Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Lưu lượng mạng kể từ lúc khởi chạy: 2,8 MiB

Máy phục vụ MySQL này đã chạy 0 ngày, 0 giờ, 7 phút và 8 giây. Nó được khởi động vào Th10 07, 2022 lúc 08:16 PM.

Lưu lượng Trên các máy dịch vụ bận rộn, bộ đếm byte có thể bị tràn, do đó thống kê dạng báo cáo bởi máy dịch vụ MySQL có thể không chính xác. # ø per hour
Đã nhận 786,3 KiB 6,5 MiB
Đã gửi 2,0 MiB 17,2 MiB
Tổng cộng 2,8 MiB 23,6 MiB
Kết nối # ø per hour %
Số kết nối đồng thời t.đa 6 --- ---
Cố thử gặp lỗi 0 0 0%
Bị hủy bỏ 2 16,82 <0.01%
Tổng cộng 1.187 9.984,11 100,00%

Trạng thái bản sao

Primary status

Biến Giá trị
File binlog.000006
Position 87011
Binlog_Do_DB
Binlog_Ignore_DB