Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:

Insticksprogram

AUTHENTICATION
Insticksprogram Beskrivning Version Författare Licens
mysql_native_password Native MySQL authentication 1.0 R.J.Silk, Sergei Golubchik GPL
mysql_old_password Old MySQL-4.0 authentication 1.0 R.J.Silk, Sergei Golubchik GPL
unix_socket Unix Socket based authentication 1.0 Sergei Golubchik GPL
INFORMATION SCHEMA
Insticksprogram Beskrivning Version Författare Licens
CLIENT_STATISTICS Client Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
FEEDBACK inaktiverad MariaDB User Feedback Plugin 1.1 Sergei Golubchik GPL
INDEX_STATISTICS Index Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
INNODB_BUFFER_PAGE InnoDB Buffer Page Information 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_BUFFER_PAGE_LRU InnoDB Buffer Page in LRU 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_BUFFER_POOL_STATS InnoDB Buffer Pool Statistics Information 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP Statistics for the InnoDB compression 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMPMEM Statistics for the InnoDB compressed buffer pool 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMPMEM_RESET Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; reset cumulated counts 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_PER_INDEX Statistics for the InnoDB compression (per index) 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET Statistics for the InnoDB compression (per index); reset cumulated counts 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_RESET Statistics for the InnoDB compression; reset cumulated counts 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_BEING_DELETED INNODB AUXILIARY FTS BEING DELETED TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_CONFIG INNODB AUXILIARY FTS CONFIG TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD Default stopword list for InnoDB Full Text Search 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_DELETED INNODB AUXILIARY FTS DELETED TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_INDEX_CACHE INNODB AUXILIARY FTS INDEX CACHED 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_INDEX_TABLE INNODB AUXILIARY FTS INDEX TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_LOCKS InnoDB conflicting locks 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_LOCK_WAITS InnoDB which lock is blocking which 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_METRICS InnoDB Metrics Info 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_MUTEXES InnoDB SYS_DATAFILES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_COLUMNS InnoDB SYS_COLUMNS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_DATAFILES InnoDB SYS_DATAFILES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_FIELDS InnoDB SYS_FIELDS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_FOREIGN InnoDB SYS_FOREIGN 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_FOREIGN_COLS InnoDB SYS_FOREIGN_COLS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_INDEXES InnoDB SYS_INDEXES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS InnoDB SYS_SEMAPHORE_WAITS 10.4 MariaDB Corporation GPL
INNODB_SYS_TABLES InnoDB SYS_TABLES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_TABLESPACES InnoDB SYS_TABLESPACES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_TABLESTATS InnoDB SYS_TABLESTATS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_VIRTUAL InnoDB SYS_VIRTUAL 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION InnoDB TABLESPACES_ENCRYPTION 10.4 Google Inc BSD
INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING InnoDB TABLESPACES_SCRUBBING 10.4 Google Inc BSD
INNODB_TRX InnoDB transactions 10.4 Oracle Corporation GPL
TABLE_STATISTICS Table Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
USER_STATISTICS User Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
user_variables User-defined variables 1.0 Sergey Vojtovich GPL
REPLICATION
Insticksprogram Beskrivning Version Författare Licens
wsrep Wsrep replication plugin 1.0 Codership Oy GPL
STORAGE ENGINE
Insticksprogram Beskrivning Version Författare Licens
Aria Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for internal temporary tables and privilege tables 1.5 MariaDB Corporation Ab GPL
binlog This is a pseudo storage engine to represent the binlog in a transaction 1.0 MySQL AB GPL
CSV Stores tables as CSV files 1.0 Brian Aker, MySQL AB GPL
InnoDB Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables 10.4 Oracle Corporation GPL
MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables 1.0 MySQL AB GPL
MRG_MyISAM Collection of identical MyISAM tables 1.0 MySQL AB GPL
MyISAM Non-transactional engine with good performance and small data footprint 1.0 MySQL AB GPL
partition Partition Storage Engine Helper 1.0 Mikael Ronstrom, MySQL AB GPL
PERFORMANCE_SCHEMA Performance Schema 0.1 Marc Alff, Oracle GPL
SEQUENCE Generated tables filled with sequential values 1.0 Sergei Golubchik GPL
SQL_SEQUENCE Sequence Storage Engine for CREATE SEQUENCE 1.0 jianwei.zhao @ Aliyun & Monty @ MariaDB corp GPL