Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:

Importera Importera till den aktuella servern

Importera standardvärden
Anpassa standardalternativ för import.
Importera standardvärden
Standardformat; observera att denna lista beror på plats (databas, tabell) och endast SQL är alltid tillgängligt. Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Tillåt avbrott av import ifall skriptet upptäcker att det är nära tidsbegränsningen. Detta kan vara ett bra sätt att importera stora filer, men det kan bryta transaktioner. Återställ standardvärde
Antal förfrågningar att hoppa från start. Återställ standardvärde
Dokumentation Uncheck the checkbox to disable drag and drop import Återställ standardvärde
SQL
Anpassa förvalda alternativ.
SQL
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
CSV
Anpassa förvalda alternativ.
CSV
CSV
Uppdatera data när dubblettnycklar hittas vid import Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
CSV med LOAD DATA
Uppdatera data när dubblettnycklar hittas vid import Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
OpenDocument
Anpassa förvalda alternativ.
OpenDocument
OpenDocument-kalkylblad
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
Återställ standardvärde
ajax clock
Fil att importera:

Filen kan vara komprimerad (gzip, bzip2, zip) eller okomprimerad.
A compressed file's name must end in .[format].[compression]. Example: .sql.zip

Du kan också dra och släppa en fil på valfri sida.

Partiell import:
This might be a good way to import large files, however it can break transactions.
Other options
Format
Format-specifika alternativ:

CSV

ESRI Shape-fil

Detta format har inga alternativ

MediaWiki-tabell

Detta format har inga alternativ

OpenDocument Spreadsheet

SQL

XML

Detta format har inga alternativ