Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı: Aldığı süre:
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla
Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database: Sorgu süresi:

Sunucu değişkenleri ve ayarları Belgeler

Kaydet Kaydet İptal İptal Belgeler
Süzgeçler
Eylem Değişken Değer
Düzenle Düzenle alter algorithm DEFAULT
Düzenle Düzenle analyze sample percentage 100
Düzenle Düzenle aria block size 8,​192
Düzenle Düzenle aria checkpoint interval 30
Düzenle Düzenle aria checkpoint log activity 1,​048,​576
Düzenle Düzenle aria encrypt tables OFF
Düzenle Düzenle aria force start after recovery failures 0
Düzenle Düzenle aria group commit none
Düzenle Düzenle aria group commit interval 0
Düzenle Düzenle aria log file size 1,​073,​741,​824
Düzenle Düzenle aria log purge type immediate
Düzenle Düzenle aria max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
Düzenle Düzenle aria page checksum ON
Düzenle Düzenle aria pagecache age threshold 300
Düzenle Düzenle aria pagecache buffer size 134,​217,​728
Düzenle Düzenle aria pagecache division limit 100
Düzenle Düzenle aria pagecache file hash size 512
Düzenle Düzenle aria recover options BACKUP,​QUICK
Düzenle Düzenle aria repair threads 1
Düzenle Düzenle aria sort buffer size 268,​434,​432
Düzenle Düzenle aria stats method nulls_unequal
Düzenle Düzenle aria sync log dir NEWFILE
Düzenle Düzenle aria used for temp tables ON
Düzenle Düzenle auto increment increment 1
Düzenle Düzenle auto increment offset 1
Düzenle Düzenle autocommit ON
Düzenle Düzenle automatic sp privileges ON
Düzenle Düzenle back log 70
Düzenle Düzenle basedir /usr
Düzenle Düzenle big tables OFF
Düzenle Düzenle bind address 192.168.30.22
Düzenle Düzenle binlog annotate row events ON
Düzenle Düzenle binlog cache size 32,​768
Düzenle Düzenle binlog checksum CRC32
Düzenle Düzenle binlog commit wait count 0
Düzenle Düzenle binlog commit wait usec 100,​000
Düzenle Düzenle binlog direct non transactional updates OFF
Düzenle Düzenle binlog file cache size 16,​384
Düzenle Düzenle binlog format MIXED
Düzenle Düzenle binlog optimize thread scheduling ON
Düzenle Düzenle binlog row image FULL
Düzenle Düzenle binlog stmt cache size 32,​768
Düzenle Düzenle bulk insert buffer size 16,​777,​216
Düzenle Düzenle character set client utf8mb4
Düzenle Düzenle character set connection utf8mb4
Düzenle Düzenle character set database utf8mb4
Düzenle Düzenle character set filesystem binary
Düzenle Düzenle character set results utf8mb4
Düzenle Düzenle character set server utf8mb4
Düzenle Düzenle character set system utf8
Düzenle Düzenle character sets dir /usr/share/mysql/charsets/
Düzenle Düzenle check constraint checks ON
Düzenle Düzenle collation connection utf8mb4_general_ci
collation connection (Oturum değeri) utf8mb4_unicode_ci
Düzenle Düzenle collation database utf8mb4_general_ci
Düzenle Düzenle collation server utf8mb4_general_ci
Düzenle Düzenle column compression threshold 100
Düzenle Düzenle column compression zlib level 6
Düzenle Düzenle column compression zlib strategy DEFAULT_STRATEGY
Düzenle Düzenle column compression zlib wrap OFF
Düzenle Düzenle completion type NO_CHAIN
Düzenle Düzenle concurrent insert ALWAYS
Düzenle Düzenle connect timeout 5
Düzenle Düzenle core file OFF
Düzenle Düzenle datadir /var/lib/mysql/
Düzenle Düzenle date format %Y-%m-%d
Düzenle Düzenle datetime format %Y-%m-%d %H:%i:%s
Düzenle Düzenle deadlock search depth long 15
Düzenle Düzenle deadlock search depth short 4
Düzenle Düzenle deadlock timeout long 50,​000,​000
Düzenle Düzenle deadlock timeout short 10,​000
Düzenle Düzenle debug no thread alarm OFF
Düzenle Düzenle default password lifetime 0
Düzenle Düzenle default regex flags
Düzenle Düzenle default storage engine InnoDB
Düzenle Düzenle default tmp storage engine
Düzenle Düzenle default week format 0
Düzenle Düzenle delay key write ON
Düzenle Düzenle delayed insert limit 100
Düzenle Düzenle delayed insert timeout 300
Düzenle Düzenle delayed queue size 1,​000
Düzenle Düzenle disconnect on expired password OFF
Düzenle Düzenle div precision increment 4
Düzenle Düzenle encrypt binlog OFF
Düzenle Düzenle encrypt tmp disk tables OFF
Düzenle Düzenle encrypt tmp files OFF
Düzenle Düzenle enforce storage engine
Düzenle Düzenle eq range index dive limit 200
Düzenle Düzenle event scheduler OFF
Düzenle Düzenle expensive subquery limit 100
Düzenle Düzenle expire logs days 10
Düzenle Düzenle explicit defaults for timestamp OFF
Düzenle Düzenle extra max connections 1
Düzenle Düzenle extra port 0
Düzenle Düzenle flush OFF
Düzenle Düzenle flush time 0
Düzenle Düzenle foreign key checks ON
Düzenle Düzenle ft boolean syntax + -><()~*:""&|
Düzenle Düzenle ft max word len 84
Düzenle Düzenle ft min word len 4
Düzenle Düzenle ft query expansion limit 20
Düzenle Düzenle ft stopword file (built-in)
Düzenle Düzenle general log OFF
Düzenle Düzenle general log file demo-mariadb.log
Düzenle Düzenle group concat max len 1,​048,​576
Düzenle Düzenle gtid binlog pos 0-1-13370
Düzenle Düzenle gtid binlog state 0-1-13370
Düzenle Düzenle gtid cleanup batch size 64
Düzenle Düzenle gtid current pos 0-1-13370
Düzenle Düzenle gtid domain id 0
Düzenle Düzenle gtid ignore duplicates OFF
Düzenle Düzenle gtid pos auto engines
Düzenle Düzenle gtid slave pos
Düzenle Düzenle gtid strict mode OFF
Düzenle Düzenle have compress YES
Düzenle Düzenle have crypt YES
Düzenle Düzenle have dynamic loading YES
Düzenle Düzenle have geometry YES
Düzenle Düzenle have openssl YES
Düzenle Düzenle have profiling YES
Düzenle Düzenle have query cache YES
Düzenle Düzenle have rtree keys YES
Düzenle Düzenle have ssl DISABLED
Düzenle Düzenle have symlink YES
Düzenle Düzenle histogram size 254
Düzenle Düzenle histogram type DOUBLE_PREC_HB
Düzenle Düzenle host cache size 228
Düzenle Düzenle hostname demo-mariadb
Düzenle Düzenle idle readonly transaction timeout 0
Düzenle Düzenle idle transaction timeout 0
Düzenle Düzenle idle write transaction timeout 0
Düzenle Düzenle ignore builtin innodb OFF
Düzenle Düzenle ignore db dirs
Düzenle Düzenle in predicate conversion threshold 1,​000
Düzenle Düzenle init connect
Düzenle Düzenle init file
Düzenle Düzenle init slave
Düzenle Düzenle innodb adaptive flushing ON
Düzenle Düzenle innodb adaptive flushing lwm 10
Düzenle Düzenle innodb adaptive hash index ON
Düzenle Düzenle innodb adaptive hash index parts 8
Düzenle Düzenle innodb adaptive max sleep delay 150,​000
Düzenle Düzenle innodb autoextend increment 64
Düzenle Düzenle innodb autoinc lock mode 1
Düzenle Düzenle innodb background scrub data check interval 3,​600
Düzenle Düzenle innodb background scrub data compressed OFF
Düzenle Düzenle innodb background scrub data interval 604,​800
Düzenle Düzenle innodb background scrub data uncompressed OFF
Düzenle Düzenle innodb buf dump status frequency 0
Düzenle Düzenle innodb buffer pool chunk size 134,​217,​728
Düzenle Düzenle innodb buffer pool dump at shutdown ON
Düzenle Düzenle innodb buffer pool dump now OFF
Düzenle Düzenle innodb buffer pool dump pct 25
Düzenle Düzenle innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
Düzenle Düzenle innodb buffer pool instances 1
Düzenle Düzenle innodb buffer pool load abort OFF
Düzenle Düzenle innodb buffer pool load at startup ON
Düzenle Düzenle innodb buffer pool load now OFF
Düzenle Düzenle innodb buffer pool size 268,​435,​456
Düzenle Düzenle innodb change buffer max size 25
Düzenle Düzenle innodb change buffering all
Düzenle Düzenle innodb checksum algorithm crc32
Düzenle Düzenle innodb checksums ON
Düzenle Düzenle innodb cmp per index enabled OFF
Düzenle Düzenle innodb commit concurrency 0
Düzenle Düzenle innodb compression algorithm zlib
Düzenle Düzenle innodb compression default OFF
Düzenle Düzenle innodb compression failure threshold pct 5
Düzenle Düzenle innodb compression level 6
Düzenle Düzenle innodb compression pad pct max 50
Düzenle Düzenle innodb concurrency tickets 5,​000
Düzenle Düzenle innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
Düzenle Düzenle innodb data home dir
Düzenle Düzenle innodb deadlock detect ON
Düzenle Düzenle innodb default encryption key id 1
Düzenle Düzenle innodb default row format dynamic
Düzenle Düzenle innodb defragment OFF
Düzenle Düzenle innodb defragment fill factor 1
Düzenle Düzenle innodb defragment fill factor n recs 20
Düzenle Düzenle innodb defragment frequency 40
Düzenle Düzenle innodb defragment n pages 7
Düzenle Düzenle innodb defragment stats accuracy 0
Düzenle Düzenle innodb disable sort file cache OFF
Düzenle Düzenle innodb disallow writes OFF
Düzenle Düzenle innodb doublewrite ON
Düzenle Düzenle innodb encrypt log OFF
Düzenle Düzenle innodb encrypt tables OFF
Düzenle Düzenle innodb encrypt temporary tables OFF
Düzenle Düzenle innodb encryption rotate key age 1
Düzenle Düzenle innodb encryption rotation iops 100
Düzenle Düzenle innodb encryption threads 0
Düzenle Düzenle innodb fast shutdown 1
Düzenle Düzenle innodb fatal semaphore wait threshold 600
Düzenle Düzenle innodb file format
Düzenle Düzenle innodb file per table ON
Düzenle Düzenle innodb fill factor 100
Düzenle Düzenle innodb flush log at timeout 1
Düzenle Düzenle innodb flush log at trx commit 1
Düzenle Düzenle innodb flush method O_DIRECT
Düzenle Düzenle innodb flush neighbors 1
Düzenle Düzenle innodb flush sync ON
Düzenle Düzenle innodb flushing avg loops 30
Düzenle Düzenle innodb force load corrupted OFF
Düzenle Düzenle innodb force primary key OFF
Düzenle Düzenle innodb force recovery 0
Düzenle Düzenle innodb ft aux table
Düzenle Düzenle innodb ft cache size 8,​000,​000
Düzenle Düzenle innodb ft enable diag print OFF
Düzenle Düzenle innodb ft enable stopword ON
Düzenle Düzenle innodb ft max token size 84
Düzenle Düzenle innodb ft min token size 3
Düzenle Düzenle innodb ft num word optimize 2,​000
Düzenle Düzenle innodb ft result cache limit 2,​000,​000,​000
Düzenle Düzenle innodb ft server stopword table
Düzenle Düzenle innodb ft sort pll degree 2
Düzenle Düzenle innodb ft total cache size 640,​000,​000
Düzenle Düzenle innodb ft user stopword table
Düzenle Düzenle innodb idle flush pct 100
Düzenle Düzenle innodb immediate scrub data uncompressed OFF
Düzenle Düzenle innodb io capacity 400
Düzenle Düzenle innodb io capacity max 2,​000
Düzenle Düzenle innodb large prefix
Düzenle Düzenle innodb lock schedule algorithm fcfs
Düzenle Düzenle innodb lock wait timeout 50
Düzenle Düzenle innodb locks unsafe for binlog OFF
Düzenle Düzenle innodb log buffer size 8,​388,​608
Düzenle Düzenle innodb log checksums ON
Düzenle Düzenle innodb log compressed pages ON
Düzenle Düzenle innodb log file size 50,​331,​648
Düzenle Düzenle innodb log files in group 2
Düzenle Düzenle innodb log group home dir ./
Düzenle Düzenle innodb log optimize ddl ON
Düzenle Düzenle innodb log write ahead size 8,​192
Düzenle Düzenle innodb lru scan depth 1,​024
Düzenle Düzenle innodb max dirty pages pct 75
Düzenle Düzenle innodb max dirty pages pct lwm 0
Düzenle Düzenle innodb max purge lag 0
Düzenle Düzenle innodb max purge lag delay 0
Düzenle Düzenle innodb max undo log size 10,​485,​760
Düzenle Düzenle innodb monitor disable
Düzenle Düzenle innodb monitor enable
Düzenle Düzenle innodb monitor reset
Düzenle Düzenle innodb monitor reset all
Düzenle Düzenle innodb old blocks pct 37
Düzenle Düzenle innodb old blocks time 1,​000
Düzenle Düzenle innodb online alter log max size 134,​217,​728
Düzenle Düzenle innodb open files 400
Düzenle Düzenle innodb optimize fulltext only OFF
Düzenle Düzenle innodb page cleaners 1
Düzenle Düzenle innodb page size 16,​384
Düzenle Düzenle innodb prefix index cluster optimization OFF
Düzenle Düzenle innodb print all deadlocks OFF
Düzenle Düzenle innodb purge batch size 300
Düzenle Düzenle innodb purge rseg truncate frequency 128
Düzenle Düzenle innodb purge threads 4
Düzenle Düzenle innodb random read ahead OFF
Düzenle Düzenle innodb read ahead threshold 56
Düzenle Düzenle innodb read io threads 4
Düzenle Düzenle innodb read only OFF
Düzenle Düzenle innodb replication delay 0
Düzenle Düzenle innodb rollback on timeout OFF
Düzenle Düzenle innodb rollback segments 128
Düzenle Düzenle innodb scrub log OFF
Düzenle Düzenle innodb scrub log speed 256
Düzenle Düzenle innodb sort buffer size 1,​048,​576
Düzenle Düzenle innodb spin wait delay 4
Düzenle Düzenle innodb stats auto recalc ON
Düzenle Düzenle innodb stats include delete marked OFF
Düzenle Düzenle innodb stats method nulls_equal
Düzenle Düzenle innodb stats modified counter 0
Düzenle Düzenle innodb stats on metadata OFF
Düzenle Düzenle innodb stats persistent ON
Düzenle Düzenle innodb stats persistent sample pages 20
Düzenle Düzenle innodb stats sample pages 8
Düzenle Düzenle innodb stats traditional ON
Düzenle Düzenle innodb stats transient sample pages 8
Düzenle Düzenle innodb status output OFF
Düzenle Düzenle innodb status output locks OFF
Düzenle Düzenle innodb strict mode ON
Düzenle Düzenle innodb sync array size 1
Düzenle Düzenle innodb sync spin loops 30
Düzenle Düzenle innodb table locks ON
Düzenle Düzenle innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
Düzenle Düzenle innodb thread concurrency 0
Düzenle Düzenle innodb thread sleep delay 10,​000
Düzenle Düzenle innodb tmpdir
Düzenle Düzenle innodb undo directory ./
Düzenle Düzenle innodb undo log truncate OFF
Düzenle Düzenle innodb undo logs 128
Düzenle Düzenle innodb undo tablespaces 0
Düzenle Düzenle innodb use atomic writes ON
Düzenle Düzenle innodb use native aio ON
Düzenle Düzenle innodb version 10.4.8
Düzenle Düzenle innodb write io threads 4
Düzenle Düzenle interactive timeout 28,​800
Düzenle Düzenle join buffer size 262,​144
Düzenle Düzenle join buffer space limit 2,​097,​152
Düzenle Düzenle join cache level 2
Düzenle Düzenle keep files on create OFF
Düzenle Düzenle key buffer size 16,​777,​216
Düzenle Düzenle key cache age threshold 300
Düzenle Düzenle key cache block size 1,​024
Düzenle Düzenle key cache division limit 100
Düzenle Düzenle key cache file hash size 512
Düzenle Düzenle key cache segments 0
Düzenle Düzenle large files support ON
Düzenle Düzenle large page size 0
Düzenle Düzenle large pages OFF
Düzenle Düzenle lc messages en_US
lc messages (Oturum değeri) it_IT
Düzenle Düzenle lc messages dir /usr/share/mysql
Düzenle Düzenle lc time names en_US
Düzenle Düzenle license GPL
Düzenle Düzenle local infile ON
Düzenle Düzenle lock wait timeout 86,​400
Düzenle Düzenle locked in memory OFF
Düzenle Düzenle log bin ON
Düzenle Düzenle log bin basename /var/log/mysql/mariadb-bin
Düzenle Düzenle log bin compress OFF
Düzenle Düzenle log bin compress min len 256
Düzenle Düzenle log bin index /var/log/mysql/mariadb-bin.index
Düzenle Düzenle log bin trust function creators OFF
Düzenle Düzenle log disabled statements sp
Düzenle Düzenle log error /var/log/mysql/error.log
Düzenle Düzenle log output FILE
Düzenle Düzenle log queries not using indexes OFF
Düzenle Düzenle log slave updates OFF
Düzenle Düzenle log slow admin statements ON
Düzenle Düzenle log slow disabled statements sp
Düzenle Düzenle log slow filter admin,​filesort,​filesort_on_disk,​filesort_priority_queue,​full_join,​full_scan,​query_cache,​query_cache_miss,​tmp_table,​tmp_table_on_disk
Düzenle Düzenle log slow rate limit 1
Düzenle Düzenle log slow slave statements ON
Düzenle Düzenle log slow verbosity query_plan
Düzenle Düzenle log tc size 24,​576
Düzenle Düzenle log warnings 2
Düzenle Düzenle long query time 10
Düzenle Düzenle low priority updates OFF
Düzenle Düzenle lower case file system OFF
Düzenle Düzenle lower case table names 0
Düzenle Düzenle master verify checksum OFF
Düzenle Düzenle max allowed packet 16,​777,​216
Düzenle Düzenle max binlog cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
Düzenle Düzenle max binlog size 104,​857,​600
Düzenle Düzenle max binlog stmt cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
Düzenle Düzenle max connect errors 100
Düzenle Düzenle max connections 100
Düzenle Düzenle max delayed threads 20
Düzenle Düzenle max digest length 1,​024
Düzenle Düzenle max error count 64
Düzenle Düzenle max heap table size 33,​554,​432
Düzenle Düzenle max insert delayed threads 20
Düzenle Düzenle max join size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Düzenle Düzenle max length for sort data 1,​024
Düzenle Düzenle max long data size 16,​777,​216
Düzenle Düzenle max password errors 4,​294,​967,​295
Düzenle Düzenle max prepared stmt count 16,​382
Düzenle Düzenle max recursive iterations 4,​294,​967,​295
Düzenle Düzenle max relay log size 104,​857,​600
Düzenle Düzenle max rowid filter size 131,​072
Düzenle Düzenle max seeks for key 4,​294,​967,​295
Düzenle Düzenle max session mem used 9,​223,​372,​036,​854,​775,​808
Düzenle Düzenle max sort length 1,​024
Düzenle Düzenle max sp recursion depth 0
Düzenle Düzenle max statement time 0
Düzenle Düzenle max tmp tables 32
Düzenle Düzenle max user connections 0
Düzenle Düzenle max write lock count 4,​294,​967,​295
Düzenle Düzenle metadata locks cache size 1,​024
Düzenle Düzenle metadata locks hash instances 8
Düzenle Düzenle min examined row limit 0
Düzenle Düzenle mrr buffer size 262,​144
Düzenle Düzenle multi range count 256
Düzenle Düzenle myisam block size 1,​024
Düzenle Düzenle myisam data pointer size 6
Düzenle Düzenle myisam max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
Düzenle Düzenle myisam mmap size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Düzenle Düzenle myisam recover options BACKUP
Düzenle Düzenle myisam repair threads 1
Düzenle Düzenle myisam sort buffer size 536,​870,​912
Düzenle Düzenle myisam stats method NULLS_UNEQUAL
Düzenle Düzenle myisam use mmap OFF
Düzenle Düzenle mysql56 temporal format ON
Düzenle Düzenle net buffer length 16,​384
Düzenle Düzenle net read timeout 30
Düzenle Düzenle net retry count 10
Düzenle Düzenle net write timeout 60
Düzenle Düzenle old OFF
Düzenle Düzenle old alter table DEFAULT
Düzenle Düzenle old mode
Düzenle Düzenle old passwords OFF
Düzenle Düzenle open files limit 933
Düzenle Düzenle optimizer prune level 1
Düzenle Düzenle optimizer search depth 62
Düzenle Düzenle optimizer selectivity sampling limit 100
Düzenle Düzenle optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​index_merge_sort_intersection=off,​engine_condition_pushdown=off,​index_condition_pushdown=on,​derived_merge=on,​derived_with_keys=on,​firstmatch=on,​loosescan=on,​materialization=on,​in_to_exists=on,​semijoin=on,​partial_match_rowid_merge=on,​partial_match_table_scan=on,​subquery_cache=on,​mrr=off,​mrr_cost_based=off,​mrr_sort_keys=off,​outer_join_with_cache=on,​semijoin_with_cache=on,​join_cache_incremental=on,​join_cache_hashed=on,​join_cache_bka=on,​optimize_join_buffer_size=on,​table_elimination=on,​extended_keys=on,​exists_to_in=on,​orderby_uses_equalities=on,​condition_pushdown_for_derived=on,​split_materialized=on,​condition_pushdown_for_subquery=on,​rowid_filter=on,​condition_pushdown_from_having=on
Düzenle Düzenle optimizer trace enabled=off
Düzenle Düzenle optimizer trace max mem size 1,​048,​576
Düzenle Düzenle optimizer use condition selectivity 4
Düzenle Düzenle performance schema OFF
Düzenle Düzenle performance schema accounts size -1
Düzenle Düzenle performance schema digests size -1
Düzenle Düzenle performance schema events stages history long size -1
Düzenle Düzenle performance schema events stages history size -1
Düzenle Düzenle performance schema events statements history long size -1
Düzenle Düzenle performance schema events statements history size -1
Düzenle Düzenle performance schema events waits history long size -1
Düzenle Düzenle performance schema events waits history size -1
Düzenle Düzenle performance schema hosts size -1
Düzenle Düzenle performance schema max cond classes 80
Düzenle Düzenle performance schema max cond instances -1
Düzenle Düzenle performance schema max digest length 1,​024
Düzenle Düzenle performance schema max file classes 50
Düzenle Düzenle performance schema max file handles 32,​768
Düzenle Düzenle performance schema max file instances -1
Düzenle Düzenle performance schema max mutex classes 200
Düzenle Düzenle performance schema max mutex instances -1
Düzenle Düzenle performance schema max rwlock classes 40
Düzenle Düzenle performance schema max rwlock instances -1
Düzenle Düzenle performance schema max socket classes 10
Düzenle Düzenle performance schema max socket instances -1
Düzenle Düzenle performance schema max stage classes 160
Düzenle Düzenle performance schema max statement classes 202
Düzenle Düzenle performance schema max table handles -1
Düzenle Düzenle performance schema max table instances -1
Düzenle Düzenle performance schema max thread classes 50
Düzenle Düzenle performance schema max thread instances -1
Düzenle Düzenle performance schema session connect attrs size -1
Düzenle Düzenle performance schema setup actors size 100
Düzenle Düzenle performance schema setup objects size 100
Düzenle Düzenle performance schema users size -1
Düzenle Düzenle pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Düzenle Düzenle plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
Düzenle Düzenle plugin maturity gamma
Düzenle Düzenle port 3,​306
Düzenle Düzenle preload buffer size 32,​768
Düzenle Düzenle profiling OFF
Düzenle Düzenle profiling history size 15
Düzenle Düzenle progress report time 5
Düzenle Düzenle protocol version 10
Düzenle Düzenle proxy protocol networks
Düzenle Düzenle query alloc block size 16,​384
Düzenle Düzenle query cache limit 1,​048,​576
Düzenle Düzenle query cache min res unit 4,​096
Düzenle Düzenle query cache size 16,​777,​216
Düzenle Düzenle query cache strip comments OFF
Düzenle Düzenle query cache type ON
Düzenle Düzenle query cache wlock invalidate OFF
Düzenle Düzenle query prealloc size 24,​576
Düzenle Düzenle range alloc block size 4,​096
Düzenle Düzenle read binlog speed limit 0
Düzenle Düzenle read buffer size 2,​097,​152
Düzenle Düzenle read only OFF
Düzenle Düzenle read rnd buffer size 1,​048,​576
Düzenle Düzenle relay log
Düzenle Düzenle relay log basename
Düzenle Düzenle relay log index
Düzenle Düzenle relay log info file relay-log.info
Düzenle Düzenle relay log purge ON
Düzenle Düzenle relay log recovery OFF
Düzenle Düzenle relay log space limit 0
Düzenle Düzenle replicate annotate row events ON
Düzenle Düzenle replicate do db
Düzenle Düzenle replicate do table
Düzenle Düzenle replicate events marked for skip REPLICATE
Düzenle Düzenle replicate ignore db
Düzenle Düzenle replicate ignore table
Düzenle Düzenle replicate wild do table
Düzenle Düzenle replicate wild ignore table
Düzenle Düzenle report host
Düzenle Düzenle report password
Düzenle Düzenle report port 3,​306
Düzenle Düzenle report user
Düzenle Düzenle rowid merge buff size 8,​388,​608
Düzenle Düzenle rpl semi sync master enabled OFF
Düzenle Düzenle rpl semi sync master timeout 10,​000
Düzenle Düzenle rpl semi sync master trace level 32
Düzenle Düzenle rpl semi sync master wait no slave ON
Düzenle Düzenle rpl semi sync master wait point AFTER_COMMIT
Düzenle Düzenle rpl semi sync slave delay master OFF
Düzenle Düzenle rpl semi sync slave enabled OFF
Düzenle Düzenle rpl semi sync slave kill conn timeout 5
Düzenle Düzenle rpl semi sync slave trace level 32
Düzenle Düzenle secure auth ON
Düzenle Düzenle secure file priv
Düzenle Düzenle secure timestamp NO
Düzenle Düzenle server id 1
Düzenle Düzenle session track schema ON
Düzenle Düzenle session track state change OFF
Düzenle Düzenle session track system variables autocommit,​character_set_client,​character_set_connection,​character_set_results,​time_zone
Düzenle Düzenle session track transaction info OFF
Düzenle Düzenle skip external locking ON
Düzenle Düzenle skip name resolve OFF
Düzenle Düzenle skip networking OFF
Düzenle Düzenle skip show database OFF
Düzenle Düzenle slave compressed protocol OFF
Düzenle Düzenle slave ddl exec mode IDEMPOTENT
Düzenle Düzenle slave domain parallel threads 0
Düzenle Düzenle slave exec mode STRICT
Düzenle Düzenle slave load tmpdir /tmp
Düzenle Düzenle slave max allowed packet 1,​073,​741,​824
Düzenle Düzenle slave net timeout 60
Düzenle Düzenle slave parallel max queued 131,​072
Düzenle Düzenle slave parallel mode conservative
Düzenle Düzenle slave parallel threads 0
Düzenle Düzenle slave parallel workers 0
Düzenle Düzenle slave run triggers for rbr NO
Düzenle Düzenle slave skip errors OFF
Düzenle Düzenle slave sql verify checksum ON
Düzenle Düzenle slave transaction retries 10
Düzenle Düzenle slave transaction retry errors 1158,​1159,​1160,​1161,​1205,​1213,​1429,​2013,​12701
Düzenle Düzenle slave transaction retry interval 0
Düzenle Düzenle slave type conversions
Düzenle Düzenle slow launch time 2
Düzenle Düzenle slow query log OFF
Düzenle Düzenle slow query log file /var/log/mysql/mariadb-slow.log
Düzenle Düzenle socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Düzenle Düzenle sort buffer size 4,​194,​304
Düzenle Düzenle sql auto is null OFF
Düzenle Düzenle sql big selects ON
Düzenle Düzenle sql buffer result OFF
Düzenle Düzenle sql log bin ON
Düzenle Düzenle sql log off OFF
Düzenle Düzenle sql mode STRICT_TRANS_TABLES,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_AUTO_CREATE_USER,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Düzenle Düzenle sql notes ON
Düzenle Düzenle sql quote show create ON
Düzenle Düzenle sql safe updates OFF
Düzenle Düzenle sql select limit 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Düzenle Düzenle sql slave skip counter 0
Düzenle Düzenle sql warnings OFF
Düzenle Düzenle ssl ca
Düzenle Düzenle ssl capath
Düzenle Düzenle ssl cert
Düzenle Düzenle ssl cipher
Düzenle Düzenle ssl crl
Düzenle Düzenle ssl crlpath
Düzenle Düzenle ssl key
Düzenle Düzenle standard compliant cte ON
Düzenle Düzenle storage engine InnoDB
Düzenle Düzenle stored program cache 256
Düzenle Düzenle strict password validation ON
Düzenle Düzenle sync binlog 0
Düzenle Düzenle sync frm ON
Düzenle Düzenle sync master info 10,​000
Düzenle Düzenle sync relay log 10,​000
Düzenle Düzenle sync relay log info 10,​000
Düzenle Düzenle system time zone CET
Düzenle Düzenle system versioning alter history ERROR
Düzenle Düzenle system versioning asof DEFAULT
Düzenle Düzenle table definition cache 400
Düzenle Düzenle table open cache 400
Düzenle Düzenle table open cache instances 8
Düzenle Düzenle tcp keepalive interval 0
Düzenle Düzenle tcp keepalive probes 0
Düzenle Düzenle tcp keepalive time 0
Düzenle Düzenle tcp nodelay ON
Düzenle Düzenle thread cache size 8
Düzenle Düzenle thread concurrency 10
Düzenle Düzenle thread handling one-thread-per-connection
Düzenle Düzenle thread pool idle timeout 60
Düzenle Düzenle thread pool max threads 65,​536
Düzenle Düzenle thread pool oversubscribe 3
Düzenle Düzenle thread pool prio kickup timer 1,​000
Düzenle Düzenle thread pool priority auto
Düzenle Düzenle thread pool size 2
Düzenle Düzenle thread pool stall limit 500
Düzenle Düzenle thread stack 196,​608
Düzenle Düzenle time format %H:%i:%s
Düzenle Düzenle time zone SYSTEM
Düzenle Düzenle timed mutexes OFF
Düzenle Düzenle tls version TLSv1.1,​TLSv1.2,​TLSv1.3
Düzenle Düzenle tmp disk table size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Düzenle Düzenle tmp memory table size 33,​554,​432
Düzenle Düzenle tmp table size 33,​554,​432
Düzenle Düzenle tmpdir /tmp
Düzenle Düzenle transaction alloc block size 8,​192
Düzenle Düzenle transaction prealloc size 4,​096
Düzenle Düzenle tx isolation REPEATABLE-READ
Düzenle Düzenle tx read only OFF
Düzenle Düzenle unique checks ON
Düzenle Düzenle updatable views with limit YES
Düzenle Düzenle use stat tables PREFERABLY_FOR_QUERIES
Düzenle Düzenle userstat OFF
Düzenle Düzenle version 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log
Düzenle Düzenle version comment mariadb.org binary distribution
Düzenle Düzenle version compile machine x86_64
Düzenle Düzenle version compile os debian-linux-gnu
Düzenle Düzenle version malloc library system
Düzenle Düzenle version source revision 4c2464b87d58a43d1292e166bae6720b51f4b000
Düzenle Düzenle version ssl library OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
Düzenle Düzenle wait timeout 600
Düzenle Düzenle wsrep osu method TOI
Düzenle Düzenle wsrep sr store table
Düzenle Düzenle wsrep auto increment control ON
Düzenle Düzenle wsrep causal reads OFF
Düzenle Düzenle wsrep certification rules strict
Düzenle Düzenle wsrep certify nonpk ON
Düzenle Düzenle wsrep cluster address
Düzenle Düzenle wsrep cluster name my_wsrep_cluster
Düzenle Düzenle wsrep convert lock to trx OFF
Düzenle Düzenle wsrep data home dir /var/lib/mysql/
Düzenle Düzenle wsrep dbug option
Düzenle Düzenle wsrep debug NONE
Düzenle Düzenle wsrep desync OFF
Düzenle Düzenle wsrep dirty reads OFF
Düzenle Düzenle wsrep drupal 282555 workaround OFF
Düzenle Düzenle wsrep forced binlog format NONE
Düzenle Düzenle wsrep gtid domain id 0
Düzenle Düzenle wsrep gtid mode OFF
Düzenle Düzenle wsrep ignore apply errors 7
Düzenle Düzenle wsrep load data splitting OFF
Düzenle Düzenle wsrep log conflicts OFF
Düzenle Düzenle wsrep max ws rows 0
Düzenle Düzenle wsrep max ws size 2,​147,​483,​647
Düzenle Düzenle wsrep mysql replication bundle 0
Düzenle Düzenle wsrep node address
Düzenle Düzenle wsrep node incoming address AUTO
Düzenle Düzenle wsrep node name demo-mariadb
Düzenle Düzenle wsrep notify cmd
Düzenle Düzenle wsrep on OFF
Düzenle Düzenle wsrep patch version wsrep_26.22
Düzenle Düzenle wsrep provider none
Düzenle Düzenle wsrep provider options
Düzenle Düzenle wsrep recover OFF
Düzenle Düzenle wsrep reject queries NONE
Düzenle Düzenle wsrep replicate myisam OFF
Düzenle Düzenle wsrep restart slave OFF
Düzenle Düzenle wsrep retry autocommit 1
Düzenle Düzenle wsrep slave fk checks ON
Düzenle Düzenle wsrep slave uk checks OFF
Düzenle Düzenle wsrep slave threads 1
Düzenle Düzenle wsrep sst auth
Düzenle Düzenle wsrep sst donor
Düzenle Düzenle wsrep sst donor rejects queries OFF
Düzenle Düzenle wsrep sst method rsync
Düzenle Düzenle wsrep sst receive address AUTO
Düzenle Düzenle wsrep start position 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
Düzenle Düzenle wsrep sync wait 0
Düzenle Düzenle wsrep trx fragment size 0
Düzenle Düzenle wsrep trx fragment unit bytes