj long query time 10
Edytuj Edytuj low priority updates OFF
Edytuj Edytuj lower case file system OFF
Edytuj Edytuj lower case table names 0
Edytuj Edytuj master verify checksum OFF
Edytuj Edytuj max allowed packet 16,​777,​216
Edytuj Edytuj max binlog cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
Edytuj Edytuj max binlog size 104,​857,​600
Edytuj Edytuj max binlog stmt cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
Edytuj Edytuj max connect errors 100
Edytuj Edytuj max connections 100
Edytuj Edytuj max delayed threads 20
Edytuj Edytuj max digest length 1,​024
Edytuj Edytuj max error count 64
Edytuj Edytuj max heap table size 33,​554,​432
Edytuj Edytuj max insert delayed threads 20
Edytuj Edytuj max join size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj max length for sort data 1,​024
Edytuj Edytuj max long data size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj max password errors 4,​294,​967,​295
Edytuj Edytuj max prepared stmt count 16,​382
Edytuj Edytuj max recursive iterations 4,​294,​967,​295
Edytuj Edytuj max relay log size 104,​857,​600
Edytuj Edytuj max rowid filter size 131,​072
Edytuj Edytuj max seeks for key 4,​294,​967,​295
Edytuj Edytuj max session mem used 9,​223,​372,​036,​854,​775,​808
Edytuj Edytuj max sort length 1,​024
Edytuj Edytuj max sp recursion depth 0
Edytuj Edytuj max statement time 0
Edytuj Edytuj max tmp tables 32
Edytuj Edytuj max user connections 0
Edytuj Edytuj max write lock count 4,​294,​967,​295
Edytuj Edytuj metadata locks cache size 1,​024
Edytuj Edytuj metadata locks hash instances 8
Edytuj Edytuj min examined row limit 0
Edytuj Edytuj mrr buffer size 262,​144
Edytuj Edytuj multi range count 256
Edytuj Edytuj myisam block size 1,​024
Edytuj Edytuj myisam data pointer size 6
Edytuj Edytuj myisam max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
Edytuj Edytuj myisam mmap size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj myisam recover options BACKUP
Edytuj Edytuj myisam repair threads 1
Edytuj Edytuj myisam sort buffer size 536,​870,​912
Edytuj Edytuj myisam stats method NULLS_UNEQUAL
Edytuj Edytuj myisam use mmap OFF
Edytuj Edytuj mysql56 temporal format ON
Edytuj Edytuj net buffer length 16,​384
Edytuj Edytuj net read timeout 30
Edytuj Edytuj net retry count 10
Edytuj Edytuj net write timeout 60
Edytuj Edytuj old OFF
Edytuj Edytuj old alter table DEFAULT
Edytuj Edytuj old mode
Edytuj Edytuj old passwords OFF
Edytuj Edytuj open files limit 933
Edytuj Edytuj optimizer prune level 1
Edytuj Edytuj optimizer search depth 62
Edytuj Edytuj optimizer selectivity sampling limit 100
Edytuj Edytuj optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​index_merge_sort_intersection=off,​engine_condition_pushdown=off,​index_condition_pushdown=on,​derived_merge=on,​derived_with_keys=on,​firstmatch=on,​loosescan=on,​materialization=on,​in_to_exists=on,​semijoin=on,​partial_match_rowid_merge=on,​partial_match_table_scan=on,​subquery_cache=on,​mrr=off,​mrr_cost_based=off,​mrr_sort_keys=off,​outer_join_with_cache=on,​semijoin_with_cache=on,​join_cache_incremental=on,​join_cache_hashed=on,​join_cache_bka=on,​optimize_join_buffer_size=on,​table_elimination=on,​extended_keys=on,​exists_to_in=on,​orderby_uses_equalities=on,​condition_pushdown_for_derived=on,​split_materialized=on,​condition_pushdown_for_subquery=on,​rowid_filter=on,​condition_pushdown_from_having=on
Edytuj Edytuj optimizer trace enabled=off
Edytuj Edytuj optimizer trace max mem size 1,​048,​576
Edytuj Edytuj optimizer use condition selectivity 4
Edytuj Edytuj performance schema OFF
Edytuj Edytuj performance schema accounts size -1
Edytuj Edytuj performance schema digests size -1
Edytuj Edytuj performance schema events stages history long size -1
Edytuj Edytuj performance schema events stages history size -1
Edytuj Edytuj performance schema events statements history long size -1
Edytuj Edytuj performance schema events statements history size -1
Edytuj Edytuj performance schema events waits history long size -1
Edytuj Edytuj performance schema events waits history size -1
Edytuj Edytuj performance schema hosts size -1
Edytuj Edytuj performance schema max cond classes 80
Edytuj Edytuj performance schema max cond instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max digest length 1,​024
Edytuj Edytuj performance schema max file classes 50
Edytuj Edytuj performance schema max file handles 32,​768
Edytuj Edytuj performance schema max file instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max mutex classes 200
Edytuj Edytuj performance schema max mutex instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max rwlock classes 40
Edytuj Edytuj performance schema max rwlock instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max socket classes 10
Edytuj Edytuj performance schema max socket instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max stage classes 160
Edytuj Edytuj performance schema max statement classes 202
Edytuj Edytuj performance schema max table handles -1
Edytuj Edytuj performance schema max table instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max thread classes 50
Edytuj Edytuj performance schema max thread instances -1
Edytuj Edytuj performance schema session connect attrs size -1
Edytuj Edytuj performance schema setup actors size 100
Edytuj Edytuj performance schema setup objects size 100
Edytuj Edytuj performance schema users size -1
Edytuj Edytuj pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Edytuj Edytuj plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
Edytuj Edytuj plugin maturity gamma
Edytuj Edytuj port 3,​306
Edytuj Edytuj preload buffer size 32,​768
Edytuj Edytuj profiling OFF
Edytuj Edytuj profiling history size 15
Edytuj Edytuj progress report time 5
Edytuj Edytuj protocol version 10
Edytuj Edytuj proxy protocol networks
Edytuj Edytuj query alloc block size 16,​384
Edytuj Edytuj query cache limit 1,​048,​576
Edytuj Edytuj query cache min res unit 4,​096
Edytuj Edytuj query cache size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj query cache strip comments OFF
Edytuj Edytuj query cache type ON
Edytuj Edytuj query cache wlock invalidate OFF
Edytuj Edytuj query prealloc size 24,​576
Edytuj Edytuj range alloc block size 4,​096
Edytuj Edytuj read binlog speed limit 0
Edytuj Edytuj read buffer size 2,​097,​152
Edytuj Edytuj read only OFF
Edytuj Edytuj read rnd buffer size 1,​048,​576
Edytuj Edytuj relay log
Edytuj Edytuj relay log basename
Edytuj Edytuj relay log index
Edytuj Edytuj relay log info file relay-log.info
Edytuj Edytuj relay log purge ON
Edytuj Edytuj relay log recovery OFF
Edytuj Edytuj relay log space limit 0
Edytuj Edytuj replicate annotate row events ON
Edytuj Edytuj replicate do db
Edytuj Edytuj replicate do table
Edytuj Edytuj replicate events marked for skip REPLICATE
Edytuj Edytuj replicate ignore db
Edytuj Edytuj replicate ignore table
Edytuj Edytuj replicate wild do table
Edytuj Edytuj replicate wild ignore table
Edytuj Edytuj report host
Edytuj Edytuj report password
Edytuj Edytuj report port 3,​306
Edytuj Edytuj report user
Edytuj Edytuj rowid merge buff size 8,​388,​608
Edytuj Edytuj rpl semi sync master enabled OFF
Edytuj Edytuj rpl semi sync master timeout 10,​000
Edytuj Edytuj rpl semi sync master trace level 32
Edytuj Edytuj rpl semi sync master wait no slave ON
Edytuj Edytuj rpl semi sync master wait point AFTER_COMMIT
Edytuj Edytuj rpl semi sync slave delay master OFF
Edytuj Edytuj rpl semi sync slave enabled OFF
Edytuj Edytuj rpl semi sync slave kill conn timeout 5
Edytuj Edytuj rpl semi sync slave trace level 32
Edytuj Edytuj secure auth ON
Edytuj Edytuj secure file priv
Edytuj Edytuj secure timestamp NO
Edytuj Edytuj server id 1
Edytuj Edytuj session track schema ON
Edytuj Edytuj session track state change OFF
Edytuj Edytuj session track system variables autocommit,​character_set_client,​character_set_connection,​character_set_results,​time_zone
Edytuj Edytuj session track transaction info OFF
Edytuj Edytuj skip external locking ON
Edytuj Edytuj skip name resolve OFF
Edytuj Edytuj skip networking OFF
Edytuj Edytuj skip show database OFF
Edytuj Edytuj slave compressed protocol OFF
Edytuj Edytuj slave ddl exec mode IDEMPOTENT
Edytuj Edytuj slave domain parallel threads 0
Edytuj Edytuj slave exec mode STRICT
Edytuj Edytuj slave load tmpdir /tmp
Edytuj Edytuj slave max allowed packet 1,​073,​741,​824
Edytuj Edytuj slave net timeout 60
Edytuj Edytuj slave parallel max queued 131,​072
Edytuj Edytuj slave parallel mode conservative
Edytuj Edytuj slave parallel threads 0
Edytuj Edytuj slave parallel workers 0
Edytuj Edytuj slave run triggers for rbr NO
Edytuj Edytuj slave skip errors OFF
Edytuj Edytuj slave sql verify checksum ON
Edytuj Edytuj slave transaction retries 10
Edytuj Edytuj slave transaction retry errors 1158,​1159,​1160,​1161,​1205,​1213,​1429,​2013,​12701
Edytuj Edytuj slave transaction retry interval 0
Edytuj Edytuj slave type conversions
Edytuj Edytuj slow launch time 2
Edytuj Edytuj slow query log OFF
Edytuj Edytuj slow query log file /var/log/mysql/mariadb-slow.log
Edytuj Edytuj socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Edytuj Edytuj sort buffer size 4,​194,​304
Edytuj Edytuj sql auto is null OFF
Edytuj Edytuj sql big selects ON
Edytuj Edytuj sql buffer result OFF
Edytuj Edytuj sql log bin ON
Edytuj Edytuj sql log off OFF
Edytuj Edytuj sql mode STRICT_TRANS_TABLES,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_AUTO_CREATE_USER,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Edytuj Edytuj sql notes ON
Edytuj Edytuj sql quote show create ON
Edytuj Edytuj sql safe updates OFF
Edytuj Edytuj sql select limit 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj sql slave skip counter 0
Edytuj Edytuj sql warnings OFF
Edytuj Edytuj ssl ca
Edytuj Edytuj ssl capath
Edytuj Edytuj ssl cert
Edytuj Edytuj ssl cipher
Edytuj Edytuj ssl crl
Edytuj Edytuj ssl crlpath
Edytuj Edytuj ssl key
Edytuj Edytuj standard compliant cte ON
Edytuj Edytuj storage engine InnoDB
Edytuj Edytuj stored program cache 256
Edytuj Edytuj strict password validation ON
Edytuj Edytuj sync binlog 0
Edytuj Edytuj sync frm ON
Edytuj Edytuj sync master info 10,​000
Edytuj Edytuj sync relay log 10,​000
Edytuj Edytuj sync relay log info 10,​000
Edytuj Edytuj system time zone CET
Edytuj Edytuj system versioning alter history ERROR
Edytuj Edytuj system versioning asof DEFAULT
Edytuj Edytuj table definition cache 400
Edytuj Edytuj table open cache 400
Edytuj Edytuj table open cache instances 8
Edytuj Edytuj tcp keepalive interval 0
Edytuj Edytuj tcp keepalive probes 0
Edytuj Edytuj tcp keepalive time 0
Edytuj Edytuj tcp nodelay ON
Edytuj Edytuj thread cache size 8
Edytuj Edytuj thread concurrency 10
Edytuj Edytuj thread handling one-thread-per-connection
Edytuj Edytuj thread pool idle timeout 60
Edytuj Edytuj thread pool max threads 65,​536
Edytuj Edytuj thread pool oversubscribe 3
Edytuj Edytuj thread pool prio kickup timer 1,​000
Edytuj Edytuj thread pool priority auto
Edytuj Edytuj thread pool size 2
Edytuj Edytuj thread pool stall limit 500
Edytuj Edytuj thread stack 196,​608
Edytuj Edytuj time format %H:%i:%s
Edytuj Edytuj time zone SYSTEM
Edytuj Edytuj timed mutexes OFF
Edytuj Edytuj tls version TLSv1.1,​TLSv1.2,​TLSv1.3
Edytuj Edytuj tmp disk table size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj tmp memory table size 33,​554,​432
Edytuj Edytuj tmp table size 33,​554,​432
Edytuj Edytuj tmpdir /tmp
Edytuj Edytuj transaction alloc block size 8,​192
Edytuj Edytuj transaction prealloc size 4,​096
Edytuj Edytuj tx isolation REPEATABLE-READ
Edytuj Edytuj tx read only OFF
Edytuj Edytuj unique checks ON
Edytuj Edytuj updatable views with limit YES
Edytuj Edytuj use stat tables PREFERABLY_FOR_QUERIES
Edytuj Edytuj userstat OFF
Edytuj Edytuj version 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log
Edytuj Edytuj version comment mariadb.org binary distribution
Edytuj Edytuj version compile machine x86_64
Edytuj Edytuj version compile os debian-linux-gnu
Edytuj Edytuj version malloc library system
Edytuj Edytuj version source revision 4c2464b87d58a43d1292e166bae6720b51f4b000
Edytuj Edytuj version ssl library OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
Edytuj Edytuj wait timeout 600
Edytuj Edytuj wsrep osu method TOI
Edytuj Edytuj wsrep sr store table
Edytuj Edytuj wsrep auto increment control ON
Edytuj Edytuj wsrep causal reads OFF
Edytuj Edytuj wsrep certification rules strict
Edytuj Edytuj wsrep certify nonpk ON
Edytuj Edytuj wsrep cluster address
Edytuj Edytuj wsrep cluster name my_wsrep_cluster
Edytuj Edytuj wsrep convert lock to trx OFF
Edytuj Edytuj wsrep data home dir /var/lib/mysql/
Edytuj Edytuj wsrep dbug option
Edytuj Edytuj wsrep debug NONE
Edytuj Edytuj wsrep desync OFF
Edytuj Edytuj wsrep dirty reads OFF
Edytuj Edytuj wsrep drupal 282555 workaround OFF
Edytuj Edytuj wsrep forced binlog format NONE
Edytuj Edytuj wsrep gtid domain id 0
Edytuj Edytuj wsrep gtid mode OFF
Edytuj Edytuj wsrep ignore apply errors 7
Edytuj Edytuj wsrep load data splitting OFF
Edytuj Edytuj wsrep log conflicts OFF
Edytuj Edytuj wsrep max ws rows 0
Edytuj Edytuj wsrep max ws size 2,​147,​483,​647
Edytuj Edytuj wsrep mysql replication bundle 0
Edytuj Edytuj wsrep node address
Edytuj Edytuj wsrep node incoming address AUTO
Edytuj Edytuj wsrep node name demo-mariadb
Edytuj Edytuj wsrep notify cmd
Edytuj Edytuj wsrep on OFF
Edytuj Edytuj wsrep patch version wsrep_26.22
Edytuj Edytuj wsrep provider none
Edytuj Edytuj wsrep provider options
Edytuj Edytuj wsrep recover OFF
Edytuj Edytuj wsrep reject queries NONE
Edytuj Edytuj wsrep replicate myisam OFF
Edytuj Edytuj wsrep restart slave OFF
Edytuj Edytuj wsrep retry autocommit 1
Edytuj Edytuj wsrep slave fk checks ON
Edytuj Edytuj wsrep slave uk checks OFF
Edytuj Edytuj wsrep slave threads 1
Edytuj Edytuj wsrep sst auth
Edytuj Edytuj wsrep sst donor
Edytuj Edytuj wsrep sst donor rejects queries OFF
Edytuj Edytuj wsrep sst method rsync
Edytuj Edytuj wsrep sst receive address AUTO
Edytuj Edytuj wsrep start position 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
Edytuj Edytuj wsrep sync wait 0
Edytuj Edytuj wsrep trx fragment size 0
Edytuj Edytuj wsrep trx fragment unit bytes