ניתן להשליך קבצים לכאן

SQL upload ( 0 ) x -

הגדרות תלויות עמוד Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
ניפוי שגיאות SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
שאילתות קבוצתיות
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count Time taken
Bookmarks
רענון
הוספה
אין סימניות
Add bookmark
אפשרויות
Set default
Collapse Expand Requery עריכה Explain Profiling Bookmark Query failed מסד נתונים: Queried time:
מבנה מסד נתונים
נא לבחור אילו פרטים יופיעו במבנה מסד הנתונים (רשימת טבלאות).
מבנה מסד נתונים
תיעוד Show or hide a column displaying the charset for all tables. Restore default value
תיעוד Show or hide a column displaying the comments for all tables. Restore default value
תיעוד Show or hide a column displaying the Creation timestamp for all tables. Restore default value
תיעוד Show or hide a column displaying the Last update timestamp for all tables. Restore default value
תיעוד Show or hide a column displaying the Last check timestamp for all tables. Restore default value
Filters
טבלה עולה יורד פעולה שורות May be approximate. Click on the number to get the exact count. See FAQ 3.11. סוג איסוף גודל תקורה
columns_priv   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 29 MyISAM utf8_bin 36.4 KB -
column_stats   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 4.0 KB -
db   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 1 MyISAM utf8_bin 9.6 KB -
event   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 2.0 KB -
func   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 1.0 KB -
general_log   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 2 CSV utf8_general_ci לא ידוע  -
gtid_slave_pos   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 InnoDB latin1_swedish_ci 16.0 KB -
help_category   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 39 MyISAM utf8_general_ci 4.1 KB -
help_keyword   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 464 MyISAM utf8_general_ci 105.3 KB -
help_relation   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 1,028 MyISAM utf8_general_ci 28.0 KB -
help_topic   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 508 MyISAM utf8_general_ci 416.0 KB -
host   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 2.0 KB -
index_stats   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 4.0 KB -
innodb_index_stats   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 261 InnoDB utf8_bin 64.0 KB -
innodb_table_stats   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 37 InnoDB utf8_bin 16.0 KB -
plugin   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
proc   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 8 MyISAM utf8_general_ci 13.2 KB -
procs_priv   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 4.0 KB -
proxies_priv   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 2 MyISAM utf8_bin 12.5 KB -
roles_mapping   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 4.0 KB -
servers   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
slow_log   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 2 CSV utf8_general_ci לא ידוע  -
tables_priv   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 4 MyISAM utf8_bin 14.8 KB -
table_stats   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_bin 2.0 KB -
time_zone   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
time_zone_leap_second   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
time_zone_name   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
time_zone_transition   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
time_zone_transition_type   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 0 MyISAM utf8_general_ci 1.0 KB -
user   עיון עיון מבנה מבנה חיפוש חיפוש הכנסה הכנסה ריקון ריקון השמטה השמטה 7 MyISAM utf8_bin 4.6 KB -
30 טבלאות סכום 2,392 InnoDB utf8mb4_general_ci 770.4 KB 0 Bytes
עם הנבחרים:

Data dictionary Data dictionary

Create new table Create new table