Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Bokmärken
Uppdatera
Lägg till
Inga bokmärken
Lägg till bokmärke
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Bokmärke Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
Uppstart
Anpassa startsidan.
Uppstart
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Allow to display database and table statistics (e.g. space usage). Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Databasstruktur
Välj vilka detaljer som ska visas i databasstrukturen (tabellista).
Databasstruktur
Dokumentation Show or hide a column displaying the charset for all tables. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölja en kolumn som visar kommentarer för alla tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln för skapandet av samtliga tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln Senaste uppdatering för alla tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln Senaste kontroll för alla tabeller. Återställ standardvärde
Tabellstruktur
Inställningar för tabellstrukturen (kolumnlista).
Tabellstruktur
Dokumentation Om tabellstrukturåtgärderna ska döljas eller inte. Återställ standardvärde
Dokumentation Om kolumnkommentarer skall visas i tabellstrukturvisningen Återställ standardvärde
Default transformations
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Dokumentation Values for options list for default transformations. These will be overwritten if transformation is filled in at table structure page. Återställ standardvärde
Utforskningsläge
Anpassa utforskningsläge.
Utforskningsläge
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Ifall en användare ska få se en "visa alla (rader)"-knapp. Återställ standardvärde
Dokumentation Antal rader som visas vid visning av resultat. Om resultatet innehåller fler rader, visas länkar för "Föregående" och "Nästa". Återställ standardvärde
Dokumentation SMART - dvs fallande ordning för kolumner av typen TIME, DATE, DATETIME och TIMESTAMP, stigande ordning annars. Återställ standardvärde
Dokumentation Markera raden som indikeras av muspekaren. Återställ standardvärde
Dokumentation Markera valda rader. Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Återställ standardvärde
Dokumentation Upprepa rubrik varje X celler, 0 avaktiverar den här funktionen. Återställ standardvärde
Dokumentation Maximalt antal tecken som visas i icke-numeriska kolumner i bläddringsvyn. Återställ standardvärde
Dokumentation Dessa är länkar till Redigera, Kopiera och Radera. Återställ standardvärde
Dokumentation Möjliggör visning av rad-länkar även vid avsaknad av en unik nyckel. Återställ standardvärde
Dokumentation Standardsorteringsordning för tabeller med en primär nyckel. Återställ standardvärde
Dokumentation Vid bläddring i tabeller är sorteringen av varje tabell ihågkommen. Återställ standardvärde
Dokumentation Visningsalternativ Återställ standardvärde
Redigeringsläge
Anpassa redigeringsläge.
Redigeringsläge
Dokumentation Tillåt ej redigering av BLOB- och BINARY-kolumner. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa funktionsfälten i ändra/infoga-läge. Återställ standardvärde
Dokumentation Anger om typ-fält först bör visas i ändra/infoga-läge. Återställ standardvärde
Dokumentation Hur många rader som kan infogas på en gång. Återställ standardvärde
Dokumentation Sorteringsordning för poster i en främmande nyckel-listruta; innehåll är refererad data, id är nyckelvärdet. Återställ standardvärde
Dokumentation En listruta kommer användas om färre objekt finns. Återställ standardvärde
Flikar
Välj hur du vill att flikar ska fungera.
Flikar
Dokumentation Använd enbart ikoner, endast text eller både och. Återställ standardvärde
Dokumentation Flik som visas när du går till en server. Återställ standardvärde
Dokumentation Flik som visas när du anger en databas. Återställ standardvärde
Dokumentation Flik som visas när du går till en tabell. Återställ standardvärde
Visa relationsschema
Visa relationsschema
Dokumentation Återställ standardvärde