Legg filene her

SQL upload ( 0 ) x -

Side-relaterte innstillinger Klikk på linjen for å bla til toppen av siden
Tast Ctrl+Enter for å utføre spørring Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Feilsøk SQL
Antall
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Slå sammen Utvid Show trace Hide trace Count: Tidsbruk:
Bokmerker
Oppdater
Legg til
Ingen bokmerker
Legg til bokmerke
Innstillinger
Angi forvalg
Slå sammen Utvid Spør igjen Rediger Forklar Profilering Bokmerke Spørringen mislyktes Database: Spørringens tidsforbruk:

  User accounts overview

Brukernavn Host name Passord Globale privilegier Note: MySQL privilege names are expressed in English. User group Rettighet Handling
localhost Ja ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
192.168.30.% Ja USAGE Nei Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
127.0.0.1 Nei ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
192.168.30.% Nei ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
::1 Nei ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
demo-mariadb Nei ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
localhost Nei ALL PRIVILEGES Ja Edit privileges Edit privileges Eksporter Eksporter
Med avkrysset: Med avkrysset:
Remove selected user accounts Remove selected user accounts

Tilbakekall alle aktive privilegier fra brukerne og slett dem etterpå.