วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

Network traffic since startup: 2.0 เมกกะไบต์

This MySQL server has been running for 0 วัน, 0 ชั่วโมง, 8 นาที, 37 วินาที. It started up on 01 ต.ค. 2022 เมื่อ 03:16 AM.

การจราจร On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect. # ø per hour
ได้รับ 451.7 กิโลไบต์ 3.1 เมกกะไบต์
ถูกส่ง 1.6 เมกกะไบต์ 10.9 เมกกะไบต์
รวม 2.0 เมกกะไบต์ 14.0 เมกกะไบต์
การเชื่อมต่อ # ø per hour %
Max. concurrent connections 4 --- ---
ความพยายามล้มเหลว 0 0 0%
ยกเลิก 0 0 0%
รวม 399 2,778.34 100.00%

Replication status

Primary status

ตัวแปร ค่า
File binlog.000006
Position 2314
Binlog_Do_DB
Binlog_Ignore_DB