Släpp filer här

SQL upload ( 0 ) x -

Sida-relaterade inställningar Klicka på bommen för att förflytta dig till toppen av sidan
Tryck på Ctrl+Enter för att exekvera frågan Tryck på Enter för att köra frågan
Stigande
fallande
Sorteringsordning:
Debugga SQL
Räkna
Körningsordningen
Tidsåtgång
Sorteringsordning:
Grupp sökfrågor
Dela upp frågor
Slå ihop Expandera Visa spår Dölja spår Antal: Tidsåtgång:
Alternativ
Sätt som standard
Slå ihop Expandera Ny fråga Redigera Förklara Profilering Query misslyckades Databas: Exekveringstid för frågor:
Databasstruktur
Välj vilka detaljer som ska visas i databasstrukturen (tabellista).
Databasstruktur
Dokumentation Show or hide a column displaying the charset for all tables. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölja en kolumn som visar kommentarer för alla tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln för skapandet av samtliga tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln Senaste uppdatering för alla tabeller. Återställ standardvärde
Dokumentation Visa eller dölj en kolumn som visar tidsstämpeln Senaste kontroll för alla tabeller. Återställ standardvärde
Filter
Tabell Stigande Fallande Åtgärd Rader Kan vara ungefärliga. Klicka på numret för att få exakt siffra. Se FAQ 3.11 . Typ Kollationering
accounts   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
cond_instances   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
data_locks   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 99 999 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
data_lock_waits   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 99 999 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_account_by_error   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 587 904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_host_by_error   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 587 904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_thread_by_error   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 175 808 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_user_by_error   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 587 904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_global_by_error   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 4 593 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_current   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_history   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_history_long   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_account_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 22 400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_host_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 22 400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_thread_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 44 800 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_user_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 22 400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_global_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 175 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_current   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_histogram_by_digest   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_histogram_global   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 450 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_history   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_history_long   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_account_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 27 904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_digest   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_host_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 27 904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_program   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_thread_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 55 808 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_user_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 27 904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_global_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 218 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_current   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_history   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_history_long   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_account_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_host_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_thread_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_user_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_global_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_current   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 536 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_history   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_history_long   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_account_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 70 912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_host_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 70 912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_instance   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 9 728 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_thread_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 141 824 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_user_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 70 912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_global_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 554 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_instances   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 4 096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_summary_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 80 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_summary_by_instance   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 4 096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
global_status   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 242 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
global_variables   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
hosts   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
host_cache   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 279 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
keyring_keys   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 96 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
log_status   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_account_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 57 600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_host_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 57 600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_thread_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 115 200 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_user_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 57 600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_global_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 450 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
metadata_locks   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
mutex_instances   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 3 072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
objects_summary_global_by_type   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 5 120 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
performance_timers   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 4 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
persisted_variables   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
prepared_statements_instances   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_configuration   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_filters   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_global_filters   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status_by_coordinator   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status_by_worker   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 8 192 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_connection_configuration   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_connection_status   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_group_members   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_group_member_stats   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
rwlock_instances   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 048 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
session_account_connect_attrs   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 131 072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
session_connect_attrs   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 131 072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
session_status   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 242 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
session_variables   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_actors   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_consumers   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 15 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_instruments   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 399 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_objects   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_threads   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 100 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_instances   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_summary_by_event_name   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 10 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_summary_by_instance   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_account   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 30 976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_host   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 30 976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_thread   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 61 952 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_user   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 30 976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_handles   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 1 024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_io_waits_summary_by_index_usage   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 8 192 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_io_waits_summary_by_table   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 4 096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_lock_waits_summary_by_table   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 4 096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
threads   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
users   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
user_defined_functions   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 5 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
user_variables_by_thread   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 2 560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
variables_by_thread   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 151 296 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
variables_info   Bläddra Bläddra Struktur Struktur Sök Sök 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
103 tabeller Summa 4 750 429 InnoDB utf8_general_ci
Med markerade:

Dataordlista Dataordlista