Tutaj upuść pliki

Przesyłanie SQL ( 0 ) x -

Ustawienia strony Kliknij na pasku, aby przewinąć do góry strony
Wciśnij Ctrl+Enter aby wykonać zapytanie Wciśnij Enter, aby wykonać zapytanie
rosnąco
malejąco
Kolejność:
Debug SQL
Licznik
Kolejność wykonywania
Zajeło czasu
Sortuj według:
Grupuj kwerendy
Rozgrupuj kwerendy
Zwiń Rozszerz Pokaż ścieżkę Ukryj ścieżkę Liczba: Zajeło to:
Opcje
Ustaw wartość domyślną
Zwiń Rozszerz Wykonaj zapytanie ponownie Edytuj Wyjaśnij Profilowanie Zapytanie nie powiodło się Baza danych: Czas zapytania:

Zmienne i ustawienia serwera Dokumentacja

Zapisz Zapisz Anuluj Anuluj Dokumentacja
Filtry
Działanie Zmienna Wartość
Edytuj Edytuj activate all roles on login OFF
Edytuj Edytuj admin address
Edytuj Edytuj admin port 33,​062
Edytuj Edytuj auto generate certs ON
Edytuj Edytuj auto increment increment 1
Edytuj Edytuj auto increment offset 1
Edytuj Edytuj autocommit ON
Edytuj Edytuj automatic sp privileges ON
Edytuj Edytuj avoid temporal upgrade OFF
Edytuj Edytuj back log 151
Edytuj Edytuj basedir /usr/
Edytuj Edytuj big tables OFF
Edytuj Edytuj bind address 192.168.30.23
Edytuj Edytuj binlog cache size 32,​768
Edytuj Edytuj binlog checksum CRC32
Edytuj Edytuj binlog direct non transactional updates OFF
Edytuj Edytuj binlog encryption OFF
Edytuj Edytuj binlog error action ABORT_SERVER
Edytuj Edytuj binlog expire logs seconds 2,​592,​000
Edytuj Edytuj binlog format ROW
Edytuj Edytuj binlog group commit sync delay 0
Edytuj Edytuj binlog group commit sync no delay count 0
Edytuj Edytuj binlog gtid simple recovery ON
Edytuj Edytuj binlog max flush queue time 0
Edytuj Edytuj binlog order commits ON
Edytuj Edytuj binlog rotate encryption master key at startup OFF
Edytuj Edytuj binlog row event max size 8,​192
Edytuj Edytuj binlog row image FULL
Edytuj Edytuj binlog row metadata MINIMAL
Edytuj Edytuj binlog row value options
Edytuj Edytuj binlog rows query log events OFF
Edytuj Edytuj binlog stmt cache size 32,​768
Edytuj Edytuj binlog transaction dependency history size 25,​000
Edytuj Edytuj binlog transaction dependency tracking COMMIT_ORDER
Edytuj Edytuj block encryption mode aes-128-ecb
Edytuj Edytuj bulk insert buffer size 8,​388,​608
Edytuj Edytuj caching sha2 password auto generate rsa keys ON
Edytuj Edytuj caching sha2 password private key path private_key.pem
Edytuj Edytuj caching sha2 password public key path public_key.pem
Edytuj Edytuj character set client utf8mb4
Edytuj Edytuj character set connection utf8mb4
Edytuj Edytuj character set database utf8mb4
Edytuj Edytuj character set filesystem binary
Edytuj Edytuj character set results utf8mb4
Edytuj Edytuj character set server utf8mb4
Edytuj Edytuj character set system utf8
Edytuj Edytuj character sets dir /usr/share/mysql-8.0/charsets/
Edytuj Edytuj check proxy users OFF
Edytuj Edytuj collation connection utf8mb4_0900_ai_ci
collation connection (Wartość sesji) utf8mb4_unicode_ci
Edytuj Edytuj collation database utf8mb4_0900_ai_ci
Edytuj Edytuj collation server utf8mb4_0900_ai_ci
Edytuj Edytuj completion type NO_CHAIN
Edytuj Edytuj concurrent insert AUTO
Edytuj Edytuj connect timeout 10
Edytuj Edytuj core file OFF
Edytuj Edytuj create admin listener thread OFF
Edytuj Edytuj cte max recursion depth 1,​000
Edytuj Edytuj datadir /var/lib/mysql/
Edytuj Edytuj default authentication plugin mysql_native_password
Edytuj Edytuj default collation for utf8mb4 utf8mb4_0900_ai_ci
Edytuj Edytuj default password lifetime 0
Edytuj Edytuj default storage engine InnoDB
Edytuj Edytuj default table encryption OFF
Edytuj Edytuj default tmp storage engine InnoDB
Edytuj Edytuj default week format 0
Edytuj Edytuj delay key write ON
Edytuj Edytuj delayed insert limit 100
Edytuj Edytuj delayed insert timeout 300
Edytuj Edytuj delayed queue size 1,​000
Edytuj Edytuj disabled storage engines
Edytuj Edytuj disconnect on expired password ON
Edytuj Edytuj div precision increment 4
Edytuj Edytuj end markers in json OFF
Edytuj Edytuj enforce gtid consistency OFF
Edytuj Edytuj eq range index dive limit 200
Edytuj Edytuj event scheduler ON
Edytuj Edytuj expire logs days 0
Edytuj Edytuj explicit defaults for timestamp ON
Edytuj Edytuj flush OFF
Edytuj Edytuj flush time 0
Edytuj Edytuj foreign key checks ON
Edytuj Edytuj ft boolean syntax + -><()~*:""&|
Edytuj Edytuj ft max word len 84
Edytuj Edytuj ft min word len 4
Edytuj Edytuj ft query expansion limit 20
Edytuj Edytuj ft stopword file (built-in)
Edytuj Edytuj general log OFF
Edytuj Edytuj general log file /var/lib/mysql/demo-mysql.log
Edytuj Edytuj generated random password length 20
Edytuj Edytuj group concat max len 1,​024
Edytuj Edytuj group replication consistency EVENTUAL
Edytuj Edytuj gtid executed
Edytuj Edytuj gtid executed compression period 1,​000
Edytuj Edytuj gtid mode OFF
Edytuj Edytuj gtid owned
Edytuj Edytuj gtid purged
Edytuj Edytuj have compress YES
Edytuj Edytuj have dynamic loading YES
Edytuj Edytuj have geometry YES
Edytuj Edytuj have openssl YES
Edytuj Edytuj have profiling YES
Edytuj Edytuj have query cache NO
Edytuj Edytuj have rtree keys YES
Edytuj Edytuj have ssl YES
Edytuj Edytuj have statement timeout YES
Edytuj Edytuj have symlink DISABLED
Edytuj Edytuj histogram generation max mem size 20,​000,​000
Edytuj Edytuj host cache size 279
Edytuj Edytuj hostname demo-mysql
Edytuj Edytuj information schema stats expiry 86,​400
Edytuj Edytuj init connect
Edytuj Edytuj init file
Edytuj Edytuj init slave
Edytuj Edytuj innodb adaptive flushing ON
Edytuj Edytuj innodb adaptive flushing lwm 10
Edytuj Edytuj innodb adaptive hash index ON
Edytuj Edytuj innodb adaptive hash index parts 8
Edytuj Edytuj innodb adaptive max sleep delay 150,​000
Edytuj Edytuj innodb api bk commit interval 5
Edytuj Edytuj innodb api disable rowlock OFF
Edytuj Edytuj innodb api enable binlog OFF
Edytuj Edytuj innodb api enable mdl OFF
Edytuj Edytuj innodb api trx level 0
Edytuj Edytuj innodb autoextend increment 64
Edytuj Edytuj innodb autoinc lock mode 2
Edytuj Edytuj innodb buffer pool chunk size 134,​217,​728
Edytuj Edytuj innodb buffer pool dump at shutdown ON
Edytuj Edytuj innodb buffer pool dump now OFF
Edytuj Edytuj innodb buffer pool dump pct 25
Edytuj Edytuj innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
Edytuj Edytuj innodb buffer pool in core file ON
Edytuj Edytuj innodb buffer pool instances 1
Edytuj Edytuj innodb buffer pool load abort OFF
Edytuj Edytuj innodb buffer pool load at startup ON
Edytuj Edytuj innodb buffer pool load now OFF
Edytuj Edytuj innodb buffer pool size 134,​217,​728
Edytuj Edytuj innodb change buffer max size 25
Edytuj Edytuj innodb change buffering all
Edytuj Edytuj innodb checksum algorithm crc32
Edytuj Edytuj innodb cmp per index enabled OFF
Edytuj Edytuj innodb commit concurrency 0
Edytuj Edytuj innodb compression failure threshold pct 5
Edytuj Edytuj innodb compression level 6
Edytuj Edytuj innodb compression pad pct max 50
Edytuj Edytuj innodb concurrency tickets 5,​000
Edytuj Edytuj innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
Edytuj Edytuj innodb data home dir
Edytuj Edytuj innodb deadlock detect ON
Edytuj Edytuj innodb dedicated server OFF
Edytuj Edytuj innodb default row format dynamic
Edytuj Edytuj innodb directories
Edytuj Edytuj innodb disable sort file cache OFF
Edytuj Edytuj innodb doublewrite ON
Edytuj Edytuj innodb fast shutdown 1
Edytuj Edytuj innodb file per table ON
Edytuj Edytuj innodb fill factor 100
Edytuj Edytuj innodb flush log at timeout 1
Edytuj Edytuj innodb flush log at trx commit 1
Edytuj Edytuj innodb flush method fsync
Edytuj Edytuj innodb flush neighbors 0
Edytuj Edytuj innodb flush sync ON
Edytuj Edytuj innodb flushing avg loops 30
Edytuj Edytuj innodb force load corrupted OFF
Edytuj Edytuj innodb force recovery 0
Edytuj Edytuj innodb fsync threshold 0
Edytuj Edytuj innodb ft aux table
Edytuj Edytuj innodb ft cache size 8,​000,​000
Edytuj Edytuj innodb ft enable diag print OFF
Edytuj Edytuj innodb ft enable stopword ON
Edytuj Edytuj innodb ft max token size 84
Edytuj Edytuj innodb ft min token size 3
Edytuj Edytuj innodb ft num word optimize 2,​000
Edytuj Edytuj innodb ft result cache limit 2,​000,​000,​000
Edytuj Edytuj innodb ft server stopword table
Edytuj Edytuj innodb ft sort pll degree 2
Edytuj Edytuj innodb ft total cache size 640,​000,​000
Edytuj Edytuj innodb ft user stopword table
Edytuj Edytuj innodb idle flush pct 100
Edytuj Edytuj innodb io capacity 200
Edytuj Edytuj innodb io capacity max 2,​000
Edytuj Edytuj innodb lock wait timeout 50
Edytuj Edytuj innodb log buffer size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj innodb log checksums ON
Edytuj Edytuj innodb log compressed pages ON
Edytuj Edytuj innodb log file size 50,​331,​648
Edytuj Edytuj innodb log files in group 2
Edytuj Edytuj innodb log group home dir ./
Edytuj Edytuj innodb log spin cpu abs lwm 80
Edytuj Edytuj innodb log spin cpu pct hwm 50
Edytuj Edytuj innodb log wait for flush spin hwm 400
Edytuj Edytuj innodb log write ahead size 8,​192
Edytuj Edytuj innodb lru scan depth 1,​024
Edytuj Edytuj innodb max dirty pages pct 90
Edytuj Edytuj innodb max dirty pages pct lwm 10
Edytuj Edytuj innodb max purge lag 0
Edytuj Edytuj innodb max purge lag delay 0
Edytuj Edytuj innodb max undo log size 1,​073,​741,​824
Edytuj Edytuj innodb monitor disable
Edytuj Edytuj innodb monitor enable
Edytuj Edytuj innodb monitor reset
Edytuj Edytuj innodb monitor reset all
Edytuj Edytuj innodb numa interleave OFF
Edytuj Edytuj innodb old blocks pct 37
Edytuj Edytuj innodb old blocks time 1,​000
Edytuj Edytuj innodb online alter log max size 134,​217,​728
Edytuj Edytuj innodb open files 4,​000
Edytuj Edytuj innodb optimize fulltext only OFF
Edytuj Edytuj innodb page cleaners 1
Edytuj Edytuj innodb page size 16,​384
Edytuj Edytuj innodb parallel read threads 4
Edytuj Edytuj innodb print all deadlocks OFF
Edytuj Edytuj innodb print ddl logs OFF
Edytuj Edytuj innodb purge batch size 300
Edytuj Edytuj innodb purge rseg truncate frequency 128
Edytuj Edytuj innodb purge threads 4
Edytuj Edytuj innodb random read ahead OFF
Edytuj Edytuj innodb read ahead threshold 56
Edytuj Edytuj innodb read io threads 4
Edytuj Edytuj innodb read only OFF
Edytuj Edytuj innodb redo log archive dirs
Edytuj Edytuj innodb redo log encrypt OFF
Edytuj Edytuj innodb replication delay 0
Edytuj Edytuj innodb rollback on timeout OFF
Edytuj Edytuj innodb rollback segments 128
Edytuj Edytuj innodb sort buffer size 1,​048,​576
Edytuj Edytuj innodb spin wait delay 6
Edytuj Edytuj innodb spin wait pause multiplier 50
Edytuj Edytuj innodb stats auto recalc ON
Edytuj Edytuj innodb stats include delete marked OFF
Edytuj Edytuj innodb stats method nulls_equal
Edytuj Edytuj innodb stats on metadata OFF
Edytuj Edytuj innodb stats persistent ON
Edytuj Edytuj innodb stats persistent sample pages 20
Edytuj Edytuj innodb stats transient sample pages 8
Edytuj Edytuj innodb status output OFF
Edytuj Edytuj innodb status output locks OFF
Edytuj Edytuj innodb strict mode ON
Edytuj Edytuj innodb sync array size 1
Edytuj Edytuj innodb sync spin loops 30
Edytuj Edytuj innodb table locks ON
Edytuj Edytuj innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
Edytuj Edytuj innodb temp tablespaces dir ./#innodb_temp/
Edytuj Edytuj innodb thread concurrency 0
Edytuj Edytuj innodb thread sleep delay 10,​000
Edytuj Edytuj innodb tmpdir
Edytuj Edytuj innodb undo directory ./
Edytuj Edytuj innodb undo log encrypt OFF
Edytuj Edytuj innodb undo log truncate ON
Edytuj Edytuj innodb undo tablespaces 2
Edytuj Edytuj innodb use native aio ON
Edytuj Edytuj innodb version 8.0.18
Edytuj Edytuj innodb write io threads 4
Edytuj Edytuj interactive timeout 28,​800
Edytuj Edytuj internal tmp mem storage engine TempTable
Edytuj Edytuj join buffer size 262,​144
Edytuj Edytuj keep files on create OFF
Edytuj Edytuj key buffer size 8,​388,​608
Edytuj Edytuj key cache age threshold 300
Edytuj Edytuj key cache block size 1,​024
Edytuj Edytuj key cache division limit 100
Edytuj Edytuj keyring operations ON
Edytuj Edytuj large files support ON
Edytuj Edytuj large page size 0
Edytuj Edytuj large pages OFF
Edytuj Edytuj lc messages en_US
lc messages (Wartość sesji) pl_PL
Edytuj Edytuj lc messages dir /usr/share/mysql-8.0/
Edytuj Edytuj lc time names en_US
Edytuj Edytuj license GPL
Edytuj Edytuj local infile OFF
Edytuj Edytuj lock wait timeout 31,​536,​000
Edytuj Edytuj locked in memory OFF
Edytuj Edytuj log bin ON
Edytuj Edytuj log bin basename /var/lib/mysql/binlog
Edytuj Edytuj log bin index /var/lib/mysql/binlog.index
Edytuj Edytuj log bin trust function creators OFF
Edytuj Edytuj log bin use v1 row events OFF
Edytuj Edytuj log error /var/log/mysql/error.log
Edytuj Edytuj log error services log_filter_internal; log_sink_internal
Edytuj Edytuj log error suppression list
Edytuj Edytuj log error verbosity 2
Edytuj Edytuj log output FILE
Edytuj Edytuj log queries not using indexes OFF
Edytuj Edytuj log slave updates ON
Edytuj Edytuj log slow admin statements OFF
Edytuj Edytuj log slow extra OFF
Edytuj Edytuj log slow slave statements OFF
Edytuj Edytuj log statements unsafe for binlog ON
Edytuj Edytuj log throttle queries not using indexes 0
Edytuj Edytuj log timestamps UTC
Edytuj Edytuj long query time 10
Edytuj Edytuj low priority updates OFF
Edytuj Edytuj lower case file system OFF
Edytuj Edytuj lower case table names 0
Edytuj Edytuj mandatory roles
Edytuj Edytuj master info repository TABLE
Edytuj Edytuj master verify checksum OFF
Edytuj Edytuj max allowed packet 67,​108,​864
Edytuj Edytuj max binlog cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
Edytuj Edytuj max binlog size 1,​073,​741,​824
Edytuj Edytuj max binlog stmt cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
Edytuj Edytuj max connect errors 100
Edytuj Edytuj max connections 151
Edytuj Edytuj max delayed threads 20
Edytuj Edytuj max digest length 1,​024
Edytuj Edytuj max error count 1,​024
Edytuj Edytuj max execution time 0
Edytuj Edytuj max heap table size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj max insert delayed threads 20
Edytuj Edytuj max join size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj max length for sort data 4,​096
Edytuj Edytuj max points in geometry 65,​536
Edytuj Edytuj max prepared stmt count 16,​382
Edytuj Edytuj max relay log size 0
Edytuj Edytuj max seeks for key 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj max sort length 1,​024
Edytuj Edytuj max sp recursion depth 0
Edytuj Edytuj max user connections 0
Edytuj Edytuj max write lock count 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj min examined row limit 0
Edytuj Edytuj myisam data pointer size 6
Edytuj Edytuj myisam max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
Edytuj Edytuj myisam mmap size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj myisam recover options OFF
Edytuj Edytuj myisam repair threads 1
Edytuj Edytuj myisam sort buffer size 8,​388,​608
Edytuj Edytuj myisam stats method nulls_unequal
Edytuj Edytuj myisam use mmap OFF
Edytuj Edytuj mysql native password proxy users OFF
Edytuj Edytuj mysqlx bind address *
Edytuj Edytuj mysqlx connect timeout 30
Edytuj Edytuj mysqlx document id unique prefix 0
Edytuj Edytuj mysqlx enable hello notice ON
Edytuj Edytuj mysqlx idle worker thread timeout 60
Edytuj Edytuj mysqlx interactive timeout 28,​800
Edytuj Edytuj mysqlx max allowed packet 67,​108,​864
Edytuj Edytuj mysqlx max connections 100
Edytuj Edytuj mysqlx min worker threads 2
Edytuj Edytuj mysqlx port 33,​060
Edytuj Edytuj mysqlx port open timeout 0
Edytuj Edytuj mysqlx read timeout 30
Edytuj Edytuj mysqlx socket /var/run/mysqld/mysqlx.sock
Edytuj Edytuj mysqlx ssl ca
Edytuj Edytuj mysqlx ssl capath
Edytuj Edytuj mysqlx ssl cert
Edytuj Edytuj mysqlx ssl cipher
Edytuj Edytuj mysqlx ssl crl
Edytuj Edytuj mysqlx ssl crlpath
Edytuj Edytuj mysqlx ssl key
Edytuj Edytuj mysqlx wait timeout 28,​800
Edytuj Edytuj mysqlx write timeout 60
Edytuj Edytuj net buffer length 16,​384
Edytuj Edytuj net read timeout 30
Edytuj Edytuj net retry count 10
Edytuj Edytuj net write timeout 60
Edytuj Edytuj new OFF
Edytuj Edytuj ngram token size 2
Edytuj Edytuj offline mode OFF
Edytuj Edytuj old OFF
Edytuj Edytuj old alter table OFF
Edytuj Edytuj open files limit 10,​000
Edytuj Edytuj optimizer prune level 1
Edytuj Edytuj optimizer search depth 62
Edytuj Edytuj optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​engine_condition_pushdown=on,​index_condition_pushdown=on,​mrr=on,​mrr_cost_based=on,​block_nested_loop=on,​batched_key_access=off,​materialization=on,​semijoin=on,​loosescan=on,​firstmatch=on,​duplicateweedout=on,​subquery_materialization_cost_based=on,​use_index_extensions=on,​condition_fanout_filter=on,​derived_merge=on,​use_invisible_indexes=off,​skip_scan=on,​hash_join=on
Edytuj Edytuj optimizer trace enabled=off,​one_line=off
Edytuj Edytuj optimizer trace features greedy_search=on,​range_optimizer=on,​dynamic_range=on,​repeated_subselect=on
Edytuj Edytuj optimizer trace limit 1
Edytuj Edytuj optimizer trace max mem size 1,​048,​576
Edytuj Edytuj optimizer trace offset -1
Edytuj Edytuj parser max mem size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj partial revokes OFF
Edytuj Edytuj password history 0
Edytuj Edytuj password require current OFF
Edytuj Edytuj password reuse interval 0
Edytuj Edytuj performance schema ON
Edytuj Edytuj performance schema accounts size -1
Edytuj Edytuj performance schema digests size 10,​000
Edytuj Edytuj performance schema error size 4,​593
Edytuj Edytuj performance schema events stages history long size 10,​000
Edytuj Edytuj performance schema events stages history size 10
Edytuj Edytuj performance schema events statements history long size 10,​000
Edytuj Edytuj performance schema events statements history size 10
Edytuj Edytuj performance schema events transactions history long size 10,​000
Edytuj Edytuj performance schema events transactions history size 10
Edytuj Edytuj performance schema events waits history long size 10,​000
Edytuj Edytuj performance schema events waits history size 10
Edytuj Edytuj performance schema hosts size -1
Edytuj Edytuj performance schema max cond classes 100
Edytuj Edytuj performance schema max cond instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max digest length 1,​024
Edytuj Edytuj performance schema max digest sample age 60
Edytuj Edytuj performance schema max file classes 80
Edytuj Edytuj performance schema max file handles 32,​768
Edytuj Edytuj performance schema max file instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max index stat -1
Edytuj Edytuj performance schema max memory classes 450
Edytuj Edytuj performance schema max metadata locks -1
Edytuj Edytuj performance schema max mutex classes 300
Edytuj Edytuj performance schema max mutex instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max prepared statements instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max program instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max rwlock classes 60
Edytuj Edytuj performance schema max rwlock instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max socket classes 10
Edytuj Edytuj performance schema max socket instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max sql text length 1,​024
Edytuj Edytuj performance schema max stage classes 175
Edytuj Edytuj performance schema max statement classes 218
Edytuj Edytuj performance schema max statement stack 10
Edytuj Edytuj performance schema max table handles -1
Edytuj Edytuj performance schema max table instances -1
Edytuj Edytuj performance schema max table lock stat -1
Edytuj Edytuj performance schema max thread classes 100
Edytuj Edytuj performance schema max thread instances -1
Edytuj Edytuj performance schema session connect attrs size 512
Edytuj Edytuj performance schema setup actors size -1
Edytuj Edytuj performance schema setup objects size -1
Edytuj Edytuj performance schema users size -1
Edytuj Edytuj persist only admin x509 subject
Edytuj Edytuj persisted globals load ON
Edytuj Edytuj pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Edytuj Edytuj plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
Edytuj Edytuj port 3,​306
Edytuj Edytuj preload buffer size 32,​768
Edytuj Edytuj print identified with as hex OFF
Edytuj Edytuj profiling OFF
Edytuj Edytuj profiling history size 15
Edytuj Edytuj protocol compression algorithms zlib,​zstd,​uncompressed
Edytuj Edytuj protocol version 10
Edytuj Edytuj query alloc block size 8,​192
Edytuj Edytuj query prealloc size 8,​192
Edytuj Edytuj range alloc block size 4,​096
Edytuj Edytuj range optimizer max mem size 8,​388,​608
Edytuj Edytuj rbr exec mode STRICT
Edytuj Edytuj read buffer size 131,​072
Edytuj Edytuj read only OFF
Edytuj Edytuj read rnd buffer size 262,​144
Edytuj Edytuj regexp stack limit 8,​000,​000
Edytuj Edytuj regexp time limit 32
Edytuj Edytuj relay log demo-mysql-relay-bin
Edytuj Edytuj relay log basename /var/lib/mysql/demo-mysql-relay-bin
Edytuj Edytuj relay log index /var/lib/mysql/demo-mysql-relay-bin.index
Edytuj Edytuj relay log info file relay-log.info
Edytuj Edytuj relay log info repository TABLE
Edytuj Edytuj relay log purge ON
Edytuj Edytuj relay log recovery OFF
Edytuj Edytuj relay log space limit 0
Edytuj Edytuj report host
Edytuj Edytuj report password
Edytuj Edytuj report port 3,​306
Edytuj Edytuj report user
Edytuj Edytuj require secure transport OFF
Edytuj Edytuj rpl read size 8,​192
Edytuj Edytuj rpl stop slave timeout 31,​536,​000
Edytuj Edytuj schema definition cache 256
Edytuj Edytuj secondary engine cost threshold 100,​000
Edytuj Edytuj secure file priv /var/lib/mysql-files/
Edytuj Edytuj server id 1
Edytuj Edytuj server id bits 32
Edytuj Edytuj server uuid e2de1825-fb1e-11e9-b58c-525400cd7f1c
Edytuj Edytuj session track gtids OFF
Edytuj Edytuj session track schema ON
Edytuj Edytuj session track state change OFF
Edytuj Edytuj session track system variables time_zone,​autocommit,​character_set_client,​character_set_results,​character_set_connection
Edytuj Edytuj session track transaction info OFF
Edytuj Edytuj sha256 password auto generate rsa keys ON
Edytuj Edytuj sha256 password private key path private_key.pem
Edytuj Edytuj sha256 password proxy users OFF
Edytuj Edytuj sha256 password public key path public_key.pem
Edytuj Edytuj show create table verbosity OFF
Edytuj Edytuj show old temporals OFF
Edytuj Edytuj skip external locking ON
Edytuj Edytuj skip name resolve OFF
Edytuj Edytuj skip networking OFF
Edytuj Edytuj skip show database OFF
Edytuj Edytuj slave allow batching OFF
Edytuj Edytuj slave checkpoint group 512
Edytuj Edytuj slave checkpoint period 300
Edytuj Edytuj slave compressed protocol OFF
Edytuj Edytuj slave exec mode STRICT
Edytuj Edytuj slave load tmpdir /tmp
Edytuj Edytuj slave max allowed packet 1,​073,​741,​824
Edytuj Edytuj slave net timeout 60
Edytuj Edytuj slave parallel type DATABASE
Edytuj Edytuj slave parallel workers 0
Edytuj Edytuj slave pending jobs size max 134,​217,​728
Edytuj Edytuj slave preserve commit order OFF
Edytuj Edytuj slave rows search algorithms INDEX_SCAN,​HASH_SCAN
Edytuj Edytuj slave skip errors OFF
Edytuj Edytuj slave sql verify checksum ON
Edytuj Edytuj slave transaction retries 10
Edytuj Edytuj slave type conversions
Edytuj Edytuj slow launch time 2
Edytuj Edytuj slow query log OFF
Edytuj Edytuj slow query log file /var/lib/mysql/demo-mysql-slow.log
Edytuj Edytuj socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Edytuj Edytuj sort buffer size 262,​144
Edytuj Edytuj sql auto is null OFF
Edytuj Edytuj sql big selects ON
Edytuj Edytuj sql buffer result OFF
Edytuj Edytuj sql log off OFF
Edytuj Edytuj sql mode ONLY_FULL_GROUP_BY,​STRICT_TRANS_TABLES,​NO_ZERO_IN_DATE,​NO_ZERO_DATE,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Edytuj Edytuj sql notes ON
Edytuj Edytuj sql quote show create ON
Edytuj Edytuj sql require primary key OFF
Edytuj Edytuj sql safe updates OFF
Edytuj Edytuj sql select limit 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
Edytuj Edytuj sql slave skip counter 0
Edytuj Edytuj sql warnings OFF
Edytuj Edytuj ssl ca ca.pem
Edytuj Edytuj ssl capath
Edytuj Edytuj ssl cert server-cert.pem
Edytuj Edytuj ssl cipher
Edytuj Edytuj ssl crl
Edytuj Edytuj ssl crlpath
Edytuj Edytuj ssl fips mode OFF
Edytuj Edytuj ssl key server-key.pem
Edytuj Edytuj stored program cache 256
Edytuj Edytuj stored program definition cache 256
Edytuj Edytuj super read only OFF
Edytuj Edytuj sync binlog 1
Edytuj Edytuj sync master info 10,​000
Edytuj Edytuj sync relay log 10,​000
Edytuj Edytuj sync relay log info 10,​000
Edytuj Edytuj system time zone CET
Edytuj Edytuj table definition cache 2,​000
Edytuj Edytuj table encryption privilege check OFF
Edytuj Edytuj table open cache 4,​000
Edytuj Edytuj table open cache instances 16
Edytuj Edytuj tablespace definition cache 256
Edytuj Edytuj temptable max ram 1,​073,​741,​824
Edytuj Edytuj temptable use mmap ON
Edytuj Edytuj thread cache size 9
Edytuj Edytuj thread handling one-thread-per-connection
Edytuj Edytuj thread stack 286,​720
Edytuj Edytuj time zone SYSTEM
Edytuj Edytuj tls ciphersuites
Edytuj Edytuj tls version TLSv1,​TLSv1.1,​TLSv1.2
Edytuj Edytuj tmp table size 16,​777,​216
Edytuj Edytuj tmpdir /tmp
Edytuj Edytuj transaction alloc block size 8,​192
Edytuj Edytuj transaction isolation REPEATABLE-READ
Edytuj Edytuj transaction prealloc size 4,​096
Edytuj Edytuj transaction read only OFF
Edytuj Edytuj transaction write set extraction XXHASH64
Edytuj Edytuj unique checks ON
Edytuj Edytuj updatable views with limit YES
Edytuj Edytuj version 8.0.18
Edytuj Edytuj version comment MySQL Community Server - GPL
Edytuj Edytuj version compile machine x86_64
Edytuj Edytuj version compile os Linux
Edytuj Edytuj version compile zlib 1.2.11
Edytuj Edytuj wait timeout 28,​800
Edytuj Edytuj windowing use high precision ON