Пуснете файловете тук

SQL upload ( 0 ) x -

Страница-свързани настройки Кликнете върху лентата, за да превъртите до началото на страницата
Натисни Ctrl+Enter за изпълнение на заявката Натиснете Enter, за да изпълни заявката
възходящо
низходящо
Поръчка:
Трасиране SQL
Броене
Изпълнение на поръчката
Time taken
Подредени по:
Група заявки
Разгрупиране на заявки
Колапс Разширяване Покажи следа Скрий следа Бройка: Използвано време:
Бележки
Опресняване
Добави
Няма бележки
Добави бележка
Настройки
Сложи по подразбиране
Колапс Разширяване Подзаявка Редакция Обяснение Профилиране Бележки Заявката е не успешна DB: Време за изпълнение на заявката:
БД структура
Изберете кои детайли да се показват в структурата на базата данни (списък на таблиците).
БД структура
Документация Show or hide a column displaying the charset for all tables. Стойност по подразбиране
Документация Show or hide a column displaying the comments for all tables. Стойност по подразбиране
Документация Show or hide a column displaying the Creation timestamp for all tables. Стойност по подразбиране
Документация Show or hide a column displaying the Last update timestamp for all tables. Стойност по подразбиране
Документация Show or hide a column displaying the Last check timestamp for all tables. Стойност по подразбиране
Филтри
Таблица Възходящо Низходящо Действие Редове May be approximate. Click on the number to get the exact count. See FAQ 3.11. Тип Колация
accounts   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
cond_instances   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_current   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_history   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_history_long   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_summary_by_account_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_summary_by_host_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_summary_by_thread_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_summary_by_user_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_stages_summary_global_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_current   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_history   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_history_long   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_summary_by_account_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_summary_by_digest   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_summary_by_host_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_summary_by_thread_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_summary_by_user_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_statements_summary_global_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_current   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_history   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_history_long   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_summary_by_account_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_summary_by_host_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_summary_by_instance   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_summary_by_thread_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_summary_by_user_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
events_waits_summary_global_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
file_instances   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
file_summary_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
file_summary_by_instance   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
hosts   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
host_cache   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
mutex_instances   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
objects_summary_global_by_type   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
performance_timers   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 5 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
rwlock_instances   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
session_account_connect_attrs   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_bin
session_connect_attrs   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_bin
setup_actors   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
setup_consumers   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 12 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
setup_instruments   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
setup_objects   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
setup_timers   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 4 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
socket_instances   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
socket_summary_by_event_name   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
socket_summary_by_instance   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
table_io_waits_summary_by_index_usage   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
table_io_waits_summary_by_table   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
table_lock_waits_summary_by_table   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
threads   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
users   Прелистване Прелистване Структура Структура Търсене Търсене 1,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8_general_ci
52 таблици Сума 74,021 InnoDB utf8_general_ci
Когато има отметка:

Data dictionary Data dictionary