Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:

Storage engines

Lagringsmotor Beskrivning
CSV Stores tables as CSV files
MRG_MyISAM Collection of identical MyISAM tables
MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
Aria Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for internal temporary tables and privilege tables
MyISAM Non-transactional engine with good performance and small data footprint
SEQUENCE Generated tables filled with sequential values
InnoDB Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables
PERFORMANCE_SCHEMA Performance Schema