Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
SQL-frågor
Inställningar för SQL-frågor.
SQL-frågor
Dokumentation Anger om SQL-frågor som genereras av phpMyAdmin ska visas. Återställ standardvärde
Dokumentation Anger om en varning ("Är du riktigt säker…") ska visas när du håller på att förlora data. Återställ standardvärde
Dokumentation Antal frågor som sparas i historiken. Återställ standardvärde
Dokumentation Om aktiverat fortsätter phpMyAdmin att utföra fleruttrycksfrågor även om en av frågorna misslyckades. Återställ standardvärde
Dokumentation Maximalt antal tecken som används när en SQL-fråga visas. Återställ standardvärde
Dokumentation Anger om frågerutan ska stanna på skärmen efter att den skickats. Återställ standardvärde
Dokumentation Använd användarvänlig editor för att redigera SQL-frågor (CodeMirror) med syntaxmarkering och radnummer. Återställ standardvärde
Dokumentation Rätta till sökningen innan du kör den. Kräver att "CodeMirror" aktiveras. Återställ standardvärde
Dokumentation Automatisk komplettering av namn på tabell och kolumn i SQL-sökningar. Återställ standardvärde
Dokumentation Standardvärdet för kryssrutan "Aktivera kontroller av främmande nycklar", för vissa sökningar. Återställ standardvärde
SQL-frågeruta
Anpassa länkar som visas i SQL-frågerutor.
SQL-frågeruta
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Run SQL query/queries on server “phpMyAdmin demo - MariaDB”: Dokumentation