Tutaj upuść pliki

Przesyłanie SQL ( 0 ) x -

Ustawienia strony Kliknij na pasku, aby przewinąć do góry strony
Wciśnij Ctrl+Enter aby wykonać zapytanie Wciśnij Enter, aby wykonać zapytanie
rosnąco
malejąco
Kolejność:
Debug SQL
Licznik
Kolejność wykonywania
Zajeło czasu
Sortuj według:
Grupuj kwerendy
Rozgrupuj kwerendy
Zwiń Rozszerz Pokaż ścieżkę Ukryj ścieżkę Liczba: Zajeło to:
Opcje
Ustaw wartość domyślną
Zwiń Rozszerz Wykonaj zapytanie ponownie Edytuj Wyjaśnij Profilowanie Zapytanie nie powiodło się Baza danych: Czas zapytania:

Silniki pamięci masowej

MyISAM Dokumentacja

MyISAM storage engine

MyISAM jest dostępny na tym serwerze MySQL.

bulk_insert_buffer_size 8,192 KB
delay_key_write ON
Domyślny rozmiar wskaźnika w bajtach, który jest używany przez CREATE TABLE dla tabel MyISAM, gdy nie określono opcji MAX_ROWS. Rozmiar wskaźnika danych 6 B
Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego może zostać użyty przy ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER TABLE lub LOAD DATA INFILE). Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania 8,192 PB
myisam_mmap_size 18446744073709551615
Tryb w którym po awarii tabele MyISAM są automatycznie naprawiane; włączany przez opcję startową serwera --myisam-recover. Tryb automatycznej naprawy OFF
Jeśli ta wartość jest większa niż 1, indeksy tabeli MyISAM są tworzone równolegle (każdy indeks we własnym wątku) podczas naprawy przez proces sortowania. Napraw wątki 1
Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy są tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE. Rozmiar bufora sortowania 8,192 KB
myisam_stats_method nulls_unequal
myisam_use_mmap OFF
skip_external_locking ON