Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Count: Tidsbruk:
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:

Tjenervariabler og -innstillinger Dokumentasjon

Lagre Lagre Avbryt Avbryt Dokumentasjon
Filters
Handling Variabler Verdi
Rediger Rediger alter algorithm DEFAULT
Rediger Rediger analyze sample percentage 100
Rediger Rediger aria block size 8.192
Rediger Rediger aria checkpoint interval 30
Rediger Rediger aria checkpoint log activity 1.048.576
Rediger Rediger aria encrypt tables OFF
Rediger Rediger aria force start after recovery failures 0
Rediger Rediger aria group commit none
Rediger Rediger aria group commit interval 0
Rediger Rediger aria log file size 1.073.741.824
Rediger Rediger aria log purge type immediate
Rediger Rediger aria max sort file size 9.223.372.036.853.727.232
Rediger Rediger aria page checksum ON
Rediger Rediger aria pagecache age threshold 300
Rediger Rediger aria pagecache buffer size 134.217.728
Rediger Rediger aria pagecache division limit 100
Rediger Rediger aria pagecache file hash size 512
Rediger Rediger aria recover options BACKUP,​QUICK
Rediger Rediger aria repair threads 1
Rediger Rediger aria sort buffer size 268.434.432
Rediger Rediger aria stats method nulls_unequal
Rediger Rediger aria sync log dir NEWFILE
Rediger Rediger aria used for temp tables ON
Rediger Rediger auto increment increment 1
Rediger Rediger auto increment offset 1
Rediger Rediger autocommit ON
Rediger Rediger automatic sp privileges ON
Rediger Rediger back log 70
Rediger Rediger basedir /usr
Rediger Rediger big tables OFF
Rediger Rediger bind address 192.168.30.22
Rediger Rediger binlog annotate row events ON
Rediger Rediger binlog cache size 32.768
Rediger Rediger binlog checksum CRC32
Rediger Rediger binlog commit wait count 0
Rediger Rediger binlog commit wait usec 100.000
Rediger Rediger binlog direct non transactional updates OFF
Rediger Rediger binlog file cache size 16.384
Rediger Rediger binlog format MIXED
Rediger Rediger binlog optimize thread scheduling ON
Rediger Rediger binlog row image FULL
Rediger Rediger binlog stmt cache size 32.768
Rediger Rediger bulk insert buffer size 16.777.216
Rediger Rediger character set client utf8mb4
Rediger Rediger character set connection utf8mb4
Rediger Rediger character set database utf8mb4
Rediger Rediger character set filesystem binary
Rediger Rediger character set results utf8mb4
Rediger Rediger character set server utf8mb4
Rediger Rediger character set system utf8
Rediger Rediger character sets dir /usr/share/mysql/charsets/
Rediger Rediger check constraint checks ON
Rediger Rediger collation connection utf8mb4_general_ci
collation connection (Økts verdi) utf8mb4_vietnamese_ci
Rediger Rediger collation database utf8mb4_general_ci
Rediger Rediger collation server utf8mb4_general_ci
Rediger Rediger column compression threshold 100
Rediger Rediger column compression zlib level 6
Rediger Rediger column compression zlib strategy DEFAULT_STRATEGY
Rediger Rediger column compression zlib wrap OFF
Rediger Rediger completion type NO_CHAIN
Rediger Rediger concurrent insert ALWAYS
Rediger Rediger connect timeout 5
Rediger Rediger core file OFF
Rediger Rediger datadir /var/lib/mysql/
Rediger Rediger date format %Y-%m-%d
Rediger Rediger datetime format %Y-%m-%d %H:%i:%s
Rediger Rediger deadlock search depth long 15
Rediger Rediger deadlock search depth short 4
Rediger Rediger deadlock timeout long 50.000.000
Rediger Rediger deadlock timeout short 10.000
Rediger Rediger debug no thread alarm OFF
Rediger Rediger default password lifetime 0
Rediger Rediger default regex flags
Rediger Rediger default storage engine InnoDB
Rediger Rediger default tmp storage engine
Rediger Rediger default week format 0
Rediger Rediger delay key write ON
Rediger Rediger delayed insert limit 100
Rediger Rediger delayed insert timeout 300
Rediger Rediger delayed queue size 1.000
Rediger Rediger disconnect on expired password OFF
Rediger Rediger div precision increment 4
Rediger Rediger encrypt binlog OFF
Rediger Rediger encrypt tmp disk tables OFF
Rediger Rediger encrypt tmp files OFF
Rediger Rediger enforce storage engine
Rediger Rediger eq range index dive limit 200
Rediger Rediger event scheduler OFF
Rediger Rediger expensive subquery limit 100
Rediger Rediger expire logs days 10
Rediger Rediger explicit defaults for timestamp OFF
Rediger Rediger extra max connections 1
Rediger Rediger extra port 0
Rediger Rediger flush OFF
Rediger Rediger flush time 0
Rediger Rediger foreign key checks ON
Rediger Rediger ft boolean syntax + -><()~*:""&|
Rediger Rediger ft max word len 84
Rediger Rediger ft min word len 4
Rediger Rediger ft query expansion limit 20
Rediger Rediger ft stopword file (built-in)
Rediger Rediger general log OFF
Rediger Rediger general log file demo-mariadb.log
Rediger Rediger group concat max len 1.048.576
Rediger Rediger gtid binlog pos 0-1-13169
Rediger Rediger gtid binlog state 0-1-13169
Rediger Rediger gtid cleanup batch size 64
Rediger Rediger gtid current pos 0-1-13169
Rediger Rediger gtid domain id 0
Rediger Rediger gtid ignore duplicates OFF
Rediger Rediger gtid pos auto engines
Rediger Rediger gtid slave pos
Rediger Rediger gtid strict mode OFF
Rediger Rediger have compress YES
Rediger Rediger have crypt YES
Rediger Rediger have dynamic loading YES
Rediger Rediger have geometry YES
Rediger Rediger have openssl YES
Rediger Rediger have profiling YES
Rediger Rediger have query cache YES
Rediger Rediger have rtree keys YES
Rediger Rediger have ssl DISABLED
Rediger Rediger have symlink YES
Rediger Rediger histogram size 254
Rediger Rediger histogram type DOUBLE_PREC_HB
Rediger Rediger host cache size 228
Rediger Rediger hostname demo-mariadb
Rediger Rediger idle readonly transaction timeout 0
Rediger Rediger idle transaction timeout 0
Rediger Rediger idle write transaction timeout 0
Rediger Rediger ignore builtin innodb OFF
Rediger Rediger ignore db dirs
Rediger Rediger in predicate conversion threshold 1.000
Rediger Rediger init connect
Rediger Rediger init file
Rediger Rediger init slave
Rediger Rediger innodb adaptive flushing ON
Rediger Rediger innodb adaptive flushing lwm 10
Rediger Rediger innodb adaptive hash index ON
Rediger Rediger innodb adaptive hash index parts 8
Rediger Rediger innodb adaptive max sleep delay 150.000
Rediger Rediger innodb autoextend increment 64
Rediger Rediger innodb autoinc lock mode 1
Rediger Rediger innodb background scrub data check interval 3.600
Rediger Rediger innodb background scrub data compressed OFF
Rediger Rediger innodb background scrub data interval 604.800
Rediger Rediger innodb background scrub data uncompressed OFF
Rediger Rediger innodb buf dump status frequency 0
Rediger Rediger innodb buffer pool chunk size 134.217.728
Rediger Rediger innodb buffer pool dump at shutdown ON
Rediger Rediger innodb buffer pool dump now OFF
Rediger Rediger innodb buffer pool dump pct 25
Rediger Rediger innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
Rediger Rediger innodb buffer pool instances 1
Rediger Rediger innodb buffer pool load abort OFF
Rediger Rediger innodb buffer pool load at startup ON
Rediger Rediger innodb buffer pool load now OFF
Rediger Rediger innodb buffer pool size 268.435.456
Rediger Rediger innodb change buffer max size 25
Rediger Rediger innodb change buffering all
Rediger Rediger innodb checksum algorithm crc32
Rediger Rediger innodb checksums ON
Rediger Rediger innodb cmp per index enabled OFF
Rediger Rediger innodb commit concurrency 0
Rediger Rediger innodb compression algorithm zlib
Rediger Rediger innodb compression default OFF
Rediger Rediger innodb compression failure threshold pct 5
Rediger Rediger innodb compression level 6
Rediger Rediger innodb compression pad pct max 50
Rediger Rediger innodb concurrency tickets 5.000
Rediger Rediger innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
Rediger Rediger innodb data home dir
Rediger Rediger innodb deadlock detect ON
Rediger Rediger innodb default encryption key id 1
Rediger Rediger innodb default row format dynamic
Rediger Rediger innodb defragment OFF
Rediger Rediger innodb defragment fill factor 1
Rediger Rediger innodb defragment fill factor n recs 20
Rediger Rediger innodb defragment frequency 40
Rediger Rediger innodb defragment n pages 7
Rediger Rediger innodb defragment stats accuracy 0
Rediger Rediger innodb disable sort file cache OFF
Rediger Rediger innodb disallow writes OFF
Rediger Rediger innodb doublewrite ON
Rediger Rediger innodb encrypt log OFF
Rediger Rediger innodb encrypt tables OFF
Rediger Rediger innodb encrypt temporary tables OFF
Rediger Rediger innodb encryption rotate key age 1
Rediger Rediger innodb encryption rotation iops 100
Rediger Rediger innodb encryption threads 0
Rediger Rediger innodb fast shutdown 1
Rediger Rediger innodb fatal semaphore wait threshold 600
Rediger Rediger innodb file format
Rediger Rediger innodb file per table ON
Rediger Rediger innodb fill factor 100
Rediger Rediger innodb flush log at timeout 1
Rediger Rediger innodb flush log at trx commit 1
Rediger Rediger innodb flush method O_DIRECT
Rediger Rediger innodb flush neighbors 1
Rediger Rediger innodb flush sync ON
Rediger Rediger innodb flushing avg loops 30
Rediger Rediger innodb force load corrupted OFF
Rediger Rediger innodb force primary key OFF
Rediger Rediger innodb force recovery 0
Rediger Rediger innodb ft aux table
Rediger Rediger innodb ft cache size 8.000.000
Rediger Rediger innodb ft enable diag print OFF
Rediger Rediger innodb ft enable stopword ON
Rediger Rediger innodb ft max token size 84
Rediger Rediger innodb ft min token size 3
Rediger Rediger innodb ft num word optimize 2.000
Rediger Rediger innodb ft result cache limit 2.000.000.000
Rediger Rediger innodb ft server stopword table
Rediger Rediger innodb ft sort pll degree 2
Rediger Rediger innodb ft total cache size 640.000.000
Rediger Rediger innodb ft user stopword table
Rediger Rediger innodb idle flush pct 100
Rediger Rediger innodb immediate scrub data uncompressed OFF
Rediger Rediger innodb io capacity 400
Rediger Rediger innodb io capacity max 2.000
Rediger Rediger innodb large prefix
Rediger Rediger innodb lock schedule algorithm fcfs
Rediger Rediger innodb lock wait timeout 50
Rediger Rediger innodb locks unsafe for binlog OFF
Rediger Rediger innodb log buffer size 8.388.608
Rediger Rediger innodb log checksums ON
Rediger Rediger innodb log compressed pages ON
Rediger Rediger innodb log file size 50.331.648
Rediger Rediger innodb log files in group 2
Rediger Rediger innodb log group home dir ./
Rediger Rediger innodb log optimize ddl ON
Rediger Rediger innodb log write ahead size 8.192
Rediger Rediger innodb lru scan depth 1.024
Rediger Rediger innodb max dirty pages pct 75
Rediger Rediger innodb max dirty pages pct lwm 0
Rediger Rediger innodb max purge lag 0
Rediger Rediger innodb max purge lag delay 0
Rediger Rediger innodb max undo log size 10.485.760
Rediger Rediger innodb monitor disable
Rediger Rediger innodb monitor enable
Rediger Rediger innodb monitor reset
Rediger Rediger innodb monitor reset all
Rediger Rediger innodb old blocks pct 37
Rediger Rediger innodb old blocks time 1.000
Rediger Rediger innodb online alter log max size 134.217.728
Rediger Rediger innodb open files 400
Rediger Rediger innodb optimize fulltext only OFF
Rediger Rediger innodb page cleaners 1
Rediger Rediger innodb page size 16.384
Rediger Rediger innodb prefix index cluster optimization OFF
Rediger Rediger innodb print all deadlocks OFF
Rediger Rediger innodb purge batch size 300
Rediger Rediger innodb purge rseg truncate frequency 128
Rediger Rediger innodb purge threads 4
Rediger Rediger innodb random read ahead OFF
Rediger Rediger innodb read ahead threshold 56
Rediger Rediger innodb read io threads 4
Rediger Rediger innodb read only OFF
Rediger Rediger innodb replication delay 0
Rediger Rediger innodb rollback on timeout OFF
Rediger Rediger innodb rollback segments 128
Rediger Rediger innodb scrub log OFF
Rediger Rediger innodb scrub log speed 256
Rediger Rediger innodb sort buffer size 1.048.576
Rediger Rediger innodb spin wait delay 4
Rediger Rediger innodb stats auto recalc ON
Rediger Rediger innodb stats include delete marked OFF
Rediger Rediger innodb stats method nulls_equal
Rediger Rediger innodb stats modified counter 0
Rediger Rediger innodb stats on metadata OFF
Rediger Rediger innodb stats persistent ON
Rediger Rediger innodb stats persistent sample pages 20
Rediger Rediger innodb stats sample pages 8
Rediger Rediger innodb stats traditional ON
Rediger Rediger innodb stats transient sample pages 8
Rediger Rediger innodb status output OFF
Rediger Rediger innodb status output locks OFF
Rediger Rediger innodb strict mode ON
Rediger Rediger innodb sync array size 1
Rediger Rediger innodb sync spin loops 30
Rediger Rediger innodb table locks ON
Rediger Rediger innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
Rediger Rediger innodb thread concurrency 0
Rediger Rediger innodb thread sleep delay 10.000
Rediger Rediger innodb tmpdir
Rediger Rediger innodb undo directory ./
Rediger Rediger innodb undo log truncate OFF
Rediger Rediger innodb undo logs 128
Rediger Rediger innodb undo tablespaces 0
Rediger Rediger innodb use atomic writes ON
Rediger Rediger innodb use native aio ON
Rediger Rediger innodb version 10.4.8
Rediger Rediger innodb write io threads 4
Rediger Rediger interactive timeout 28.800
Rediger Rediger join buffer size 262.144
Rediger Rediger join buffer space limit 2.097.152
Rediger Rediger join cache level 2
Rediger Rediger keep files on create OFF
Rediger Rediger key buffer size 16.777.216
Rediger Rediger key cache age threshold 300
Rediger Rediger key cache block size 1.024
Rediger Rediger key cache division limit 100
Rediger Rediger key cache file hash size 512
Rediger Rediger key cache segments 0
Rediger Rediger large files support ON
Rediger Rediger large page size 0
Rediger Rediger large pages OFF
Rediger Rediger lc messages en_US
lc messages (Økts verdi) nb_NO
Rediger Rediger lc messages dir /usr/share/mysql
Rediger Rediger lc time names en_US
Rediger Rediger license GPL
Rediger Rediger local infile ON
Rediger Rediger lock wait timeout 86.400
Rediger Rediger locked in memory OFF
Rediger Rediger log bin ON
Rediger Rediger log bin basename /var/log/mysql/mariadb-bin
Rediger Rediger log bin compress OFF
Rediger Rediger log bin compress min len 256
Rediger Rediger log bin index /var/log/mysql/mariadb-bin.index
Rediger Rediger log bin trust function creators OFF
Rediger Rediger log disabled statements sp
Rediger Rediger log error /var/log/mysql/error.log
Rediger Rediger log output FILE
Rediger Rediger log queries not using indexes OFF
Rediger Rediger log slave updates OFF
Rediger Rediger log slow admin statements ON
Rediger Rediger log slow disabled statements sp
Rediger Rediger log slow filter admin,​filesort,​filesort_on_disk,​filesort_priority_queue,​full_join,​full_scan,​query_cache,​query_cache_miss,​tmp_table,​tmp_table_on_disk
Rediger Rediger log slow rate limit 1
Rediger Rediger log slow slave statements ON
Rediger Rediger log slow verbosity query_plan
Rediger Rediger log tc size 24.576
Rediger Rediger log warnings 2
Rediger Rediger long query time 10
Rediger Rediger low priority updates OFF
Rediger Rediger lower case file system OFF
Rediger Rediger lower case table names 0
Rediger Rediger master verify checksum OFF
Rediger Rediger max allowed packet 16.777.216
Rediger Rediger max binlog cache size 18.446.744.073.709.547.520
Rediger Rediger max binlog size 104.857.600
Rediger Rediger max binlog stmt cache size 18.446.744.073.709.547.520
Rediger Rediger max connect errors 100
Rediger Rediger max connections 100
Rediger Rediger max delayed threads 20
Rediger Rediger max digest length 1.024
Rediger Rediger max error count 64
Rediger Rediger max heap table size 33.554.432
Rediger Rediger max insert delayed threads 20
Rediger Rediger max join size 18.446.744.073.709.551.616
Rediger Rediger max length for sort data 1.024
Rediger Rediger max long data size 16.777.216
Rediger Rediger max password errors 4.294.967.295
Rediger Rediger max prepared stmt count 16.382
Rediger Rediger max recursive iterations 4.294.967.295
Rediger Rediger max relay log size 104.857.600
Rediger Rediger max rowid filter size 131.072
Rediger Rediger max seeks for key 4.294.967.295
Rediger Rediger max session mem used 9.223.372.036.854.775.808
Rediger Rediger max sort length 1.024
Rediger Rediger max sp recursion depth 0
Rediger Rediger max statement time 0
Rediger Rediger max tmp tables 32
Rediger Rediger max user connections 0
Rediger Rediger max write lock count 4.294.967.295
Rediger Rediger metadata locks cache size 1.024
Rediger Rediger metadata locks hash instances 8
Rediger Rediger min examined row limit 0
Rediger Rediger mrr buffer size 262.144
Rediger Rediger multi range count 256
Rediger Rediger myisam block size 1.024
Rediger Rediger myisam data pointer size 6
Rediger Rediger myisam max sort file size 9.223.372.036.853.727.232
Rediger Rediger myisam mmap size 18.446.744.073.709.551.616
Rediger Rediger myisam recover options BACKUP
Rediger Rediger myisam repair threads 1
Rediger Rediger myisam sort buffer size 536.870.912
Rediger Rediger myisam stats method NULLS_UNEQUAL
Rediger Rediger myisam use mmap OFF
Rediger Rediger mysql56 temporal format ON
Rediger Rediger net buffer length 16.384
Rediger Rediger net read timeout 30
Rediger Rediger net retry count 10
Rediger Rediger net write timeout 60
Rediger Rediger old OFF
Rediger Rediger old alter table DEFAULT
Rediger Rediger old mode
Rediger Rediger old passwords OFF
Rediger Rediger open files limit 933
Rediger Rediger optimizer prune level 1
Rediger Rediger optimizer search depth 62
Rediger Rediger optimizer selectivity sampling limit 100
Rediger Rediger optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​index_merge_sort_intersection=off,​engine_condition_pushdown=off,​index_condition_pushdown=on,​derived_merge=on,​derived_with_keys=on,​firstmatch=on,​loosescan=on,​materialization=on,​in_to_exists=on,​semijoin=on,​partial_match_rowid_merge=on,​partial_match_table_scan=on,​subquery_cache=on,​mrr=off,​mrr_cost_based=off,​mrr_sort_keys=off,​outer_join_with_cache=on,​semijoin_with_cache=on,​join_cache_incremental=on,​join_cache_hashed=on,​join_cache_bka=on,​optimize_join_buffer_size=on,​table_elimination=on,​extended_keys=on,​exists_to_in=on,​orderby_uses_equalities=on,​condition_pushdown_for_derived=on,​split_materialized=on,​condition_pushdown_for_subquery=on,​rowid_filter=on,​condition_pushdown_from_having=on
Rediger Rediger optimizer trace enabled=off
Rediger Rediger optimizer trace max mem size 1.048.576
Rediger Rediger optimizer use condition selectivity 4
Rediger Rediger performance schema OFF
Rediger Rediger performance schema accounts size -1
Rediger Rediger performance schema digests size -1
Rediger Rediger performance schema events stages history long size -1
Rediger Rediger performance schema events stages history size -1
Rediger Rediger performance schema events statements history long size -1
Rediger Rediger performance schema events statements history size -1
Rediger Rediger performance schema events waits history long size -1
Rediger Rediger performance schema events waits history size -1
Rediger Rediger performance schema hosts size -1
Rediger Rediger performance schema max cond classes 80
Rediger Rediger performance schema max cond instances -1
Rediger Rediger performance schema max digest length 1.024
Rediger Rediger performance schema max file classes 50
Rediger Rediger performance schema max file handles 32.768
Rediger Rediger performance schema max file instances -1
Rediger Rediger performance schema max mutex classes 200
Rediger Rediger performance schema max mutex instances -1
Rediger Rediger performance schema max rwlock classes 40
Rediger Rediger performance schema max rwlock instances -1
Rediger Rediger performance schema max socket classes 10
Rediger Rediger performance schema max socket instances -1
Rediger Rediger performance schema max stage classes 160
Rediger Rediger performance schema max statement classes 202
Rediger Rediger performance schema max table handles -1
Rediger Rediger performance schema max table instances -1
Rediger Rediger performance schema max thread classes 50
Rediger Rediger performance schema max thread instances -1
Rediger Rediger performance schema session connect attrs size -1
Rediger Rediger performance schema setup actors size 100
Rediger Rediger performance schema setup objects size 100
Rediger Rediger performance schema users size -1
Rediger Rediger pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Rediger Rediger plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
Rediger Rediger plugin maturity gamma
Rediger Rediger port 3.306
Rediger Rediger preload buffer size 32.768
Rediger Rediger profiling OFF
Rediger Rediger profiling history size 15
Rediger Rediger progress report time 5
Rediger Rediger protocol version 10
Rediger Rediger proxy protocol networks
Rediger Rediger query alloc block size 16.384
Rediger Rediger query cache limit 1.048.576
Rediger Rediger query cache min res unit 4.096
Rediger Rediger query cache size 16.777.216
Rediger Rediger query cache strip comments OFF
Rediger Rediger query cache type ON
Rediger Rediger query cache wlock invalidate OFF
Rediger Rediger query prealloc size 24.576
Rediger Rediger range alloc block size 4.096
Rediger Rediger read binlog speed limit 0
Rediger Rediger read buffer size 2.097.152
Rediger Rediger read only OFF
Rediger Rediger read rnd buffer size 1.048.576
Rediger Rediger relay log
Rediger Rediger relay log basename
Rediger Rediger relay log index
Rediger Rediger relay log info file relay-log.info
Rediger Rediger relay log purge ON
Rediger Rediger relay log recovery OFF
Rediger Rediger relay log space limit 0
Rediger Rediger replicate annotate row events ON
Rediger Rediger replicate do db
Rediger Rediger replicate do table
Rediger Rediger replicate events marked for skip REPLICATE
Rediger Rediger replicate ignore db
Rediger Rediger replicate ignore table
Rediger Rediger replicate wild do table
Rediger Rediger replicate wild ignore table
Rediger Rediger report host
Rediger Rediger report password
Rediger Rediger report port 3.306
Rediger Rediger report user
Rediger Rediger rowid merge buff size 8.388.608
Rediger Rediger rpl semi sync master enabled OFF
Rediger Rediger rpl semi sync master timeout 10.000
Rediger Rediger rpl semi sync master trace level 32
Rediger Rediger rpl semi sync master wait no slave ON
Rediger Rediger rpl semi sync master wait point AFTER_COMMIT
Rediger Rediger rpl semi sync slave delay master OFF
Rediger Rediger rpl semi sync slave enabled OFF
Rediger Rediger rpl semi sync slave kill conn timeout 5
Rediger Rediger rpl semi sync slave trace level 32
Rediger Rediger secure auth ON
Rediger Rediger secure file priv
Rediger Rediger secure timestamp NO
Rediger Rediger server id 1
Rediger Rediger session track schema ON
Rediger Rediger session track state change OFF
Rediger Rediger session track system variables autocommit,​character_set_client,​character_set_connection,​character_set_results,​time_zone
Rediger Rediger session track transaction info OFF
Rediger Rediger skip external locking ON
Rediger Rediger skip name resolve OFF
Rediger Rediger skip networking OFF
Rediger Rediger skip show database OFF
Rediger Rediger slave compressed protocol OFF
Rediger Rediger slave ddl exec mode IDEMPOTENT
Rediger Rediger slave domain parallel threads 0
Rediger Rediger slave exec mode STRICT
Rediger Rediger slave load tmpdir /tmp
Rediger Rediger slave max allowed packet 1.073.741.824
Rediger Rediger slave net timeout 60
Rediger Rediger slave parallel max queued 131.072
Rediger Rediger slave parallel mode conservative
Rediger Rediger slave parallel threads 0
Rediger Rediger slave parallel workers 0
Rediger Rediger slave run triggers for rbr NO
Rediger Rediger slave skip errors OFF
Rediger Rediger slave sql verify checksum ON
Rediger Rediger slave transaction retries 10
Rediger Rediger slave transaction retry errors 1158,​1159,​1160,​1161,​1205,​1213,​1429,​2013,​12701
Rediger Rediger slave transaction retry interval 0
Rediger Rediger slave type conversions
Rediger Rediger slow launch time 2
Rediger Rediger slow query log OFF
Rediger Rediger slow query log file /var/log/mysql/mariadb-slow.log
Rediger Rediger socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Rediger Rediger sort buffer size 4.194.304
Rediger Rediger sql auto is null OFF
Rediger Rediger sql big selects ON
Rediger Rediger sql buffer result OFF
Rediger Rediger sql log bin ON
Rediger Rediger sql log off OFF
Rediger Rediger sql mode STRICT_TRANS_TABLES,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_AUTO_CREATE_USER,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Rediger Rediger sql notes ON
Rediger Rediger sql quote show create ON
Rediger Rediger sql safe updates OFF
Rediger Rediger sql select limit 18.446.744.073.709.551.616
Rediger Rediger sql slave skip counter 0
Rediger Rediger sql warnings OFF
Rediger Rediger ssl ca
Rediger Rediger ssl capath
Rediger Rediger ssl cert
Rediger Rediger ssl cipher
Rediger Rediger ssl crl
Rediger Rediger ssl crlpath
Rediger Rediger ssl key
Rediger Rediger standard compliant cte ON
Rediger Rediger storage engine InnoDB
Rediger Rediger stored program cache 256
Rediger Rediger strict password validation ON
Rediger Rediger sync binlog 0
Rediger Rediger sync frm ON
Rediger Rediger sync master info 10.000
Rediger Rediger sync relay log 10.000
Rediger Rediger sync relay log info 10.000
Rediger Rediger system time zone CEST
Rediger Rediger system versioning alter history ERROR
Rediger Rediger system versioning asof DEFAULT
Rediger Rediger table definition cache 400
Rediger Rediger table open cache 400
Rediger Rediger table open cache instances 8
Rediger Rediger tcp keepalive interval 0
Rediger Rediger tcp keepalive probes 0
Rediger Rediger tcp keepalive time 0
Rediger Rediger tcp nodelay ON
Rediger Rediger thread cache size 8
Rediger Rediger thread concurrency 10
Rediger Rediger thread handling one-thread-per-connection
Rediger Rediger thread pool idle timeout 60
Rediger Rediger thread pool max threads 65.536
Rediger Rediger thread pool oversubscribe 3
Rediger Rediger thread pool prio kickup timer 1.000
Rediger Rediger thread pool priority auto
Rediger Rediger thread pool size 2
Rediger Rediger thread pool stall limit 500
Rediger Rediger thread stack 196.608
Rediger Rediger time format %H:%i:%s
Rediger Rediger time zone SYSTEM
Rediger Rediger timed mutexes OFF
Rediger Rediger tls version TLSv1.1,​TLSv1.2,​TLSv1.3
Rediger Rediger tmp disk table size 18.446.744.073.709.551.616
Rediger Rediger tmp memory table size 33.554.432
Rediger Rediger tmp table size 33.554.432
Rediger Rediger tmpdir /tmp
Rediger Rediger transaction alloc block size 8.192
Rediger Rediger transaction prealloc size 4.096
Rediger Rediger tx isolation REPEATABLE-READ
Rediger Rediger tx read only OFF
Rediger Rediger unique checks ON
Rediger Rediger updatable views with limit YES
Rediger Rediger use stat tables PREFERABLY_FOR_QUERIES
Rediger Rediger userstat OFF
Rediger Rediger version 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log
Rediger Rediger version comment mariadb.org binary distribution
Rediger Rediger version compile machine x86_64
Rediger Rediger version compile os debian-linux-gnu
Rediger Rediger version malloc library system
Rediger Rediger version source revision 4c2464b87d58a43d1292e166bae6720b51f4b000
Rediger Rediger version ssl library OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
Rediger Rediger wait timeout 600
Rediger Rediger wsrep osu method TOI
Rediger Rediger wsrep sr store table
Rediger Rediger wsrep auto increment control ON
Rediger Rediger wsrep causal reads OFF
Rediger Rediger wsrep certification rules strict
Rediger Rediger wsrep certify nonpk ON
Rediger Rediger wsrep cluster address
Rediger Rediger wsrep cluster name my_wsrep_cluster
Rediger Rediger wsrep convert lock to trx OFF
Rediger Rediger wsrep data home dir /var/lib/mysql/
Rediger Rediger wsrep dbug option
Rediger Rediger wsrep debug NONE
Rediger Rediger wsrep desync OFF
Rediger Rediger wsrep dirty reads OFF
Rediger Rediger wsrep drupal 282555 workaround OFF
Rediger Rediger wsrep forced binlog format NONE
Rediger Rediger wsrep gtid domain id 0
Rediger Rediger wsrep gtid mode OFF
Rediger Rediger wsrep ignore apply errors 7
Rediger Rediger wsrep load data splitting OFF
Rediger Rediger wsrep log conflicts OFF
Rediger Rediger wsrep max ws rows 0
Rediger Rediger wsrep max ws size 2.147.483.647
Rediger Rediger wsrep mysql replication bundle 0
Rediger Rediger wsrep node address
Rediger Rediger wsrep node incoming address AUTO
Rediger Rediger wsrep node name demo-mariadb
Rediger Rediger wsrep notify cmd
Rediger Rediger wsrep on OFF
Rediger Rediger wsrep patch version wsrep_26.22
Rediger Rediger wsrep provider none
Rediger Rediger wsrep provider options
Rediger Rediger wsrep recover OFF
Rediger Rediger wsrep reject queries NONE
Rediger Rediger wsrep replicate myisam OFF
Rediger Rediger wsrep restart slave OFF
Rediger Rediger wsrep retry autocommit 1
Rediger Rediger wsrep slave fk checks ON
Rediger Rediger wsrep slave uk checks OFF
Rediger Rediger wsrep slave threads 1
Rediger Rediger wsrep sst auth
Rediger Rediger wsrep sst donor
Rediger Rediger wsrep sst donor rejects queries OFF
Rediger Rediger wsrep sst method rsync
Rediger Rediger wsrep sst receive address AUTO
Rediger Rediger wsrep start position 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
Rediger Rediger wsrep sync wait 0
Rediger Rediger wsrep trx fragment size 0
Rediger Rediger wsrep trx fragment unit bytes